Weinig rust Zeeuws Mannenkoor II Bevelands dier in het vizier GoesC: kolder tot kippenvel Schoon strand De Bevelander^ CAMELEON COLOFON KORT NIEUWS Gratis concert in de Rozentuin D-pupillen toernooi 5'' WeGGNGR Media Expositie Bert Hoogerheijde Klomppop niet op hemelvaart O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 12 augustus 2015 5 Foto: archief Zeeuws Mannenkoor verloting met vele prijzen. Foto: Tessa Hoogesteger De mannen van het Zeeuws Mannenkoor blijven deze zomer volop actief. De laatste repetitie was op 16 juli. Op 20 augustus beginnen de repetities alweer. Een korte onderbreking dit jaar, omdat er voor 22 en 30 augustus alweer concerten op het programma staan. Ledenwerving Het aantal leden van het Zeeuws Mannenkoor is de laatste jaren met zo’n vijf tig zangers vrij stabiel. Een Dierenasiel De Bevelanden, Westhavendijk 140,4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl Commercieel directeur Ivo van der Velde Druk Wegener Nieuwsdruk Belangstellenden zijn wel kom eens te komen kijken op een repetitieavond, elke donderdag om 19.15 uur in het gebouw Amicitia aan de Schimmelpenninckstraat in Kloetinge. Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T 088-013 09 21 Rubrieksadvertenties E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37Ê, 4382 NV Vlissingen Website www.de-bevelander.nl pampers. Nu gaan georganiseerd teams, of schoolklassen voor een educatieve les, over het strand om rommel op te ruimen. Het meeste is van zeeschepen en de rest van de volop consumerende strandbezoe- ker. Wanneer je ziet met hoeveel liefde, zorg en moeite al die ingepakte etenswaar vers het strand wordt opgesjouwd dan denk je: ‘als alles leeg is dan is het makke lijker mee terug te nemen.’ Had je gedacht, het is moeilijk wat op te ruimen. Zouden die mensen dat thuis ook zo doen? In het losse zand vind je ook sigarettenpeuken bij de vleet en regelmatig lege blikjes van frisdrank of bier. De beste asbak op het strand is een leeg blikje dat je bij het naar huis gaan in de afvalemmer gooit. De spreuk is oud en blijft actueel: ‘Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het bos/strand de schillen en de dozen’. bijvoorbeeld, doet hij graag. Sam en katten gaat niet sa men. Aan de lijn kan hij fel zijn naar andere honden toe. mooi aantal om een stevig koorgeluid te kunnen laten horen. Om ook de komende jaren op of boven dit aantal zan gers te blijven, werft het gezelschap nieuwe leden. "V ‘T’orige week ben ik net als zovelen naar het strand geweest. Met de V hele familie gezellig bruinen naar het Banjaardstrand met zicht op de Veerse Dam en de Oosterscheldekering. Zalig toe ven was het er op het schoonste strand van Nederland. En het moet gezegd, er lag geen troep op het strand. Alleen twee platge- knepen bierblikjes in de duinen hadden de afvalemmer niet gehaald. Peanuts vergeleken met de tonnen af val die vorige week langs de Noordzee stranden werd opgehaald. Vroeger scham- merden wij uren langs de vêêkrand aan de vloedlijn van de Westerschelde op zoek naar wat aangespoeld was. De vêêkrand bevatte zeewierklappers, krabbenschilden, een uitgedroogde meeuw, stro, stukken touw en soms een fles, zonder briefje. Te genwoordig meer olieresten, plastic, piep schuim, verpakkingen van etenswaren en Concertagenda Op 22 augustus treedt het koor op tijdens het GoesC Festival, hét culturele eve nement in Goes: op het Bleekveld, om 14.30 uur en om 15.05 uur. Op 30 augus tus is er een optreden in de Manhuistuin in Goes. Ook voor de rest van het jaar is de concertagenda al aardig gevuld. Op 3 oktober in de Grote Kerk in Goes, op 12 no- Redactie Frank Husslage (foto), Marina Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.nVverspreidklachten T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenennedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV KATS - Het ensemble Broa- zinha bestaat uit de zan geres Debora Meier en gitarist James Water. Zij brengen Kaapverdische muziek. Op zaterdag 15 augustus doen ze dat tij dens een gratis toeganke lijk concert in de Zeeuwse Rozentuin aan de Katse Groeneweg 3 in Kats. het optreden is van 14.00 tot 17.00 uur. Het Zeeuws mannenkoor is een begrip. Bij veel publieksevenmeneten treden ze op, maar laten zich ook horen tijdens concerten specifiek voor dit koor. Op de foto het koor in actie tijdens een strandconcert in Wemeldinge. O Het totale programma is te vinden op www.goesisgoes.nl HEINKENSZAND - Tot het einde van deze maand ex