ns TANK NERGENS 1 hu 111 :<iu 1n Bij Dirk In Goes gegarandeerd de ooierBorsele Mosseldag in Yerseke ,.erke nder verkeersborden K Dirk »5 rr e[eït laagste literprljs. Blijf je verbazen 7j ruitschade? Leer engels bij English 4 You Kreekraksluizen bediend vanaf Neeltje Jans Documentaire over De Franse Slag in Zeeland [weeic ff- KLIK WIN ACTIE Groots dorpsfeest voor alle zintuigen - -/ t I EEN HUISJE IN DE ACHTERTUIN DRUKKE DAGEN VOOR ZANGERS Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen VRIJDAG 14 AUGUSTUS NAGHTMARKT MIDDELBURG 19.00 - 0.00 UUR I Optiek OptoHietrie Wegens vakantie awioten uan 25 augustus t/tn 8 teptembei Mosseldag-Yerseke is een jaarlijks terugkerend feest dat dit jaar op zaterdag 15 augustus wordt gehouden. Mosselen eten, meevaren op de Oosterschelde, een grote braderie, kermis, vuurwerk en muzikale optredens zijn de vaste ingrediënten voor een gezellige dag in hét mosselcentrum van Europa. I /X ZONDAG 16 AUGUSTUS ZOMERMARKT BOULEVARD VLISSINGEN 12.00 - 20.00 UUR I krant l x- M |z www.de-bevelander.nl Woensdag 12 augustus 2015 ^it ff. -£3r- r J r: Aj Lees verder op bladzijde 7 autotaalglas g^Kllk&Winf> Dat gaat niet zo, mijn moeder alleen in een kamertje aan een lange gang... NISSE - De gemeente Borsele verwijdert zo’n veertig procent van de verkeersborden, zo’n 450 stuks. Deze schieten hun doel voorbij. Onderzoek wijst uit dat slechts vijftien procent van de verkeersborden wordt waargenomen door weggebruikers. Nu Borsele een groot deel van zijn verkeersborden weghaalt, worden de overblijvende borden beter waargenomen. De gemeente verwijdert alleen verkeersborden als de verkeerssituatie zich daar voor leent. De locaties worden hierdoor overzichtelijker en De leden van het Zeeuws Mannenkoor hebben een drukke muzikale zomer een volledig bevoegd docent Engels. Op 2 september zal er een informatie avond zijn voor de nieuwe cursisten. English 4 You verzorgt ook ieder jaar een interessante excursie naar Groot Brittan- nië (niet verplicht). Meer in formatie via 0113 251621 en www.english4you.nl Ergens anders in Goes goedkoper? Wij betalen het verschil terug! Beukenhof 1, Goes Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Autotaalglas Goes 0113-251700 Feestelijk sausje Eens per jaar komen al deze ingrediënten in één gerecht samen dat met een feeste lijk sausje wordt opgediend: Mosseldag. Bezoekers kun nen Yerseke zowel letter- F. www.eijsermans-optiek.nl Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 door Carrie Frederiks Yerseke dankt zijn bekend heid grotendeels aan de schaal- en schelpdierencul tuur. Maar er is meer wat mensen lokt. Het aantrek kelijke dorpscentrum, de gemoedelijke sfeer, de oude oesterputten; de kleine getij- dehaventjes en de wandel- dijk langs vissershavens en Oosterschelde doen ook hun duit en het zakje. lijk als figuurlijk proeven. Midi GOES - Bij English 4 You be ginnen in September weer de cursussen Engels. Zowel beginners als gevorderden kunnen in Goes en Wilhel- minadorp op verschillende niveaus Engels leren spre ken en verstaan in gezellige en ongedwongen sfeer. De lessen worden gegeven door GOES - De Kreekraksluizen worden sinds vorige week volledig bediend vanuit Nautische Centrale Neeltje Jans. De Kreekraksluizen zijn de eerste grote bin- nenvaartsluizen die Rijks waterstaat op afstand, met moderne techniek vanuit een Nautische Centrale bedient. Jaarlijks passeren ongeveer 70.000 binnen vaartschepen deze sluizen in de Schelde-Rijnverbin- ding tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. De Bevelander verkeersveiliger. Bijkomend voordeel is dat de beeldkwaliteit binnen de dorpen aanzienlijk verbetert. Ook worden binnen de bebouwde kom alle ‘honden’ borden weggehaald. Omdat in de Algemeen Plaatselijke Verordening is geregeld dat binnen de bebouwde kom alle honden aangelijnd moeten zijn en dat hondenpoep meteen door de hondenbezitters moet worden opgeruimd. Woensdag 5 augustus haalde wethouder Kees Weststrate het eerste 'overbodige’ bord weg van het dorpsplein in Nisse. Foto: Gemeente Borsele van de oorlog Franse mili tairen vochtten in Zeeland. Bij Kapelle, langs h'et kanaal van Zuid-Beveland, werd een felle strijd gestreden. Ook op de Sloedam en bij Vlissingen hebben hevige gevechten plaatsgevonden, waarbij veel Fransen sneu velden en gewond of gevan gen raakten. Deze documen taire vertelt hun verhaal. ‘Als stichting vinden we het belangrijk om onderbelichte onderwerpen uit de Zeeuw se geschiedenis op een fil mische en creatieve manier in de aandacht te brengen’, vertelt Leen. r Rijkswaterstaat verbouwd bruggen en sluizen in Zee land, zodat zij bediend kunnen worden vanuit twee Nautische Centrales. Deze centrales staan op Neeltje Jans voor de ob jecten ten noorden van de Westerschelde en in Ter- neuzen voor de objecten ten zuiden ervan. Doordat ook aandrijvingen en be sturingen zijn vernieuwd, is de betrouwbaarheid en veiligheid gegarandeerd voor de toekomst. De Franse Slag Wat niet veel mensen we ten, is dat er aan het begin Nat en droog De schelpdierbranche geeft uitleg over het uitzaaien, verzanden, opvissen en ver werken van schelpdieren; de bemanningen van de kotters varen hun passagiers met veel plezier rond over het middendeel van het groot ste en natste Nationale Park van Nederland en natuurlijk worden heel, heel, heel veel mosselen met evenzoveel liefde gekookt en opgediend. Komend weekend bruist heel Yerseke van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Wie een beeld van de film wil krijgen kan terecht op de website www.zeeuwsedocumentaire.nl voor een teaser. Foto: PR KAPELLE - Tijdens Film by the Sea gaat op zaterdag 12 september de tweede film van de Zeeuwse Documen taire Stichting in première. De documentaire De Franse slag in Zeeland zoomt in op het begin van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Voorzitter en uitvoerend producent Leen Schouls: ‘Het is dit jaar 75 jaar gele den dat de oorlog begon, een mooie gelegenheid om een film te maken’. I 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 1