Bevelands dier in het vizier D Hevige gevechten in Zeeland Kindervakantieweken Kermis De Bevelander5 1 CAMELEON I COLOFON I 1 KORT NIEUWS Zomeractiviteit in Schore WGGGNGR Media Kunst, natuur en beweging Rectificatie Tentoonstelling Kunstkring De Bevelander woensdag 19 augustus 2015 5 De documentaire ‘De Franse slag in Zeeland’ zoomt in op het begin van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland, waar vooral Kapelle sterk bij betrokken was. Foto: PR e kermis is in ’t land. Na Vlissingen en Middelburg was het deze week de beurt aan Goes en dat duurt nog en creatieve manier onder de aandacht te brengen”, vertelt Schouls. “Honder den Fransen lieten het leven in Zeeland, reden genoeg om hen de eer te geven die hen toekomt.” De documen- is niet gewend aan honden, andere katten jaagt hij weg en kinderen... daar loopt hij hard voor weg, onze stoere!! opbouwen. Dat deed je in de hoop dat je bij het proefdraaien in de draaimolen of de Hobbele-Hei mocht zitten, of beter nog, dat je vrijkaartjes kreeg. Een grote attractie waren de schommel- bootjes waar je met z’n tweeën in ging, zo hoog, dat je het zeil van het dak van de tent raakte. Tegenwoordig gaat dat met een rondzwierende attractie van maar liefst veertig meter die boven het dak van de kerk uitkomt. Dé sensatie van middelpunt vliedende kracht in je maag ervaren. Blikken gooien, de schiettent, touwtje trekken, de ‘kurrasèl’ (draaimolen), het spookhuis en oliebollen zijn kermistradi- ties die al eeuwen stand houden. En vooral leuk voor kinderen. Liesbeth List zong het al: “Kinderen ’n kwartje. Daar schettert feestmuziek, de stem van Zwarte Riek, en niemand heeft de laatste tijd zo’n lol gehad.” Dierenasiel De Bevelanden, Westhavendijk 140,4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl gen. Er komen verschillende experts aan het woord die de historische lijn vertel len. Deze informatie wordt geïllustreerd door getuigen die de meidagen van 1940 zelf meemaakten. De pre miere van De Franse Slag in Zeeland is op 12 september om 11.00 uur in Cinecity in Vlissingen. Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T 088-013 09 21 tot donderdagavond. Het is al 600 jaar kermis in Goes en daarom werd er in het plaveisel in de Grote Markt een mooie gedenktegel gelegd waarin drie ganzen de stad Goes symbo liseren en de treffende tekst De kermis is hier altijd goes’. Lekker midden in de stad en daarom gezellig aldus de organisator namens de kermisexploitanten. De kermis, als die vroeger naar ons dorp kwam dan was dat een dag van sensa tie, spanning en activiteit voor de jeugd. Kermis was ooit met Pasen de eerste mogelijkheid om uit te gaan na de winter. Op maandag kwamen de eerste wagens van de familie Witte over de Boomdijk aan gereden en dan was het voor ons jongens dringen om mee te mogen helpen met Advertentieverkoop en media-advies Pieter Karman E adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl T 06-54 26 7116 Familieberichten E familieberichten@wegenermedia.nl 1(088)0137268 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Commercieel directeur Ivo van der Velde Druk Wegener Nieuwsdruk Rubrieksadvertenties E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37E. 4382 NV Vlissingen Website www.de-bevelander.nl GOES - Hier sehen Sie Wolf gang. Diese schone Katze ist geboren in der Schweiz und wohnt seit 8 Jahre in Holland. Wolfgang is des tijds als kitten gehaald bij een boerderij in Zwitser land. Zijn Nederlandse baas woonde daar tussen de ber gen. Toen die ging verhui zen ging Wolfgang naar de ouders van de baas, en die wonen in Nederland. En omdat die verhuisden naar een flat, kwam Wolf bij ons. Hoewel hij ruim 15 jaar oud is, doet hij het prima voor zijn leeftijd, is heel graag buiten en is een echte jager. We zoeken voor hem een huis met grote tuin, waar hij lekker rond kan struinen. Hij Redactie Frank Husslage (foto), Marina Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.n (/verspreid klac hte n T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV 2 Deze is bereikbaar via leergeld@zeelandnet. nl of via 06 38 93 03 71. Stoere Wolfgang is 15 lentes jong, heeft al veel van de wereld gezien maar zoekt nu een stekje in Zeeland. Foto: PR WEMELDINGE - In Wemel- dinge is komend wekend de kunst- en natuurroute. Zaterdag en zondag 22 en 23 augustus openen 32 