I I I Groene alternatieven voor een uitvaart UITVAARTZORG BURGS Voor betaalbare kwaliteit 'DE BEVELANDEN’ ^oefand Uitvaartzorg Uj^artverzorging Uitvaartverzorging da van Win gen van de Hee 24/7 te bereiken op 0626039885 Marianne van de Graaf "Met hoofd, hart en ziel een onvergetelijk afscheid begeleiden’’ "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een liefdevol afscheid..." Getdeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113)311 444 www. ui tvaartzorgcentrumn I G RAVURES Uitvaartverzorging Johadv H oekwicvvv Voor eerv jorgpjcwte' Z,org Aandacht Respect Dillenburglaan 63 4461TK Goes 0113-216815 www.uitvaart.vg i De beste service van Nederland. Bezoek onze bekroonde website. Verzorgt de gehete uitvaart i De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch er O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 12 augustus 2015 12 Uitvaartzorg De Schelde: Tholen. Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland Foto: Rachel van Westen Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande - 06-40796513 - www.marea-uitvoart.nl voor een persoonlijke uitvaart begeleiding Ik help u graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR! Vraag nu gratis het boekje uitvaartwensen aan Het adres voor een respectvofafscheid. Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. Arjen van de Hee, uitvaartverzorger Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer pORG Peter Butler (THUIS) MONUMENTEN- GLAS NATUURSTEEN- HALF EDELSTEEN- BRONS- RVS- KNUFFELSTENEN EN URNEN voor eigen ontwerp kunt u ook bij ons terecht. ruim 15 iaar gespecialiseerd in gedenktekens www.burgsgravures.nl e-mail: burgsgravures@zeelandnet.ni Kapelle 0113-342912 De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid! T 0113-23 15 77 M 06-512 774 73 roeland-uitvaart.nl info@roeland-uitvaart.nl 25 jaar uitvaartverzorging op Noord- en Zuid^BeveCand V«' uitvaart wensen in vert rouwde handen kist. De overledene ligt op een draagplank, bedekt door een doek waarvoor alleen natuurlijke materialen zoals katoen, linnen, wol of zijde gebruikt mogen worden. Tegenwoordig dient de lijk wade slechts als bedekking, niet meer om het lichaam te conserveren. De contouren van de overledene blijven zichtbaar waardoor het af scheid confronterender kan zijn. Cremeren zonder kist lijkt misschien milieuvrien delijker, maar is het niet! Omdat door het ontbreken van omhulsel meer brand stof nodig is. De bekleding van een kist bestaat vaak uit katoen. Groenere alternatie ven zijn hennep, bamboe- en i I 111 VA AU I Telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3,4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle 0113 -639 108 Dag en nacht bereikbaar www.lindavanwingen.nl Striepseweg 4,4455 RL Baarland Ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft, kunt u ons insdtakelen. JÊ Duurzaamheid wordt steeds belangrijker; ook voor een uitvaart zijn legio ‘groene’ mogelijkheden. Een overle dene wordt meestal opge baard met behulp van koel apparatuur. Opbaring op graszoden is een groen al ternatief. Er worden graszo den onder de kist of het bed van de overledene geplaatst die tweemaal daags flink worden besprenkeld met water. De meerderheid van de Nederlanders wordt te genwoordig begraven in een gefineerde, spaanplaten kist. Bij de keuze voor een milieu vriendelijkere kist maakt het uit of je wordt begraven of gecremeerd. Bij begraven zijn kisten van karton, bam boe, riet of wilgentenen het duurzaamst. Bij cremeren is dat een houten kist, omdat er minder gas hoeft te worden gebruikt. Een andere op tie zijn de groene uitvaart- kisten ‘Den’ en ‘Beuk’ van Monuta, gemaakt van hout uit de bossen van Staatsbos beheer. Voor elke kist plant Staatsbosbeheer een boom terug in een bos. Omdat er in ons land veel verschil lende geloofsovertuigingen leven, mag sinds 1991 een overledene in een lijkwade begraven of gecremeerd worden in plaats van in een Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit 24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303 Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseultvaartverzorging.DJ Of mail naar: info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl I Heeft u geen computer bel ons voor vrijblijvende informatie op bovengenoemd nummer. brandnetelvezel. Begraven in een lijk- of rouwwade is wel milieuvriendelijk. Wie kiest voor een begrafenis in plaats van een crematie heeft meerdere keuzes. In plaats van een graf op een kerkhof kun je ook voor een natuur- begraafplaats kiezen. Daar liggen de graven op mooie plekken, verspreid over het hele gebied. Een natuurbe- graafplaats is géén kerkhof! Er zijn geen hekken of poor ten, regels of voorschriften. Zelfs dieren zijn toegestaan. Er is maar één ding wat niet mag: grafmonumenten! Wel mag je zelf een gedenkteken maken van materialen die rechtstreeks uit de natuur komen! Monique Dommanschet UitnArtheZieling Voor elke 'groene' uitvaartkist plant Staatsbosbeheer een boom terug in een Nederlands bos. UfMAREA UITVAART

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 12