Minder uitkeringen Kraan doorspoelen na vakantie 4 Hyper II I I EH Kinderen willen meer ruimte 1 r Spoorproject JB. 1 s 1 uwv I De waterbedrijven adviseren klanten om waterleidingen na de vakantie meteen bij thuiskomst goed door te spoelen. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, loopt de kwaliteit terug. Door de kranen 1 minuut door te laten lopen, is het drinkwater weer vers. Vorige week donderdag avond kreeg wethouder André van der Reest maar liefst 407 handte keningen uitgereikt van kinderen uit de wijk Goes-Oost. Toezegging Ook kon wethouder van der Reest toezeggen dat de gemeente tracht om in het voorjaar van 2016 op een deel van de kavel ook echt een speelplaats met groen te realiseren. water, is het advies om na de vakantie de leidingen goed door te spoelen. Dit kan door kranen en douche één minuut open te zetten. Opvangen Door het water op te vangen dit moment 1 procent lager dan het aantal een jaar geleden, een verschil van 50 uit keringen. Landelijk is er een daling van 5 procent. In vrijwel alle sectoren is het aan- 3 Vragen over het spoorproject kunt u stellen aan projectmanager Victor de Vries via v.de.vries(a>goes.nl t 3 B 1 l, k e ren en een biogasinstallatie voor de mest. Dierenactivisten zijn tegen, de burgemeester zegt dat de inwoners zich geen scharrelvlees kunnen veroorloven. Gaat het niet door dan maar windmolens overal neerzetten. Men moet iets, want behalve economische teruggang, leegloop en armoede zijn er ook problemen in de gezondheidszorg en met mobiele te lefonie en internet. Denkt u er eens aan wanneer u naar de Tour de France kijkt of deze zomer door het land rijdt of op een terrasje aan de vin rouge zit. Want dertig van de hon derd departementen lijdt aan hyper-plattelandites zoals dit heet. En het is weer eens een andere kwestie dan de Griekse drachme of de beurzen in Azië. Doorspoelen Bij langdurige stilstand van kraanwateren temperaturen boven de 25 graden celcius gedijt de legionellabacterie. Deze kan bij inademing de zogeheten veteranenziekte tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk om wa terdamp in de lucht te voor komen bij het doorspoelen van de douche. Dit kan door de douchekop in een em mer met een dweil erover te leggen of deze onder water te houden. In bijna alle gemeenten daalt het aan tal WW-uitkeringen. Uitzonderingen is Tholen waar het aantal uitkeringen licht toeneemt. Landelijk nam het aantal WW- uitkeringen in juni af met 2 procent. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is op Overleg Hij gaf aan dat dit ui teraard in goed overleg met deze betrokken kinderen te gaan doen en in samenspraak met de wijkbewoners. De werkgroep en de kinde ren waren hier heel erg blij mee. Waterdamp in de lucht voorkomen bij het doorspoelen van de douche kan door de douchekop onder water te houden. Foto: PR In juni is het aantal WW-uitkeringen in Zeeland met vijftig stuks afgenomen. In juni is het aantal lopende WW- uitkeringen in Zeeland met 3 procent afgenomen ten opzichte van mei 2015. Dat is een daling met 200 uitkeringen. O Voor meer tips over het drinkwater in huis en voor het downloaden van de kraanhanger: www.evides. nl/kraandoorspoelen Hyper betekent ‘te veel’ en dat is in de regel nooit goed. Denk maar aan hyperactief, hyperventilatie en hypertensie (hoge bloeddruk). Gek genoeg speelt dat ‘te veel' bij Mural Goes geen rol. Veel mensen hebben de muurkunst gezien en krij- gen er geen genoeg van, of het nu de De Graaffstraat betreft, Koepoort, Dam of de flats in Goes-Zuid. Dat is ook het leuke van dit initiatief van de Culturele Raad, het is blijvend. En is de eigenaar het zat, dan gaat de verfkwast erover. Ik ben benieuwd, zelf voel ik mij wat verlegen dat ik bij aanvang aangaf öp te passen voor kwetsende en aanstootgevende afbeeldingen, dat is totaal niet waar het de internationale muurkunstenaars om ging. C Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/hyper_i5i246.html Door ontwikkelingen in het Sloegebied is het aantal goe- De Nederlandse waterbe drijven leveren jaarlijks miljoenen kubieke meters betrouwbaar drinkwater thuis. Een ongekende luxe waar mensen in de meeste andere landen op de wereld slechts van kunnen dro men. Wij zijn daar zo aan gewend, dat we dit pracht- product achteloos gebrui ken om