I I I Een mooi pad met oude stoeptegels en schelpen I 'f' GROEI&BLO Zorgvuldig zaad oogsten Overal balsemienen voor wie ze hun gang laat gaan Uitdunnen en oogsten kun je tegelijkertijd doen J I zb dB wb) U App Store Aubergines zaaien en opkweken Hoe raak je maaisel en mos kwijt? Jong geleerd is oud getuinierd nen van de zaailingen. 7^/ O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 26 augustus 2015 15 •verhardt en de kant al rede- Verkrijgbaar in ae De lilaroze Impatiens balfouri kan ongeveer een meter hoog worden. hoog worden. De even hoge Impatiens edgeworthii heeft echter; het kan alleen bij een gewas met eetbaar blad, dus bijvoorbeeld niet bij toma ten. zijn geschikt voor bewaring. Deze oogstmethode werkt ook bij meiraapjes en wor- Tekstbewerking: Hanneke Louwerse ANOROIO-APP OP Google play DE GROFJ BLOEI plantenzoeker mede mope»#: Qemoof.l door www.pkmtenkennisxom de omvang van pongbal: geinig om te gour metten. met bloemen, mopjes, ver halen, weetjes over planten; verder vind je er tig een kleurplaat kleurwedstrijd. dunnen in fasen doet en de uitgetrokken plantjes als plukronde hebben de bietjes oogst beschouwt, Je dunt de omvang van een ping- de rijen niet meteen tot de maar De jonge bietenplantjes kunnen prima door de salade. Foto: Remco Greutink Foto: Hans Clauzing Oude stoeptegels moet je niet zomaar weggooien. Je kunt er een aantrekkelijk pad van maken, als je de tegels in rij en legt en daartussen vlak ken open laat. Deze vlak ken vul je op met gebroken schelpen; zo krijgt het pad een vriendelijke, natuurlijke uitstraling. De rijen laten je tuin breder en dieper lijken. Graaf de grond 30 centime ter uit en stort het traject vol liefst gauw weer uit. Zaden van soorten die je pas in het voorjaar zaait, moet je uiter aard even bewaren. Doe ze na het drogen in een papie ren zakje of envelop en berg ze droog, koel en donker op. Vaste planten, tweejarigen en winterharde eenjarigen kun je in augustus of sep tember zaaien. Niet-winter- harde eenjarigen zaai je van half maart tot mei. Kijk op www.groei.nl voor een film pje over zaad oogsten. nen. De eerste keer houd je een afstand aan van een paar centimeter. De jonge, malse blaadjes smaken goed dat los je op met het uitdun- als rauwkost op de boterham of in een gemengde salade. Dun je later nogmaals, dan verwerk je de iets grotere bladeren in een stamppot of je stooft ze. Bij de volgende Planten zaaien is een dank baar werkje, zeker als je zaadjes gebruikt die je zelf hebt geoogst. Wacht met oogsten tot de zaden vol doende rijp zijn. Meestal is dat in de nazomer; de zaad dozen rammelen een beetje als je ze schudt en zien er bruin en droog uit. Schud de zaadjes eruit, sorteer ze en laat ze een week goed drogen op een donkere plek. Vers zaad heeft de meeste kiemkracht, zaai het dus en nonchalanter aan, maar vul je het op met grind in plaats van schelpen, dan is een kantopsluiting wel aan te raden. In Groei Bloei egaal vind je iedere maand handi- Kantopsluiting ge doe-het-zelf-ideeën voor je tuin. Het septembernum mer ligt nu in de winkel. I met puin, voor drainage en stevigheid. Stamp dit ste- lijk opgesloten ligt door het vig aan, leg dan de tegels in onderliggende puin. Zonder speels verspringende rijen; rand doet het pad iets losser stabiliseer ze met zand en hanteer de waterpas. Vul nu de tussenruimten met schel pen. Houdt wat schelpen in voorraad: af en toe aanvul len is nodig voor een niveau. hoeft niet, omdat de kalk in de schelpen vanzelf wat alles over de verzorging. Enkele adressen: Japanse kriel of chabo (zie foto), www.chaboclub.nl; Hollandse kriel, www.hollandsekriel.nl; zijdehoen, www.zijdehoenclub.nl. Verder: baardkriel (Antwerpse, Everbergse, Ukkelse), www.antwerpsebaardkriel.nl; Nederlandse