Echt Zeeuws dorsteest in stranden zo schoon? Veere biedt veel vermaak 4,95 i T 6,95 D iv OUTKAC OOKKANALEN Sjaak Tramper visspecialist Cursus voor Bevelandse mantelzorgers ringen en tips uit. U leert praktische en emotionele steun te vragen en de zorg zo te regelen dat u er minder alleen voor staat. Daarnaast krijgt u een aanzet om beter te kunnen reageren op ge drag van degene die u ver zorgt, meer te genieten en minder te piekeren. De cur- Speciale campagne voor een mooi, schoon Zeeland van 4. 500 JACOBUS HOUTKACHELS I {Jispannéfye M Tramweg 22a - 3255 MB Oude-Tonge 0187-645245 b.g.g. 06-21924160 ij ÉV y';- www.sjaaktramper.nl 3 stuki Nederland MH A'ö W/üuuz 2 pe2ii H Mè BLlkue IN BALAKJS AAIE Op T STRAND IK1 r Af I De Bevelander woensdag ig augustus 2015 3 Zeeland zorgen voor schone stranden, gehuld in speciale T-shirts. loon Foto: PR i op het strand staan grote oranje borden en ook daar hangen afvalzakjes om mee te nemen. Er zijn voldoende afvalbakken. En dan nóg zien mensen kans hun af val net naast die afvalbak LAME Natuurlijk worden de stranden schoongehouden met speciale machines en er zijn overal afvalbakken te vinden op en bij de stranden, waarvan een deel zelfs met ondergrondse containers. Toch blijft het belangrijk de strandbezoekers zich ook verantwoordelijk te laten voelen voor een schoon strand. Om te zorgen voor een mooie, schoon Zeeland is er een speciale campagne opgezet, waarvan de strandactie een onderdeel is. Daarnaast is er aandacht voor het schoonhouden van steden en dorpen, de omgeving van school en de kin deropvang, maar ook het sportveld en rondom evene menten. Schoon Zeeland is een gezamenlijk project van de meeste Zeeuwse gemeenten met de vijf NME-centra Centra voor Natuur- en Milieueducatie) in Zeeland. Op Schouwen-Duiveland en Sluis zijn er speciale strand- acties, daarnaast zijn er twee speciale strandlessen van Natuuravontuur op 20 augustus (strand trap Westen schouwen) en op 24 augustus op het strand bij Ellemeet. te gooien!” Een ouder echt paar passeert, op weg naar de auto. “Alles is weer goed schoon hoor!” prijzen ze het Schoon Zeeland team. “En wij hebben geen afval ge maakt!” HAMarr ART 4 Officieel dealer van o.a. X www.de-bevelander.nl drooghouden van het gewas met hulp van een zeildoek. Bij Zanddijk is er geoogst en zaterdag augustus worden de schoven met paard en wagen gereden naar het bas tion in Veere. Het hoogtepunt is het dor sen van de Zeeuwse Witte. De Zeeuwse Witte is een oud tarweras. Het graan wordt gedorst met een oude borger dorskast van Lein Brasser uit Sint Laurens. Kortom, een prachtige dag vol afwisseling voor elke bezoeker, toerist en iedereen die het Zeeuwse land en de Zeeuwse traditie een warm hart toedraagt. ORW) 12.30 Krabhfrndi jkc. ir-nmun 13 ,0ö -1 30 Kjuinlneer we^tanarkt 08-00 I Goh. Agi ittwrkt WovnsrtJt? OB.DO-12.3O Wenwidtng*centrum 15.00-P..W Kapellr de Vnxine 00.00-14.00 Gne*. Molenplein 5.00-13.W Schetówxird IkmdcrcUg 08.00-12-30 Hepiiwttfltand. centmn? 5 00-1 i<J MUnd. cetnium 08.00 i 7.00 toe,Agrlmarid Vrijdag CiUOO 12 30 VVrwkc. wecknwAt 13.00-15.00 Krwnmgrr., centrum 15-30-17 30 Nwramit Kai Mank J 09.00 17.00 Goer,. Zaterdag Q9.Ö0-12 30 Heinkénwandrwtfnim 13 30 17 00 W< fncktuiRe .«.Ju» tpUtvau 08 00 7 00 Agnnudrt hamentart.com facebook.com/hamentart speciaal bier dat verkocht wordt genaamd ‘De Veerse Witte’ met uiteraard bijpas sende glazen. En natuurlijk het Walcherse kogelboontje dat in zakjes verkocht wordt in het kader van herinvoe ring van oude rassen. De organisatie die hier mede verantwoordelijk voor sinds 2009 is de Stichting Op Goede Gronden. Voorzit ter is Arndjan van Wijk die beroepsmatig verbonden is geweest aan de universiteit Wageningen. Door expertise en ervaringen uit voorgaan de jaren, met name vorig jaar maken dat er dit jaar extra goed opgelet wordt bij het immers in een vrolijke stem ming als ze naar het strand gaan. Irina: “Ik houd erg van wandelen en ik raapte altijd al overal afval op. Dus dat komt mooi uit zo. We krijgen zoveel positieve reacties, ook van bewoners. De etappe van de Boskalis Beach Cleanup Tour, begin augustus, was ook een groot succes. We hadden toen wel twintig vrijwilligers en het was heel gezellig om zo sa men het strand schoon te maken.” sus is op de woensdagen 23 en 30 september en 14 en 21 oktober, steeds van 13.30 tot 15.30 uur in De Basis. Bruë- lisstraat 21 te Kapelle Deelname is gratis, opgeven vóór 15 september via 0113- 343474. Indien u vervan gende zorg nodig is, wordt geprobeerd dit te regelen. KAPELLE - meerdere Beve- landse welzijnsorganisaties verzorgen samen de cursus De zorg de baas. In vier bijeenkomsten krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk met soms moeilijke omstandigheden om te gaan. U wisselt erva- Openingstijden: di t/m vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur - za. 10.30-17.00 uur woodflame@hetnet.nl - www.woodflamehoutkachels.nl Goed systeem Ondertussen hebben we de afvaltasjes en flyers weer opgeborgen en met de afval- knijpers in de aanslag lopen we langs de duinen naar een volgende strandopgang. Stukjes plastic gaan in de speciale ton daarvoor, het andere afval gaat in de ton met ‘rest.’ “Zie je dat er he lemaal niet zoveel afval ligt onderweg?’ zegt Irina. “Ik vind het systeem van de ge meente ook best goed. Alles wordt netjes bijgehouden, VEERE - Het dorsfeest is dus een uniek traditioneel Zeeuws evenement dat je ei genlijk niet mag missen. Ko mende zaterdag 22 augustus is in Veere van 10.00 tot 16.00 uur het jaarlijkse dorsfeest. Zo is er een boerenmarkt waarbij kledingdemonstra- ties worden verzorgd door het Walchers Costuum. Ook is er een paardencarrousel, een draaimolen voortgedre ven door een paard voor de kinderen. Daarnaast staan er oldtimertractoren en an dere landbouwvoertuigen. Ook is er een demonstratie van de vlegelgroep. Verder er voor de gelegenheid een iSchoo# W

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3