Bevelands dier in het vizier I. Opnieuw roze lintje ADRZ Hangjongeren De Bevelander ffl CAMELEON COLOFON il' KORT NIEUWS Openlucht recreatiedienst Leven met stoma belicht Inzameling taxussnoeisel W6G0N6R Media Boerenlandrit op Walcheren 3 www.de-bevelander.nl Met de nieuwe tenten is de zomerpret voor de Borselse kinderen op zomerkamp nog beter gegarandeerd Foto: PR angjongeren schijnen een verschijn sel van deze tijd te zijn. Er zijn bepaalde plaatsen waar de jongeren zich ophouden en de dingen doen die bij de jeugd horen. Chillen is er zo een van. Hadden wij vroeger nog nooit van gehoord want ja, wij stonden samen op ’t Oekje van Polderman of voor het Postkantoor op Answest. In Goes op school klitte de jeugd ook niet altijd samen tussen de ochtend- en de mid daglessen. Wat veel meer werd gedaan was het rondje Lange Kerkstraat, Klokstraat, Lange Vorst, Papegaaitje. Je kon onderweg ook nog friet mét kopen en halverwege iedere ronde zag je dezelfde schoolgasten terug. Kwam je ook twee keer per ronde die ene leuke jongen, of dat ene knappe meisje, tegen. Er zijn daar nog romances opgebloeid in dat rondje. Wilde je rustig met z’n tweeën de dierenarts maar gelukkig ziet ze die maar één keer per jaar (voor de apk). Verder is ze zo gezond als een vis. tenten zal dat vast en zeker lukken. Kinderkamp Borse- le werd naast de opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne verrast door de gemeente Borsele met een fantastische cheque voor de Dierenasiel De Bevelanden, Westhavendijk 140, 4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl Advertentieverkoop en media-advies Marcel Schreur E adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl T 06-53 ’3 28 42 Familieberichten E familieberichten@wegenerrnedia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T 088-013 09 21 Rubrieksadvertenties E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Website www.de-bevelander.nl Commercieel directeur Ivo van der Velde Druk Wegener Nieuwsdruk C Zelf kijken? WWW. kinderkamp-borsele.nl zijn dan verlegde je samen je pad naar de Langendiek. Daar gingen de spannendste verhalen over en zou het prilste stadium van leven van sommige Goesenaeren en Bevelanders zijn begonnen. Hangjongeren kunnen rustig zijn en kun nen voor overlast zorgen. Zo’n club regel matig voor je deur of naast je tuin, dan is dat soms niet prettig. In Answest zaten de hangjongeren in de jaren dertig op de open trap in de scheer winkel van Piet de Kapper. Ze gingen ook naar buiten en stonden dan pinda’s te pel len op de stoep voor het café. De kroegbaas was daar niet blij mee, al die pellen, en goot op een avond emmers water over de pindapellers. De volgende dag stonden ze er weer, nu allemaal met een zuidwester op én pinda’s pellen. Hangjongeren zijn van alle tijden. En blij ven vindingrijk. Redactie Frank Husslage (foto), Marina Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.nl/verspreidklachten T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV BVN is de patiëntenvereni ging voor mensen die te ma ken hebben of hebben gehad met bofstkanker. De ver eniging heeft de criteria in vergelijking met voorgaande jaren verscherpt naar pa- tiëntenwensen. Het ADRZ voldoet aan alle verplichte criteria en aan zes van de acht overige. Het Zeeuwse ziekenhuis scoort hiermee in de top van de Nederland se ziekenhuizen. Bij de criteria waaraan ge refereerd wordt gaat het om de samenstelling van het keur een ruime voortent om de tassen in de zetten en een slaapgedeelte bestaand uit één binnentent zodat de kinderen gezellig met een groepje bij elkaar kunnen liggen. De zoektocht is ge- WOLPHAARTSDIJK - Stich ting Het Werkend Trek paard houdt 30 juli haar jaarlijkse Boerenlandrit. Deze start öm 09.30 uur bij boerderij Overduin in Oostkapelle en voert via Serooskerke en Gapinge naar Veere. Bij zorgcen- trumNieuw-Sandenburgh in Veere wordt rond 12.30 uur een pauze gehouden en zijn de paarden en his torische wagens van dicht bij te bezichtigen. Om 14 uur gaat de rit verder via Vrouwenpolder en dan te rug naar Oostkapelle. Wishes wil graag een beetje rond het huis hangen en af en toe wat muizen scoren, dan is ze helemaal gelukkig. VLISSINGEN - Voor mensen met een stoma en hun naasten worden de ko mende maanden informa tiebijeenkomsten