Uitvaart verzorging Van der Hooft uitvaartzorg Janny van Gentevoort gaat verhuizen Ui UITVAARTZORG I Oor betaalbare kwaliteit fl rtverzorqing DE BEVELANDEN’ M^/^,TVAART Telefoon 0113 504199 Sü ‘V'W uit vaartwensen in vertrouwde Handen Marianne van der Maas Voor eert h&geledcUAXty Lokaal, vertrouwd, betrokken. Dillenburglaan 63 4461TK Goes 0113-216815 www.uitvaart.vg Johcwv H Uitvaartzorg Zorg JLancCacHt Respect GOES - Er wordt heel hard ge werkt aan de Verrijn Stuart weg 28 in Goes. Binnenkort verhuist Uitvaartverzorging Janny van Gentevoort naar deze locatie. Voorheen werk te Janny vanuit haar kan toor aan de Dillenburglaan, maar zé heeft vrijwel alles in eigen beheer, zoals onder andere een eigen kaarsen makerij, een drukkerij vöor de kaarten en eigen vervoer. Ze kwam dus al snel ruimte tekort. Toen de kans zich voordeed om naar een rui mer pand te verhuizen greep ze deze met beide handen aan. De officiële opening van het nieuwe pand zal nog even op zich laten wachten. “Er moet heel veel gebeu ren”, vertelt Janny. “Het lukt niet om alles in één keer af te hebben, dus we doen het stapje voor stapje. We hopen dat volgend jaar zomer alles klaar is.” In het nieuwe pand komt een eigen koeling, ver- zorgingsruimte, opbaarka mer en een zaal waar ruimte zal zijn voor ongeveer vijf tig personen. “We zullen voor afscheidsbijeenkom sten overigens nog steeds regelmatig gebruik blijven maken van uitvaartcentra en zalen waar we altijd al gebruik van maakten, om dat deze vaak een centrale spaard worden, zonder dat dit ten koste gaat van de uitstraling”, benadrukt ze. Als extra service komt er in de toekomst ook een stenen tuin bij het nieuwe uitvaart centrum. “We hebben straks een ruime voorraad stenen, waar we zelf de gewenste tekst in kunnen zetten. Nu moeten mensen vaak heel lang op de steen wachten, maar straks is het mogelijk om binnen een week de steen te plaatsen.” De beste service van Nederland. j Bezoek onze bekroonde website. ligging hebben”, licht Janny toe, “maar de zaal in ons nieuwe pand kan tevens ge bruikt worden om afscheid te nemen van de overledene op de avond voor de uitvaart en desgewenst uiteraard ook voor diensten.” Janny van Gentevoort vindt het heel belangrijk dat de uitvaart persoonlijk is en bij de overledene past, maar hoewel het heel praktisch klinkt, is het minstens zo belangrijk dat de uitvaart ook binnen het budget van de nabestaanden past. “Ik wijs mensen graag op de voordelige mogelijkheden”, geeft Van Gentevoort aan, “er kan heel vaak een he leboel op een uitvaart be- van de Hee Marianne van de Graaf met extra aandacht voor nazorg 'g Ik help u graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! Cobi de Feijter DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR1 “Met hoofd, hart en ziel een onvergetelijk afscheid begeleiden” lnfo@uitvaartbezieling.nl www.uitvaartbezieling.nl 24/7 te bereiken op 0626039885 Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. Arjen van de Hee, uitvaartverzorger Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Janny van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28 Goes T: 0113-21 6815 W: www.uitvaart.vg Schoorkenszandweg 8b - 4431 NC s-Gravenpoider www.vanderhooftuitvaartzorg.nl - info@vanderhooftuitvaartzorg.nl Meld een overlijden op 0113 311 517. 24 uur per dag. ZORG Peter Butler Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113)311 444 www.uitvaartzorgcentrum.nl Uitvaartverzorging 3 www.de-bevelander.nl Telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3,4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl I pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle De Bevelander woensdag 22 juli 2015 8 voor een persoonlijke begeleiding bij uitvaart Er wordt hard gewerkt in het nieuwe pand van Uitvaartverzor ging Janny van Gentevoort aan de Verrijn Stuartweg in Goes. De zekerheid vooreen waardig en betaalbaar afscheid! T 0113-23 15 77 M 06-512 774 73 roeland-uitvaart.nl info@roeland-uitvaart.nl 25 jaar uitvaartverzorging op Woord"- en Zuid^Beveland Uitvaartzorg De Schelde: Tholen, Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland Monique Dommanschet UitvaartbeZiehng "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een liefdevol afscheid...” Majoorwerf 5 - 4374 CA Zputelande - 06-40796513 - www.marea-uifvgart.nl uitMAREA UITVAART johan Hoekman Met zorg, aandacht en respect ‘Verzorging van alle uitvaartpolissen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8