Evenement met Dagbladbezorger I I allure in Vlissingen hA EVENEMENT Guard zoekt mannen en vrouwen met initiatief voor de beveiliging VOOR DE VAKANTIEPERIODE JUNIEK OP ZOEK B WGGGNGR Media V' j I F Zwembad Mytylschool De Sprienke ■■B A Het succes van Guard Academy is de unieke combinatie van theorie en praktijk Br ik O www.de-bevelander.nl 5 De Bevelander woensdag 19 augustus 2015 19 rJlSSW; F Si door Gerard van der Hoeven •- f WGGGNBR Media V 3.? Meer bereiken. Met Wegener ii kleine groepjes vanaf 4,5jaar binnen 18 mnd ABC Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie Interesse? Meld je direct aan via www.bezorgers.nl Ondanks dat Vlissingen Maritiem gezien kan worden als het kleine broertje van Sail De Ruyter, is het tweejaarlijks evenement Maritiem er een met allure met de komst van zo’n vijftig schepen en een uitgebreid programma voorjong en oud. Dagbladbezorgers* gezocht die gedurende de vakantieperiode ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen. Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis dagblad lezen Direct aan de slag bij jou in de buurt Lekker in de buitenlucht Voldoende tijd over voor andere leuke bezigheden Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed opge leid personeel. Dit komt onder meer door de steeds strenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen bij luchthavens, maar ook bij scholen, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen en evenementen. Bovendien neemt nog steeds de crimi naliteit in omvang toe. EEN TOEKOMST IN DE BEVEILIGING DIE WERKT EN LOONT Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt door de uitgebreide selectie vooraf. Zo wil de opleiding teleur stellingen voorkomen bij de cursist. Guard screent dan ook altijd vooraf. Studeren kost helaas geld. Veel mensen die graag bij Guard de opleiding willen volgen hebben dat geld bij de start van de opleiding niet. Helaas is ook de over heid sinds enige tijd niet meer bereid om scholing te vergoeden. Guard merkt dan ook dat veel mensen niet meer willen en kunnen wachten op een bijdra ge vanuit bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Ze tonen zelf initiatief, investeren zelf en nemen zo hun eigen toekomst in handen. Een belangrijke reden voor Guard om te starten met een eigen studiefinan- cieringsfonds waardoor voor iedereen met initiatief de opleiding toegankelijk en betaalbaar blijft. Voor inschrijving aan de opleiding is deelname aan de se lectie- en adviesdag verplicht. Verder mag een cursist geen strafblad hebben. Inschrijven voor de selectie- en adviesdag kan via de website van Guard Academy, www.guardgroup.nl Vivaldipad 1 - Goes - 073 7600085 lianne@zwemschooluniek.nl www.zwemschooluniek.nl (Advertorial) Om te mogen werken in de beveiliging is een MBO ni veau 2 diploma vereist. Uniek is dat Guard de theorie opleiding combineert met een zeer gevarieerd prak tijkgedeelte. Zo kunnen cursisten brede werkervaring opdoen en in de volle breedte kennismaken met het vakgebied. Tevens kan op veel momenten in de week stage worden gelopen. Ook in de weekenden. Een sta ge bijna op maat dus en aangepast aan de persoon lijke situatie. nationale zwemschool Guard Academy houdt op zaterdag 5 septem ber 2015 een speciale selectie- en adviesdag voor de opleiding MBO beveiliger 2 op haar vestigingen te Deventer, Nijmegen, Amster dam en Dordrecht. Diegene die de opleiding met succes afronden zijn kort daarna vrijwel zeker van een baan in de beveiliging. Ruim 80% van de cursisten heeft na het behalen van het beveiligingsdiploma binnen 2 a 3 maanden een baan in de beveiliging gevon den. De vraag naar beveiligers is namelijk nog steeds groot. Guard heeft in de loop der jaren honderden beveili gers opgeleid. De opleiding is intensief en duurt een half jaar. Bijna alle toegelaten cursisten slagen en vin den zeer snel werk in de beveiliging. Nog steeds wordt bij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de bevei liging is steeds meer behoefte net als aan 45 plussers. We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zo als telefoniste, receptioniste en conciërge functies op scholen, baliewerkzaamheden in overheidsgebou wen, maar ook front- en backstage activiteiten bij vele soorten evenementen en winkelbeveiliging. Aandacht plezier! Zwemles Uniek Plus 1 x 45 min. per week Zwemles Uniek Turbo 1 x 90 min. per week Zwemles Uniek Privé 1 x 45 min. per week Peuterzwemmen en Uniek voor Kids 1 x 45 min. per week *min.leeftijd 15 jaar - nenstad, want vanwege de ligging van het oude Schel- deterrein in het centrum van de stad zijn alle evene menten gemakkelijk bereik baar. In de Dokhaven komen de afgemeerde schepen te liggen en is het mogelijk om daarop een kijkje te nemen en soms zelfs mee te varen. In het historische Dokje van Perry (naast de Dokhaven) ligt het vlaggenschip ‘De Shtandart’, een van de sche pen die ook een rol speelde in de succesvolle film Mi- chiel de Ruyter, de film over Nederlands grootste zeeheld uit de zeventiende eeuw die in Vlissingen werd geboren. .IV VLISSINGEN - Het laatste weekend van augustus staat Vlissingen als maritieme stad weer op de kaart met afgemeerde schepen, zoals stoom- en sleepvaartsche- pen, platbodems, Tall Ships en beloodsingsvaartuigen. Het centrum van Vlissingen Maritiem 2015 is de Dokha ven, maar daaromheen is er ook van alles te beleven. Ge zelligheid, sfeer, gedurende drie dagen met muziek, vertier en met de nadruk op maritieme zaken. En dat al lemaal in de Vlissingse bin- Ook in en rondom de voor malige Machinefabriek kun nen mensen genieten van onder meer een markt met Zeeuwse streekproducten, een hobby- en kunstmarkt en zijn er demonstraties van oude maritieme ambachten. Uiteraard zijn er voor kin deren ook allerlei attracties zoals een Kids-Event, een kinderdorp, springkussen en dergelijke. Voor mensen die hun ‘zeebenen’ willen testen is het meevaren met schepen een belevenis. Het evenement start op don derdagavond 27 augustus. Voor het programma: www. vlissingenmaritiem.nl v.u. F F .1 Vlissingen Maritiem is een evenement met allure, met de komst van zo’n vijftig schepen en een uitgebreid programma. Foto: PR - 1 -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 27