1 H Bouw en Installatie bedrijf Vreezen Totaalbouw. A/linibieb nu met kinderboeken reezen Totaalbouw Despacho’s in Wilgentuun Thema kunstspoor licht BEVELAND KOR Mosseldag Yerseke heeft internationale uitstraling Fietsen met de burgemeester MINIBIEB.NL Om u nog meer te overtuigen van onze kwaliteit en flexibiliteit geven we nu 10% korting op al onze werkzaamheden en materiaal. Dit kunnen wij waarmaken doordat we goede afspraken hebben met onze leveranciers. Vreezen Totaalbouw jong en dyna misch Team van vakmensen. Sterk in elke sector van de bouw. Doordat we onze eigen mensen hebben in elke sector maken wij geen gebruik van onderaannemers. Dit geeft als heel groot voordeel korte bouw tijden, zeer efficiënte mannier van werken, en een stuk voordeliger omdat er geen winst percentages van andere bedrijven tussen zitten. Op contacta 2015 te Goes geven we een volledig demonstratie hoe wij een Cv ketel reviseren. We nodigen u daar graag uit. Vraag gerust een vrijblijvende of ferte bij ons aan met daarin onze kortingsacties van toepassing. GOES - Goes heeft nu een officieel Kinderzwerfboek- station: De Minibieb Lincol- nlaan. Kinderzwerfboeken zijn boeken die van alle kin deren zijn. Als een boek uit is, wordt het doorgegeven, of ergens achtergelaten voor Totaal verbouwingen Telkens weer verrassen we klanten van onze veelzijdigheid en kwali teit. Wij kunnen voor u elke vorm van renovatie toepassen. Van kleine aanpassingen tot aan volledige re novaties van uw woning. De Totaal verbouwingen kunnen wij zeer snel en efficiënt uitvoeren met hoge kwa liteit omdat we u graag adviseren in materiaal keuze ontwerp en afwer kingen. een ander kind, bijvoorbeeld op school, in een ziekenhuis, wachtkamer, de trein of een openbare boekenkast. Contact gegevens: lnfo@vreezentotaal.nl 0629504380 www.vreezentotaal.nl ^'Alies'^ onder één dak wederom een Gastexpositie. Het Kunstspoor wordt uitge zet om het publiek de weg te wijzen naar de kunst van de op Noord-Beveland wo nende en/of werkende kun stenaars en de op het eiland gevestigde Galeries. Oude CV ketels Reviseren Nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf is het reviseren van “oude” CV ketels. Wij kunnen voor een res pectievelijke aanbieding uw CV ketel reviseren 70 tot 80% goedkoper dan een nieuwe CV ketel. We vervangen dan alle slijtage onderdelen zoals pakkingen, sensoren, Kleppen en ventielen. Dan worden de essentiele onderdelen getest op onze test bank. De ketel word dan op een test opstel ling aangesloten en moet daar een aantal procedures door lopen. Bij de revisie krijgt u alle test rapporten en 1 jaar garantie. Met een gereviseerde cv ketel kan u weer 5 jaar zonder pro blemen stoken. Prijzen lopen uiteen i.v.m. verschillende merken en types. Vraag vrijblijvend een offerte op voor het reviseren van uw CV ketel. WOLPHAARTSDIJK - Don Pas cual Apaza Flores uit Peru en Margo Kistemaker geven een workshop Despacho’s maken. Tijdens de cursus wordt geleerd over basisbe grippen en kosmische visie van de, in Peru nog levende, eeuwenoude Inka traditie van werken met de levende energieën in het universum. Voor parkeren wordt uitge weken naar Wemeldinge en er zijn voetveren. Bezoekers die per eigen auto komen kunnen die parkeren op het transferium Wemeldinge of op een van de parkeerplaat sen in de omgeving van Yer- seke. Daar worden voetveren en/of snelle pendelbussen ingezet. Het parkeren is gra tis maar de pendelbus kost 3 euro en het voetveer 5 euro per persoon. Voor bezoekers die met de trein komen rij den er pendelbussen naar Yerseke. Een retour kost 4 euro. Overstappen op het voetveer kost 5 euro. op kotters. Natuurlijk is er ook weer een braderie, waar over een totale lengte van ruim drie kilometer en in bijna vijfhonderd kramen een keur van producten wordt aangeboden. NOORD-BEVELAND - Het jaar lijks terugkerende evene ment Kunstspoor Noord- Beveland wordt deze zomer gehouden in de weekends van 22, 23 en 29, 30 Au gustus, steeds van 11.00 tot 18.00 uur. Volg het spoor en doe. een ontdekking. Het thema van Kunstspoor is dit jaar ‘Licht’. Ook dit jaar is er De workshop is dinsdag 18 augustus van 10 tot 18 uur; deelname kost 135 euro, in clusief alle materialen. Hij wordt gegeven in de Wilge- tuun te Wolphaartsdijk. Het belangrijkste is en blijft uiteraard het mosselproe- ven. De liefhebbers van deze delicatesse kunnen de hele dag terecht op het Mos- selplein rond de haven van Yerseke. Zij kunnen hier goedkoop mosselen proe ven. Een andere jarenlange en zeer gewaardeerde tra ditie is het gratis meevaren Niet alleen Zeeuwen zijn dol op Mosseldag, maar van oudsher stromen ook de Belgen toe. Ook Limburgers komen dit jaar massaal mee met de artiest Mesjieu Wal ly, een look-alike van Eddy Wally. Hij en tien andere Limburgse artiesten treden tussen 14.00 en 18.00 uur op in de Oesterstraat. Ze bren gen meer dan vijfhonderd fans mee, en een heleboel Limburgs lekkers. WEMELDINGE - Burgemees ter Stapelkamp van Kapelle gaat toeristische fietstochten in en rondom Wemeldinge begeleiden. lëdereen kan zo Wemeldinge ontdekken, met als gids de burgemees ter. Onderweg wordt gestopt bij mooie en interessante plekjes en vertelt de burge meester interessante we tenswaardigheden en leuke anekdotes over de Parel aan de Oosterschelde. De burge meester wil op deze manier ook een bijdrage leveren aan het Zomerprogramma dat vanuit het toeristische be drijfsleven is opgezet voor de bezoekers. De fietstochten zijn op woensdag 12, 19 en 26 au gustus. Verzamelen om 19.15 uur bij boerenterras Hof Keizersweel, Hoogeweg 3 te Wemeldinge. en kosten 3 euro per persoon, inclusief koffie of thee met een bolus. t O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 12 augustus 2015 7 Foto: PR C Voor detailinformatie www.kunstspoor.nl 3 Aanmelden via www. wemeldinge.info Parkeren en vervoer C Meer informatie en aanmelding bij Margo Kistemaker via 06 2479 7014 of margo@ineen.org Mosselen proeven vervolg van de voorpagina De Minibieb Lincolnlaan, die deze maand twee jaar bestaat, is elke dag geopend van zonsopkomst tot zonsondergang. Het belangrijkste onderdeel van Mosseldag is en blijft uiteraard het mosselproeven. Foto: Carrie Frederiks -• -TT r i-' l—*-■ T" Mk

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7