bijvoorbeeld auto’s mee te wassen. Blij Wethouder André van der Reest was blij ver rast met de goede ideeën van de kinderen maar ook erg te spreken over het prachtig opgestelde rapport ‘Spelen in Goes- Oost’. Het rapport is gemaakt door de wijk- werkgroep ‘Ontmoe ting jong en Oud'. Het doel van de werkgroep is vooral om Goes-Oost die prettige kindvrien delijke wijk te laten blijven met voldoende ruimte voor sport- en spel. Kwaliteit Kraanwater is een kwali teitsproduct, waarbij - net als elk levensmiddel - de kwaliteit kan teruglopen. Tijdens een vakantie staat het water een tijdje stil in de binnenleidingen, waar door de kwaliteit van het kraanwater iets terugloopt. Wanneer consumenten ver zekerd willen blijven van vers en betrouwbaar drink- Departement Creuse in het midden van Frankrijk. Koei en en bos, dorpen van 32 tot 140 inwoners. Ooit kam peerde ik er een paar we ken. Ruime camping, mooi zwembad en een meertje waarin mijn dochter wilde surfen tot zij de enorme kar pers zag die erin zwommen. Ik hoefde ook niet meer. Dat weet ik er nog van, evenals dat ik met mijn Nokia in de zak van mijn zwembroek in het water sprong. Een paar jaar geleden deed de Tour de France voor de eerste keer in zijn geschiedenis de hoofdstad Guéret aan. Het was een sensatie voor de 14.000 inwoners, die als belangrijkste evenement tot dan een jaar lijkse motorcross hadden. In La Montagne, De Bevelander van de Creuse, nam de cross vier pagina’s in. Een dergelijk gebied dus en dat heet hyperplatteland. Sport Zij hadden zich verza meld op het voormalige terrein van het Goese Lyceum, de zogenoem de Van Dusseldorpka- vel. De kinderen reikten deze handtekeningen uit omdat zij de gemeen te willen vragen een deel van de van Dus- seldorpkavel vrij te hou den voor sport/spel en groen. De kinderen uit de wijk zien daar graag een voetbal- of basket- balkooi met kunstgras, een kabelbaan en bo men. Compliment “Ik wil de dames Ta mara van de Velde en Esther Veldhuizen, twee actieve leden van de werkgroep, allereerst complimenteren met dit informatieve document. Ik vind het knap dat zij met een gedegen onder zoek zijn gekomen en met goed onderbouwde aanbevelingen. Hier kunnen we als gemeente echt iets mee. Ik wil hen dan ook bedanken voor hun actieve bijdrage." Ik lees erover in het FD. Bij een van de dorpen wil men een megastal voor kalveren bouwen, waar zo’n vijftig boeren aandeelhouder van zijn. Zo is er nog iets te verdienen. De staat helpt een beetje als compensatie voor het sluiten van tal WW-uitkeringen in juni afgenomen ten .een legerkazerne. De stal wordt voorzien van zonnecollecto- opzichte van vorige maand. De daling is in absolute zin het grootst in de zakelijke diensten, vooral uitzendwezen en overige zakelijke diensten kennen opgeteld een af name. Daarnaast is er een sterke daling in de horeca (-11%) en landbouw (-9%). met een gieter of een em mer, kan het gebruikt wor den voor klusjes, het wassen van de auto of voeden van planten in tuin of huis. Duurzaam! Hyper ook niet, als het gaat om wifi. Er is door de gemeen teraad een fors bedrag in gestoken om bewoners en bezoe kers vrij in te laten loggen op wifi Zeeland van Delta, helaas bleek goes! wifi niet mogelijk. Maar wat is een naam waard, als het maar werkt. U kunt vrij inloggen en hypertasken, pardon ik bedoel multitasken. En ook op de inlogpagina huishoudelijke Echt Goes, zoeken naar de laatste nieuwtjes als het gaat om het winkelaanbod. Geheugensteuntje Wie hierbij een geheugen steuntje nodig heeft, kan dat via internet bestellen. Waterbedrijf Evides heeft er een laten maken met allerlei handige doorspoeltips. De derentreinen dat door Goes rijdt fors toegenomen. De ko- hanger kan, liefst onzicht- mende jaren neemt dit aantal verder toe en hiermee ook de baar vanaf de straat, aan overlast van geluid, trilling en invloed op externe veilig- de kraan gehangen worden: heid. Daarnaast is er verminderde verkeersdoorstroming een geheugensteuntje bij want de spoorbomen zijn vaker gesloten. Het spoorproject thuiskomst na vakantie. Goes is een maatregelenpakket om overlast van geluid en trillingen langs het spoor te beperken, de barrièrewerking van het spoor te verminderen en de verkeersveiligheid en -doorstroming te verbeteren.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9