i. Uw kostbaarheden zijn goud waard! I I goudwisselkantoor Officiële Mededeling I Week krant 4 BEVELAND KORT www.goudwisselkantoor.nl ELAANBIËf lATiOHAL EXPOS deweekkrant.nl •t w Stadsbeijaardier gustus Global Clowning op P6Sft COHCCrt vnnr SJpiAzacrloc» Flo-zo nrnn- MILIEU Provincie Zeeland Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: s Kijk ook op Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Zomersluiting ruilwinkel van de Provincie Zeeland Wereldclowns Jumpin’ de weel Pools-Franse orgelmuziek Activiteiten Kapelse jeugd EEH KRMIT GoudwiSse|kantoor is eigendom van familie De Ruiter en ruh» 25 jaar expertise» Rommelmarkt bij De Tobbe f 1 1 t 3 O www.de-bevelander.nl De Bevelander - woensdag 29 juli 2015 13 De Taxatie Veiling Beleggen Inkoop Verkoop Verpanden Goud Zilver Munten Sieraden (goud en zilver) Oude bankbiljetten Postzegels Antiek speelgoed Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Scheepswerf Reimerswaal Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 juni 2015 een aan vraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsproce dure van toepassing is, hebben ontvangen van Scheepswerf Reimerswaal te Hans- weert. De aanvraag heeft betrekking op het inzetten van twee mobiele aggregaten ten behoeve van de stroomvoorziening van schepen. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Verlening beslistermijn omgevingsvergunning COROOS Conserven B.V. Gedeputeerde staten van Zeeland hébben op 14 mei 2015 een aanvraag om ver gunning Wet algemene bepalingen om- gevingsrecht van COROOS Conserven B.V. ontvangen voor het uitbreiden van het parkeerterrein aan de Abdijstraat 71 in Kapelle. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met 6 weken. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer Cuperus, tel. (0115) 745 114. Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 -17.00 uur Voor verdere informatie kunt u zich wen den tot dhr. B.J. Hanning (tel. 0118-745 118). Locatie Goes Piet Heinstraat 2b 4461 GL Goes T 0113-217666 goes@goudwisselkantoor.nl NISSE - Tijdens Jumpin’ de Weel treedt zaterdag 1 au- ook vanzelfsprekend voor minder punten ingenomen. voor Sawasdee. Deze orga nisatie ondersteunt school projecten in Cambodja ten bespeelt bate van kansarme kinde ren. voor kinderen tussen O totl8 jaar in achterstand situaties in ontwikkelingslanden en in Nederland. Ze werketen eerder succesvol met op tredens voor Sawasdee in Cambodja, nu presenteren ze Nisse. Deze clowns doen dit op hun eigen specifieke werkwijze en maken contact via muziek, drama en beel dende vorming wat de cre ativiteit en zelfontplooiing van de kinderen stimuleert. Het optreden begint om 14.00 uur op het terrein van Jumpin’ de Weel; toegang en parkeren zijn gratis. GOES - Op vrijdag 31 juli bespeelt Lidia Ksiazkie- wicz het Marcussen-orgel in de Grote of Maria Mag- dalenakerk in Goes. De van oorsprong Poolse organiste studeerde aan de conserva toria van Poznan en Angers. Als organist is ze verbonden aan de Cathédrale Notre Dame in Laon (Frankrijk) en ze is werkzaam aan het conservatorium in Straats burg. Op het programma staat muziek van Franse componisten zoals Jacques Boyvin en Louis Vierne, maar ook enkele tango’s die zijn bewerkt voor orgel. Het concert begint om 20.00 uur, entreeprijs is 8,00 euro. Meer informatie via www. muziekinde grotekerkgoes.nl. KAPELLE - Dorpshuis Vroone en Jongkapelle orga niseren gezamenlijk enkele leuke jongerenactiviteiten gedurende de zomerperiode. Maandagmiddag 10 juli is er van 13.30 tot 16.00 uur een zeskamp met gezellige spel letjes voor de leeftijdsgroep van 7 tot en met 11 jaar oud. Op 5 september is er een speurtocht door het dorp, waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Deze speurtocht duurt van 13.30 tot 15.00 uur. Voor aanmelding en extra informatie zie www. Jongkapelle.nl Beide activi teiten starten bij De Vroone. De kosten bedragen een euro per persoon, inclusief een hapje en een drankjë. BATH - Rondom Buurthuis De Tobbe is komende zater dag van 10.00 tot 17.00 uur een gezellige rommelmarkt annex braderie. Er zijn at tracties als live muziek, schiettent, springkussen, opbodverkoop, envelop trekken, een hapje een drankje en nog veel meer. De rommelmarkt is niet de grootste, maar volgens de merstop. Dit jaar sluiten de organisatoren wel de gezel- deuren vanaf vrijdag 31 juli ligste. om 16.00 uur, de inname is open tot 15.30. Vanaf maan dag 17 augustus is iedereen weer van harte welkom vanaf 13.00 uur. Deze laatste week is er een kledingactie en kunt u kleding kopen voor minder punten maar wordt de kleding daardoor GOES - Donderdag 30 juli Twan Bearda, stadsbeiaardier van het Global Clowning speelt Belgische Grimbergen, het carillon in de toren van de Grote- of Maria Magdalena Kerk van Goes. Dit zomer- avondconcert duurt van 19.30 tot 20.30 uur. De beste luisterplaats is de Manhuis tuin, ingang Singelstraat, zich geheel vrijwillig in waar tevens het programma te verkrijgen is. GOES - Ruilwinkel Goes sluit voor twee weken zo- Meer dan 50 locaties door heet Nederland! k

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 13