der in de achtertuin j Smile want het is weer De Caisson Truckrun krijgt zijn vervolg in een tweede editie bin nsn uit OPRUIMING! Mantelzorgen is veel zwaarder dan gedacht Deze week Borsele Sloepoort Cup 2015 Eb e, ‘F WOONPLAZA persoonlijk woonadvies 9.000m2 inspiratie 100 woonmerken Het zijn weer opruimingsweken bij Binnenuit Meubelen! Korting dus op prachtige fauteuils, bankstellen, tafels, kasten, zitkamers, accessoires en nog veel meer. De flink afgeprijsde showroommodellen toveren gegarandeerd een smile op uw gezicht. Kom snel langs bij Binnenuit Meubelen en vraag onze adviseurs naar de bijzondere acties! Schouwersweg 7 Heintenszand 0113 56 14 82 binnenuit.nl O www.de-bevelander.nl mijn moeder alleen in een kamertje aan een lange gang.’ F - De Bevelander woensdag 12 augustus 2015 3 ian zorgen. “O HAMEMT Goede voorbereiding Bereid je goed voor als je op deze manier aan mantelzor gen begint. Het kabinet heeft besloten om op 1 januari 2018 de kostendelersnorm, in de volksmond de man- telzorgboete, in te voeren. Dit houdt in dat ouderen die met een familielid samen wonen, gekort worden op hun AOW-uitkering. Deze korting wordt door veel mensen gezien als een straf op het verlenen van mantel zorg van kinderen aan hun ouders terwijl dit in de hui dige maatschappij wel van ze verwacht wordt. hamentart.com facebook.com/hamentart De mantelzorgwoning kan een uitkomst zijn als je van plan bent langdurig voor iemand te zorgen. Sinds no vember 2014 is er geen vergunning meer nodig voor de bouw maar je moet je wel aan bepaalde regels houden zoals de omvang van de woning en de plaats in de tuin. Verder moet je voldoen aan het Bouwbesluit waarin ei sen staan over gezondheid, veiligheid, milieu en isola tie. Mantelzorgen is zwaarder dan gedacht: mantelzor- gers krijgen niet voor hun werk betaald, het is intensief en lichamelijk en geestelijk belastend, al vinden zij het vaak vanzelfsprekend. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Onze verzorgingsmaatschappij is onbetaalbaar geworden dus de participatiemaatschappij zal de toekomst zijn. De overheid en de burgers moeten van elkaar leren wat hier wel en niet werkt en hoever participatie kan reiken zonder dat mensen buiten de boot vallen. Mantelzor- gers hebben hier een belangrijk aandeel in. een I Ier g; elftallen mee. De wedstrij den worden in Nieuwdorp afgewerkt. De finaledag op zaterdag be gint al om 12.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Alle teams ko men ook op deze finaledag aan bod. De uitslagen van de voorrondes zijn bepalend voor het wedstrijdschema vandaag voor mezelf heb gehad. Dat is niet veel. Het is erg intensief en ik kan het niet allemaal alleen. Ik ben blij dat de fysiotherapeut een keer per week aan huis komt en de huishoudelijke hulp een keer in de veertien dagen. Dan heb ik even een paar uurtjes voor mezelf.” iedereen een frietje met een drankje en zijn er verschil lende amusement activitei ten, zoals het optreden van een clown, maar ook een springkussen en draait er vrolijke muziek. BIEZELINGE - De Caisson staat zaterdag 22 augustus he lemaal in het teken van de Caisson Truckrun. Chauf feurs, verkeersregelaars, motorrijders en andere vrij willigers zetten zich‘vol en thousiasme in om mensen met een functie beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Het feestelijke evenement start voor de deelnemers om 10.00 uur bij Caisson en zal ongeveer du ren tot 13.30 uur. De trucks vertrekken om 10.30 uur, eerst naar Yerseke, via We- meldinge, door Kattendijke en weer terug over Kapelle. Terug in de Caisson krijgt w Zowel chauffeurs en deelnemers kunnen zich uitsluitend online aanmelden via www.decaisson.nl/ truckrun. Ondersteuning Eigenaar van De Caisson, mevrouw de Bruine, kijkt er naar uit om er een brui send festijn van te maken. “Vorig jaar hebben we het evenement met alle daarbij behorende activiteiten zelf bekostigd. Dit jaar kunnen we het iets groter aanpak ken, omdat wij steun krij gen van het Delta Zeeland Fonds. Onze dank is bui tengewoon groot. Dankzij dit fonds hebben we net wat meer draagvlak om meer mensen een onvergefelijke dag te bezorgen.” In Zeeuws-Vlaanderen en Tholen wordt het ook een truckrun gehouden, en de organisatoren van die edi ties ontvangen ook een do natie van het Delta Zeeland Fonds. op zaterdag. De wedstrijden worden geleid door twaalf verschillende Zeeuwse (top) scheidsrechters; de prijzen worden uitgereikt door sponsor Henk Hoegee van de Zeeland Refinery, wethouder van de gemeente Borsele Ad Schenk en gede puteerde Joannes de Bat. nuis in Westkapelle, waar haar moeder geboren en getogen is. Ze liet een mantelzorgwoning in haar de Foto: Conny den Heijer NIEUWDORP - Nog tot en met donderdag worden de voor rondes van het 29e Borsele Sloepoort Cup toernooi ge speeld. Zaterdag 15 augus tus is de finaledag. De doordeweekse voorron des zijn ’s avonds; de wed strijden beginnen om 19.00 uur en er doen steeds vier Geen tijd om te werken Het hebben van een baan is voor mevrouw Dommers- huijzen niet aan de orde. “Het is gek gezegd mis schien, maar ik zou door de zorg voor mijn moeder geen tijd hebben om te wer ken. Gelukkig ben ik in de omstandigheid ook niet afhankelijk te zijn van een uitkering want dan was er nog een hoop gedoe bij ge komen.” Dommershuijzen heeft er in ieder géval nog geen dag spijt van gehad.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3