Wolkentheater verzorgt s inbraakpreventie festival voor kinderen AZC Smile Een postkaartje voor eenzame ouderen een kaartje. Briefschrijvers melden zich aan via sociale media. Ook verzorgingshui zen en vrijwilligersorganisa ties weten Postmaatje steeds beter te vinden om eenzame ouderen op te geven. Schrij vers en ontvangers worden gekoppeld op basis van we derzijdse interesses. OPRUIMING! bin nen uit De lente en zomer zijn favoriete jaargetijden want het is weer 1 uöikomën^ weet ex-inbreker Evert Jansen uit ervaring M6 RABte M LAP PAMe KWlET Mie J>e PU21ZÖ-RlT VAM AUTDClUB‘X)E. ZiBBUUfeN? WOON PLAZA L *"T A De Bevelander woensdag 29 juli 2015 3 merfestival te realiseren. persoonlijk woonadvies 9.000m2 inspiratie 100 woonmerken O www.de-bevelander.nl Het zijn weer opruimingsweken bij BinnenUit Bedden Slapen! Korting dus op prachtige bedden, matrassen, kledingkasten, accessoires en nog veel meer. De flink afgeprijsde showroommodellen toveren gegarandeerd een smile op uw gezicht. Kom snel langs bij BinnenUit Bedden Slapen en vraag onze adviseurs naar de bijzondere acties! het Politiekeurmerk Veilig Wonen, daar staan preven tieve maatregelen tegen in sluiping en woninginbraak. 3 www.politiekeurmerk. nl/preventietips. Schouwersweg 7 Hemkenszand 0113 23 22 13 binnenuit.nl Bij een insluiping komt iemand je woning binnen zon der braakschade te maken. Bijvoorbeeld via een open raam. De lente en zomer zijn favoriete jaargetijden voor insluipers. “We zetten alles lekker open, zitten meer in de tuin en dat vergroot het risico op insluiping”, weet Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteits preventie en Veiligheid (CCV) “Even de hond uitlaten, een boodschap doen of je kinderen van school halen. De achterdeur kan wel open blijven, want wat kan er nu helemaal gebeuren in die paar minuten? Maar een insluiping waarbij bijvoorbeeld een telefoon, tablet of laptop uit je huis wordt weggegrist, is in dertig secon den gebeurd”, vertelt Tielman. “Insluipers zijn dol op alle dure draagbare digitale apparaten die in huis aan wezig zijn. Daarnaast zijn portemonnees, handtassen en sleutels ook nog steeds populair. Bovendien dekken niet alle verzekeringen de schade als er geen sprake is van braak.” i. Terwijl Nederlandse kin deren genieten van de zo mervakantie, zal het Wol kentheater op donderdag 6 augustus ook vluchtelin genkinderen in Goes een GOES - Honderden vluchte lingenkinderen in ons land hebben de hele zomer niets te doen, zo ook in Asielzoe kerscentrum Goes. Stichting Wolkentheater gaat daar verandering in brengen met een feestelijk zomerfesti val. De karavaan trekt langs twintig asielzoekerscentra in Nederland met poppen, theater, workshops en mu ziek. Het Wolkentheater streeft ernaar een brug te slaan tus sen verschillende culturen. Niet alleen vluchtelingen kinderen zijn welkom op het zomerfestival, ook kin deren en hun families uit de buurt van het asielzoekers centrum. Op deze manier draagt het evenement bij aan een genuanceerd en positief beeld van vluchtelingenpro blematiek in Nederland. hamentart.com facebook.com/hamentart C Meer informatie over Wolkentheater is te vinden op www.wolkentheater.nl uur per dag in onze wijk, de politie rijdt er slechts een enkel keertje doorheen. De politie heeft veel liever dat je tien keer voor niets belt, dan één keer te laat.” Kijk ook eens op de website van Pak de telefoon Een volgende tip van Evert is; “Pak de telefoon als je iets niet vertrouwd. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen na een inbraak tegen elkaar zeggen; ‘Er liep hier toch laatst een paar keer iemand door de straat? Ik vond al dat hij vreemd deed, heb jij hem ook gezien?’ Waarom heb ben deze mensen dan niet gebeld? Waarom deden ze niets? Of ze hebben gezien dat iemand op klaarlichte dag een ladder tegen het huis van de buren zette. Achteraf zeggen ze dat ze dachten dat het een glazenwasser was of een makelaar. Dat is onzin natuurlijk”, meent Jansen, “Luister nu eens naar dat eerste gevoel. Dacht je echt dat het een glazenwasser was? Nee, natuurlijk niet. Je vond het vreemd. Je onder- buikgevoel vertelde je dat er iets aan de hand was. Luis ter daar naar. We wijzen wel naar de politie of naar de ge meente wanneer er iets mis gaat in onze wijk, maar wat doen we zelf? Wij wonen 24 brievenschrijvers en ont vangers te werven. In het project Postmaatje sturen brievenschrijvers post naar eenzame ouderen, om hun sociaal isolement te vermin deren. Inmiddels hebben zo’n 100 brievenschrijvers zich aangemeld en ontvan gen ongeveer 300 ouderen ZEELAND - Honderden al leenstaande ouderen krij gen binnenkort een leuk kaartje, dankzij het project Postmaatjes. Edwin de Vries en Eef de Nooijer vroegen andere studenten van de HZ met als bijvak Social Media Design een social media plan te schrijven en 1, wantiie kunnen inbrekers goed gebruiken. Doe de ramen dicht als je weggaat en zorg dat er geen kostbare s vorstje woonkamer een etalage voor insluipers. Foto: PR zorgeloze en vreugdevolle dag bezorgen. Oprichter en directeur van de stichting Adrijan Rakic kwam zelf in 1993 als vluchteling uit voormalig Joegoslavië naar Nederland. Hij ervoer in die periode de helende kracht van theater. Ook was hij ge raakt door de schrijnende omstandigheden van de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekers centra besloot zich in te zetten voor deze kwetsbare groep. Inmiddels heeft Ra kic een team van erkende theaterdocenten en enthou siaste vrijwilligers om zich heen verzameld om het zo- H I MAMBMT

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3