poseert Bert Hoogerheijde schilderwerk in Galerie ‘t Kunstuus. Bert Hoogerhe ijde is geïnspireerd door het impressionisme. De galerie is te vinden aan de Dorpsstraat 43 in Hein- kenszand. Alle openings tijden staan op www. kunstuus.nl GOES - Tijdens de repeti- tiepauze wordt er hard ge werkt aan de voorbereiding voor de deelname aan de Kapelse Dag 29 augustus) en de Wemeldingse Dag 12 september). Ook wordt er gewerkt aan een campagne om nieuwe leden te werven en de organisatie van ’koor zang workshops’ voor nieu we en meer ervaren leden. vember in het Erasmuspark in Goes Noord en op Tweede Kerstdag in ’t Kerkje. Net als eerdere jaren is het koor ook dit jaar present op de Kapelse Dag en Wemel dingse Dag met een grote Hoeveel pech kan je heb ben. Het is Sam overkomen dat hij nu voor de derde keer terug is in ons asiel omdat hij niet alleen thuis kan zijn. Hij blaft dan, veel en lang. Degene die de nieuwe baas wordt van Sam moet echt veel tijd en geduld hebben. Het gekke is dat Sam bij ons in het asiel ook wel blaft, maar niet voortdurend. Hij kan het dus wel, waarschijn lijk omdat hij zich hier hele maal thuis voelt? Of omdat er andere honden zijn hier? Sam wil zo graag en hij ver dient het ook, definitief een eigen thuis, waar hij ook lek ker zijn energie kwijt kan. Sam oogt als een jonge vent! Mee rennen naast de fiets OVEZANDE - De zesendertig ste editie van het popfesti val Klomppop zal in 2016 niet zoals gebruikelijk op hemelvaartsdag plaats vinden, maar op zaterdag 7 mei. De reden voor de afwijkende datum is dat hemelvaartsdag in 2016 op 5 mei valt. In het hele land vinden die dag be vrijdingsfestivals plaats, dat zou het lastig maken een goed programma bin nen het budget rond te krijgen. De vrijwilligers van De Klomp Festivals kiezen er verder voor om niet de concurrentie aan te gaan met het Bevrij dingsfestival in Vlissin gen. Ovezande krijgt door de verschuiving een echt festivalweekend met op de zondag het Straatfes tival, een familiefestival met straattheater en mu ziek. De organisatie hoopt dat bezoekers met een overnachting op de festi valcamping de beide eve nementen combineren tot een compleet weekendje weg. De verschuiving naar de zaterdag is voorlo pig eenmalig maar zou zo maar een vervolg kunnen krijgen. GOES - Hoe bereid je een voor stelling ’Vliegende honden bijten niet’? Men neme een roedel van zelfgefokte hon den van schuimrubber, voeg daarbij een aantal circus- en goochelattributen zoals hoe pels, rood velours en franje. Klop dit op tot een luchtige mousse van korte komische acts en kruid ze met frisse nonsens en knotsgekke kol der. Roer er vervolgens live muziek doorheen en laat er dan twee variétéartiesten op los, zo nodig bijgestaan door een aantal vrijwilli gers. Het resultaat is een ver warrende chaos van honden en toeschouwers, opgediend als een groot feest met veel humor! Het Bleekveld in Goes barst uit zijn voegen tijdens het culturele festival GoesC. GoesC gunt je 22 augustus S-? - :E YERSEKE - Voetbalvereni ging Yerseke houdt voor de inmiddels 33ste keer het D-pupillen-voetbal- toernooi, en wel op za terdag 22 augustus. -Er wordt die dag gespeeld in twee poules van ieder vijf ploegen op de velden van sportcomplex Cleyn Moerken. Het deelnemers veld bestaat uit Breskens, Krabbendijke, Goes, Brui- nisse, Walcheren, Honte- nisse, Luctor, Kruiningen, en uiteraard Yerseke zelf met twee teams, het toer nooi begint om 9.30 uur, de aftrap van de finale is om ongeveer 15.30 uur. Pechvogel Sam mag dan niet meer spiksplinternieuw zijn, hij oogt als een jonge vent. van 13.00 tot 24.00 uur al vast een blik op het nieuwe culturele seizoen. Naast een vooruitblik presenteren ook diverse amateurkunste- naars en verenigingen zich. Ook kan je de kunstmarkt in de foyer van theater de My the bezoeken of kunstzin nige hebbedingen shoppen tijdens de Pop-up factory in het voormalige winkelpand van witgoedketen It’s aan het Bleekveld. Als klap op de vuurpijl eindigt de avond met een optreden van The Voice finalist Sjors van der Panne. Hij vertolkt num mers van zijn nieuwe cd. De avond wordt afgesloten met een swingende salsa band tot ongeveer 24.00 uur. Advertentieverkoop en media-advies Kees van Zalinge E adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl T 06-22 51 8176 Familieberichten E femilieberichten@wegenermedia.nl T(o88) 0137268 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.femilieberichtenonline.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5