sabelpootkriel, www.sabelpoot.nl en sebright, www.sebrightclub.nl. Foto: Gert Tabak Z Eenjarige balsemienen kun nen zich jarenlang in je tuin handhaven, door hun zaden royaal in het rond te laten springen. Die zaden overle ven de winter zonder enig probleem. De lieftallig lilaroze met witte Impatiens balfouri kan ongeveer een meter Gezellig, wat loslopende kippen in de tuin. En handig, want ze bevrijden je van slakken. Alleen: blijft er wel iets over van gazon en borders? Rustige krieltjes of kipjes met bevederde poten woelen het minst. Ze zijn tevreden met een bescheiden loopren en een droog hok - liefst met afdak, voor nacht en ontij. Overdag laatje ze heerlijk in de tuin scharrelen. Tip: vrij grote, zachtgele bloemen koopje kipjes bij een vertrouwd adres, zoals via de rassenvereniging. Zij weten bovendien en groeit bossig op. Voor een nette tuinier zul len ze misschien een nacht merrie vormen. Waar ze hun gang mogen gaan, geniet je maandenlang van leuke bloemen. y. Aubergines nemen veel tijd om te ontkiemen, te groeien, te bloeien en vrucht te dra gen, dus start op tijd met de teelt van deze prachtige groente. Zaai aubergines in febru ari binnenshuis en kweek ze daar verder op, want ze willen warmte: een mini mumtemperatuur van 20 °C! Verhuis de planten half mei naar de koude kas of een kweektunnel; plant ze uit op 65 bij 65 centimeter of zet ze in ruime potten. Geef royaal voeding, zoals compost uit eigen tuin, of meng mestkorrels door de potgrond. Kijk uit voor slak ken! Van het vele, grote blad mag je gerust wat afknip pen, zodat er lucht bij kan en schimmel minder kans krijgt. Bind hoge soorten op, als tomaten, en ’dief’ waar nodig de krans van topbla- deren. Geoogste vruchten bewaar je kortstondig - altijd koel maar niet in de koelkast. Laat in september enkele fraaie vruchten doorrijpen voor het zaad. Bekende rassen zijn: Violet ta Lunga (hoog, met smalle, paarse vrucht, voor kas en tunnel), Ophelia (kleinere vrucht, kan beschut buiten), Rosa Bianca (kas; roze tot lila), Listada de Gandia (kas; lila met grijs), Morden Mid get (kleine vruchten, kan be schut buiten, of in pot). Mos en grasafval mag best op de composthoop, maar met mate, anders wordt het nooit goede compost. Dat composteren lukt alleen als je dunne lagen maaisel (vijf tot tien centimeter) afwis selt met flink wat droog ma teriaal, zoals fijn gehakseld snoeihout, stro, bladeren. Je kunt vers gemaaid gras trou wens ook prima kwijt tus sen vaste planten en strui ken. Strooi het uit in een laag van hoogstens drie cen timeter. Het verteert binnen een paar weken; je werkt het vervolgens door de aarde en kunt weer een nieuwe laag Om gezonde, sterke planten hoog zijn start je met dun strooien. te kweken moet je groenten op de juiste afstand van el kaar zaaien. Meestal lukt dat niet helemaal precies en Groei Bloei wil kinderen Eigenlijk jammer om zoveel enthousiast maken voor toekomstige oogst weg te planten, bloemen, tuinieren gooien? Niet als je het uit en bloemschikken. Begin je als kind al met plantjes kweken, een tuintje, of bloe metjes schikken, en heb je daar veel lol in, dan is de gewenste afstand uit, kans groot dat je vervolgens gaat tijdens het groeiseizoen De laatste bieten, inmiddels opgroeit tot een echte groen- geleidelijk de ruimte tussen uitgegroeid tot fikse knollen, liefhebber! de individuele planten ver- Opwww.groei.nl/plantenlol groten. Zo oogst je lekker staan leuke knutsel-ideeën lang door! Neem nou bieten. Elk bieten- teltjes. Niet bij elke groente, zaadje is in feite een cluster regelma- van zaden, waar meerdere voor een planten uitkomen. Zodra die een paar centimeter 1 k" J tl „.J. -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 15