gehou den in Vlissingen en Goes. Zij kunnen er ervaringen uitwisselen en informa tie krijgen over leven met een stoma. Deze bijeen komsten worden georga niseerd in samenwerking met het Palazzolihuis De Bevelanden en Walcheren op 11 augustus, 13 oktober en 8 december (14 tot 15.30 uur} in het Grand Café De Schutterij in Vlissingen en op 8 september en 10 november in Vergaderzaal Erasmuspark in Goes (14 tot 16 uur). GOES - Wishes is heel graag buiten en aangezien je op een flat geen tuin hebt kon ze niet met het baasje mee verhuizen. Kon wel, maar dat zou dit leuke katje be paald geen goed doen. Wishes wil graag een beetje rond het huis hangen en af en toe wat muizen scoren, dan is ze helemaal geluk kig. Lekker haar eigen ding doen en dan daarna weer een poosje relaxen thuis, op je schoot als ze daar zin in heeft. Ze is niet gewend aan kinderen, ook niet aan honden en ook niet aan andere katten, dat is mis schien iets om rekening mee te houden. En nog een puntje; ze houdt niet van multidisciplinaire behan delteam, de kwaliteit en ervaring van de borstkan- kerchirurgen, maar ook om de snelheid van diagnostiek en behandeling. Bovendien tellen de ervaringen van de patiënten zelf zwaar mee, die via een digitale moni tor borstkankerzorg worden uitgevraagd. Het ADRZ is voortdurend bezig met het stroomlijnen en versnellen van de zorg aan borstkankerpatiën- ten. De operaties vinden overwegend plaats in Vlis singen. Het ADRZ telt vier borstkankerchirurgen die in 2014 samen zo’n 222 ope raties uitvoerden. Ook zorgverzekeraar CZ heeft de borstkankerzorg van het ADRZ ingedeeld in de hoogst haalbare catego rie: Beste Zorg. BEVERWIJK - Taxussnoeisel wordt gebruikt als grond stof bij chemokuren die op hun beurt weer ingezet worden ter genezing van bijvoorbeeld kanker. Het gaat hierbij specifiek om de Taxus Baccata, die de stof baccatine bevat. Een kuub snoeisel is goed voor een chemokuur. Inmid dels heeft de actie Ver groot de Hoop in het hele land al meer dan twee honderd inzamelpunten waar taxussnoeisel kan worden ingeleverd. Er is ook een gratis taxusop- haalservice. Bel voor meer informatie en voorwaar den naar 0251-860251 of kijk op www.vergrootde- hoop.nl GOES - Voor het zesde op eenvolgende jaar heeft de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) de borst kankerzorg van het Admi raal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) gewaardeerd met het felbegeerde Roze lintje. KAMPERLAND - De Interker kelijke recreatie commis sie verzorgt een oplucht dienst aan de oever van het Veerse Meer. De dienst wordt zondag 2 augustus vanaf 19.00 uur gehouden bij de steiger van het fiets- voetveer en voorganger is dominee J.J. de Lange. Na de dienst is er koffie thee of limonade en stoelen zijn ter plaatse aanwezig. Bij ongunstig weer wordt de dienst gehouden in Kerkgebouw de ARK, aan de Veerweg 100 in Kamperland. De volgende dienst is op 2 augustus, zelfde tijd en plaats. BORSELE - Drie weken lang zullen groepen van steeds ongeveer vijftig kinderen, die op school zitten in de groepen 6, 7 en 8 in de ge meente Borsele, met iedere week een nieuwe ploeg en thousiaste stafleden, door brengen op het kampterrein. Iedere vakantieweek staat een ander spannend thema centraal en is de hulp van de kinderen hard nodig om dat verhaal tot een goed einde te brengen. Dagelijks worden spelletjes en speurtochten in het bos en op het veld bij het kampterrein georgani seerd. Het thema komt vaak terug in de spelletjes, zo kan een vossenjacht zomaar ver anderen in een zoektocht naar griezels of filmsterren! Na een dag spelen en rennen, is het tijd om de tent op te zoeken en lekker te slapen. Met de nieuw aangeschafte aanschaf van nieuwe ten ten. Met deze bedragen op zak hebben de vrijwilligers van Kinderkamp Borsele de voorgaande maanden ge zocht naar tenten van een goede kwaliteit met bij voor- slaagd en de nieuwe tenten zijn dit kampjaar voor het eerst in gebruik worden ge nomen. De Bevelander woensdag 29 juli 2015 5 Kinderkamp Borsele begonnen Na een weekend opbouwen en inrichten van het kampterrein door een grote groep vrijwilligers, vertrok maandag 20 juli de eerste groep Borselse kinderen voor een gezellige kampweek vertrokken naar het Brabantse Wintelre.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5