TANK NERGENS 4 U KU ij A iU Bil Dirk in Goes gegarandeerd de laagste literprljs. i Zeeuwse vliegdagen Heerlijke Visschotels Bliif ie verhaten ruitschade? Gew®(S)(8)n Wee je 102-jarige is al tachtig jaar lang abonnee van de PZC MIDZOMER- NACHTMARKT 2 voor:9,99 1 I KLIK WIN ACTIE Wings to Victory eert omgekomen vliegers ür deweekkrant.nl WERKEN AAN WONEN VOORZITTER M/V Een nieuw plafond in één dag! KOM JE KUNSTEN VERTONEN IN EEN F16 SIMULATOR PENSION HINTERGARTEN Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Onthulling van gedenksteen Goese kermis I krant z VRIJDAG 7 AUGUSTUS Plaza ZINGENDE MAKELAAR ■r r 9 www.de-bevelander.nl Woensdag 5 augustus 2015 .V door Gerard van der Hoeven Foto: Wings to Victory waar te maken. lees verder op bladzijde 7 LOKAAL NIFUWS Kijk voor meer info op de website van www.rwsgoes.nl voor KRAAKVERSBEREID 1 w autotaalglas PLAhONOS Kijk ook op GRATIS parkeren! Ergens anders in Goes goedkoper? Wij betalen het verschil terug! Beukenhof 1, Goes De Zeeuwse luchtvaartdagen zijn uitgegroeid tot een groots evenement waar de bezoeker kan genieten van oude vliegtuigen, demonstraties en rondvluchten. Rondvluchten Het programma bestaat uit het bezichtigen van onder andere in ere herstelde De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) zoekt een nieuwe Proef Zeeland Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Plameco Plafonds Van Gilst v.o.f. Tel: 0113-270000 www.plameco.nl Bezoek onze showroom: Wo-Vrij: 9.00-17.00 uur Autotaalglas Goes 0113-251700 RWS la vaaaa kwamen er zo’n 10.000 be zoekers op af. Dit in nauwe samenwerking met Zeeland gezette koffie in te schen ken. Zij woont zelfstandig in de Valckenisseweg in Ril land en heeft hulp van haar dochter Annie Hoebeke (72) en haar zoon Adrie Baas (66). “Moeder wilde de PZC opzeggen want ze vond het nogal duur worden. Wij zei den, voor die tijd dat je nog leeft zorgen wij daarvoor”, zegt Annie. Brechta: Eerst lees ik de overlijdensberich ten en het nieuws over Ril land en uit de buurt. Vorige week kwam er zo’n grote megatanker voorbij maar dat had ik al gezien. Wat een knaap was dat!” Een unieke mix van alles wat in Zeeland is te vinden op het gebied van luchtvaart, met de nadruk op de luchtoorlog boven Zuidwest Nederland. Wings to Victory biedt een kijkje achter de schermen op 7 en 8 augustus tijdens de Zeeuwse Luchtvaartdagen op vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden. Airport en vrijwel alle op het vliegveld gevestigde be drijven, stichtingen en ver enigingen. Waarom duur op vakantie als je in de mooiste provincie van Nederland woont? GOES - In Goes liggen al meerdere gedenkstenen voor historische gebeurte nissen of opmerkelijke per sonen die een band met de stad hebben. Zo kent de stad al een gedenksteen op de plaats waar de eerste Doops gezinde kerk stond aan de Westwal en een steen voor het huis waar kolonist op Tobacco Lucas Pol woonde van 1596 tot 1665. Volgende week woensdag, 12 augus tus, om 16 uur volgt een nieuwe steen. Voor Lunch- ■café Stadhuis bij de Grote Markt zal burgemeester Rene Verhuist van Goes een volgende steen onthullen. De plek is gekozen omdat de Markt en Goes al honderden jaren in één adem worden genoemd. Bijna 600 jaar ge- leden begon de jaarmarkt met de eerste kermisattrac ties, nu elke dinsdag en za terdag een warenmarkt en jaarlijks een grote kermis in het centrum. De tekening op de steen is van Jan Willem Hament, de geestelijke vader van Leuntje en Merien. De steen is aangeboden door de heer J.C. Ordelman, organi sator van de Goese kermis. De Bevelander ARNEMUIDEN - In 2008 werd een eerste open dag ge houden. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een groots evenement, onder de naam Zeeuwse Luchtvaartda gen. In 2011 stonden die in het teken van honderd jaar luchtvaart in Zeeland en Herinneren Wings tot Victory is een stichting die als doel heeft nog veel meer om zijn naam het blijven herinneren van de vele omgekomen vlie geniers uit de Tweede We reldoorlog. Dit doen ze in de ruimste zin van het woord. Onderzoek, bewaren en her denken zijn sleutelwoorden. het graag laten zien. Dat kon door participatie van bedrij ven en medewerking van verschillende instellingen. Daardoor is een programma samengesteld voor een dagje uit voor jong en oud.” gers veel onderzoek naar de luchtstrijd boven Zuid west Nederland. We leggen contacten met veteranen en nabestaanden, organiseren herdenkingen, en houden ons bezig met alles wat be treft het oorlogsverleden in de luchtvaart vanaf de Tweede Wereldoorlog. Dat brengen we via dit evene ment ook naar buiten, want er is inmiddels zoveel op dit gebied verzameld dat we Faelweg i (Stormvloedkering)^ www.proefzeeland.nl Brechta Baas, trouw lezer van de PZC, met de krant van zaterdag 1 augustus 2015. Foto: lean Janssens RILLAND - Brechta Baas-de Waard (102) was op 1 au gustus tachtig jaar geabon neerd op de PZC. Vanaf haar trouwdag namen zij en haar man een abonnement op de krant: “We woonden toen in de Tweede Weg in de Bathpolder en de krant werd bezorgd door Daantje de Dreu.” herinnert Brechta zich. Zij werd geboren als Huibrechta de Waard op 14 juni 1913 en is met haar 102 jaren goed bij de tijd en vin nig. “Mijn hoofd is nog hel der, de rest wil niet meer zo”, zegt zij, en schuifelt naar de keuken om de door haar zelf BOULEVARD VLISSINGEN 19.00- 1.00 UUR k MET OM 0.30 UUR CROOTS VUURWERK! J Replica Momenteel wordt hard ge werkt door vrijwilligers aan een replica van een Sopwith Camel, een Brits jachtvlieg- In een museum op vliegveld tuig uit 1916 uit Eerste We- Midden Zeeland, bevindt reldoorlog dat in 2016 vlieg- zich de grootste collectie klaar moet zijn, luchtoorlog-gerelateerde Joop van Weele, coördi- voorwerpen van Zeeland, nator van het evenement: Maar Wings to Victory doet “Wij doen met vrijwilli- W66k 32 J, Nieuwe Rijksweg 2D Goes Hendrik’s Kkli Zingende makelaar Alwin Rennen is vanaf 1 september te zien in House Rules Holland A Klik&Win/- Oh

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 1