kunstenaars van 12.00 tot 18.00 uur hun deuren voor bezoekers. Er is dan een grote diversiteit aan schilderijen, aquarellen, pentekeningen, sieraden, keramiek en handgewe- ven kleding te bezichti gen. Tevens worden er dit jaar ook grote buiten kunstwerken langs de route tentoongesteld. De kunstenaars zijn aanwe zig en vertellen graag over hun werk. KAPELLE - Donderdagmid dag 27 augustus is er een zomeractiviteit op het speelveld aan de Boom- weidelaan 44 in Schore. Vanuit het thema Jungle kunnen kinderen komen klauteren op de klim toren, springen op het springkussen of je verma ken met vele andere leuke spelletjes. Gratis voor iedereen vanaf zes jaar uit de gemeente Kapelle. genoeg is, mogen de kinde ren uit ‘s-Heer Arendskerke zich vier dagen lang op een heus onbewoond eiland wanen, dat eiland is in dit geval het grasveld tegen over Wissekerkseweg 6. In Wolphaartsdijk tenslotte kijken de kinderen naar de volwassen wereld met het thema Beroepen, dat doen ze aan de Sportweg, naast de nieuwe speeltuin. Vervolg van de voorpagina. Het ruimtefeest wordt die week gevierd bij RegoTuin- idee aan de Manneeweg 7 in Kloetinge. Deelname aan deze 4 dagen kost 20 euro en aanmelden kan tot en met 23 augustus via de website www.jeugdwerkkloetinge. nl Op de donderdagavond is er een feestavond met een hapje, drankje en ver maak. Kinderen, familie en vrienden zijn hier van harte welkom. Toegang tot deze avond is gratis en de barop- brengsten gaan naar Jeugd werk Kloetinge. In ‘s-Heer Hendrikskinde- ren is de kindervakantie- week op het Plein en het thema is Kleurrijk. De kin deren in Wilhelminadorp gaan op safari op ’t Meetje aan de Meesstoofweg. En of die safari nog niet spannend WWW. zeeuwsedocumentaire.nl Onkosten De bijdrage voor de Kin- dervakantieweek is zo laag mogelijk gehouden. Ouders voor wie dat bedrag toch nog te hoog is, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Oosterscheldregio, GOES - In het artikel op pa gina 2 en 3 van De Bevelan der van vorige week stond dat een bijgebouw met de tijdelijke bestemming van een mantelzorgwoning na vijf jaar afgebroken moet worden. Dit is niet hele maal juist. In 2013 werd deze regel aangepast en mag het huisje blijven staan als ‘bijgebouw’, zo lang het gebruik ervan binnen het dan geldende bestemmingsplan past. Zo mag een bijgebouw nooit de functie krijgen van één van de ruimtes in het hoofdgebouw. KAPELLE - Niet veel mensen weten dat er aan het begin van de oorlog Franse mili tairen vochten in Zeeland. Bij Kapelle, langs het kanaal van Zuid-Beveland, werd een felle strijd gestreden. Ook op de Sloedam en bij Vlissingen hebben hevige gevechten plaatsgevonden, waarbij veel Fransen sneu velden, gewond raakten of gevangen werden genomen. Deze documentaire vertelt hun verhaal. “Als stichting vinden we het belangrijk om onderbelichte onder werpen uit de Zeeuwse ge schiedenis op een filmische taire begint op 14 mei 1940, als de Fransen oversteken vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Walcheren en Zuid- Beveland en eindigt rond 18 mei als ze halsoverkop vertrekken vanuit Vlissin- www.de-bevelander.nl Tijdens Film by the Sea gaat de tweede film van de Zeeuwse Documentaire Stichting in première. De documentaire ‘De Franse slag in Zeeland' zoomt in op het begin van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. "Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de oorlog begon, een mooie gelegenheid om een film te maken”, meent voorzitter en uitvoerend producent Leen Schouls. door de redactie GOES - De Zeeuwse Kunst kring houdt een zomer- expositie onder naam Meeting Point. Deze temntoonstelling is in de Grote- of Maria Mag- dalenakerk in Goes. Ne gen kunstenaars van de Zeeuwse Kunstkring heb ben elk één of meer jonge kunstenaars/vormgevers uitgenodigd om samen vorm te geven aan deze expositie. Bij deze expo sitie zijn nog extra activi teiten. Op zaterdag 22 au gustus om 14.30 uur is er een poëzie-optreden van Jorien Brugmans. Vrijdag 28 augustus vanaf 14.30 uurgeeft Petra de Jonge een moulage-demonstra- tie. Zaterdag 29 augustus tenslotte, ook om 4.30 uur, is er een collage-workshop door Adri Geelhoed. De tentoonstelling loopt van donderdag 20 augustus tot en met vrijdag 4 sep tember, dagelijks, behalve zondag, geopend van 3.00 -16.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5