ZE ZIJN ER WEER! ALLEEN BIJ AGRIMARKT: agrimarkt BEVELAND KORT 2 KILO ■F - Boottochten vanuit Yerseke Openstelling Maartenskerk Stomazorg ADRZ voldoet goed Taxatiedag in het museum Laatste keer voor SV-Robur Marktconcerten in de Grote Kerk van: 8,97 Ef Uit de unieke Agrimarkt mosselmochine kunt u zelf een emmer volscheppen met échte Zeeuwse mosselen. Deze super verse mosselen von horecokwoliteit worden voor een optimool klimaat continu door stromend zout water gespoeld. Gemengd voetbaltournooi Hoorcollege over De Opstand A ivc KW- I Zeeuwse. schepven per emmer volgeschept co. 2 kilo O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 22 juli 2015 7 C www.Footballstars.nl --J STREEKPRODUCT C Meer over het hoorcollege op home-academy.nl GOES - FootballStars verzorgt 25 juli een 4x4 voetbaltoernooi voor jongens en meisjes van acht tot en met 16 jaar op sportpark ‘t Schenge in Goes. Deelname is gratis en aanmelden kan nog tot 24 juli via de website Op 20 mei 2015 is de Walk 4 kids gelopen. De kinderen van de Alpha scholengroep en Mytylschool De Sprienke liepen vanaf het Poelbos naar de Zeelandhallen waar de loop werd afgesloten met een spetterende show. Er werd in totaal 14.000 bij elkaar gebracht. Dinsdag 15 juli werd het geld overhandigd aan de goede doelen. Mirjam Rutte van Mytylschool De Sprienke ontving ook een cheque voor een bedrag van 7.000 voor een nieuw speeltoestel. GOES - Morgen, donderdag 23 juli, van 12.00 tot 16.00 uur houden Historisch Mu seum de Bevelanden en het veiling. Toegang tot de kerk is gratis. C Meer informatie over deze taxatiedag via telefoon 0118 - 650 680 WEMELDINGE - De uit rond 1200 stammende Maartens kerk is tot en met augustus elke woensdag- en zaterdag middag geopend voor be langstellenden. Deze kerk is vrijwel zeker de oudste van Zuid-Beveland. De Maar tenskerk was destijds een van de vier dochterkerken van de Middelburgse abdij, die rond het jaar 1000 werd gesticht door premonstra tenzer monniken van de Sint-Michielsabdij uit Ant werpen. YERSEKE - Rederij Marstrand verzorgt tijdens de zomerva kantie bijna dagelijks rond vaarten vanuit Yerseke. De rondvaarten starten deze zomer iedere dag. de afvaar- tijden zijn dagelijks anders, want afhankelijk van het getijde. Het aanbod omvat zeehondentochten, Zeeuws wadlopen en kennismaking O Prijzen, afvaarttijden en tochten zijn te vinden op de website rondvaartenyerseke.nl GOES - De jaren van de Ne derlandse Opstand (1566- 1648) vormen één van de belangrijkste periodes in de Nederlandse Geschiedenis. De Home Academy Club maakte er een hoorcollege over. Zonder de opstand zou de staat Nederland er moge lijk nooit gekomen zijn. De Opstand en de tachtig oor logsjaren die volgden laten zich lezen als een spannend verhaal, met echte helden en schurken, vol onbedoelde wendingen en onverwachte uitkomsten. Ook bijna 450 jaar later blijven er belangrij ke vragen over. Waarom was de uitkomst zo onverwacht? Waarom vielen de Neder landen weer uit elkaar? En waarom duurde het conflict zo lang? Het hoorcollege duurt vier uur. GOES- Zaterdag 25 juli speelt voetbalvereniging SV-Robur haar allerlaatste wedstrijd. Bij die gelegenheid spelen de A’tjes tegen de voorma lige A’tjes. De aftrap is om 14.00 uur. Na afloop is er nog een barbecue voor de le den. Voetbalvereniging SV- ROBUR houdt daarna op te bestaan. Zeeuws Veilinghuis een gra tis taxatiemiddag voor kunst en antiek. Deze is in de Gro te of Maria Magdalenakerk te Goes. Dat schilderij, ge ërfd van opa. Die diamanten ketting, gekregen van een oudtante. Of dat bijzondere beeldje, gevonden op een Parijse rommelmarkt. Altijd benieuwd geweest naar de maker en de waarde ervan? Het Veilinghuis is in het bijzonder geïnteresseerd in Aziatische kunst zoals chinees porselein en schil derijen uit voormalig Ne derlands Indië. Indien ge wenst kunnen ook stukken achtergelaten worden voor GOES - Op zaterdag 25 juli en dinsdag 28 juli verzorgt de Stichting Muziek in de Gro te Kerk Goes weer marktcon certen op het Marcussen- orgel in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. De concerten worden beide ge geven door de stadsorganist van Goes, Arno van Wijk. Op zaterdag 25 juli speelt hij een programma met muziek van onder andere Felix Men delssohn Bartholdy, Fran cois Couperin en Maurice Duruflé. Op dinsdag 28 juli werkt de Zeeuwse trompet tist Ab Brouwer aan het con cert mee. Er wordt muziek gespeeld van onsder ans- dere Jean Langlais, Alfred Hollins en Henry Purcell. De concerten beginnen om 13.30 uur, entree is gratis. GOES - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) voldoet aan de normen die de Nederlandse Stomaver- eniging heeft vastgelegd in de stoma zorgwijzer. Dat heeft de vereniging bekend gemaakt. De Nederlandse Stomavereniging heeft sa men met stomadragers, ver pleegkundigen en medisch specialisten de normen be paald voor een goede stoma zorg. Het gaat daarbij onder meer over de beschikbaar heid van chirurgen, uro- Aonbiedingdh uit deze advertentie zijn geldig van 25 juli t/m 1 augustus 2015 in alle Agrimarkt filialen. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden, indien dit artikel onverhoopt is uitverkocht tijdens de aktieperiode ontvangt u een oktietegoedbon. Agrimarkt Goes, Von Doornestraot 2 - Agrimarkt Middelharnis, Korendreef 24 Agrimarkt Oud-Beijerland, Poldertaan 6 - Agrimarkt Roosendaal, Streuvelsloan la - Agrimarkt Vlissingen. Popegaaienburg 5 logen en gespecialiseerde verpleegkundigen, de juiste begeleiding en informatie en nazorg. De zorgwijzer geeft stomadragers betrouw bare informatie over hoe de stomazorg in ziekenhuizen is georganiseerd en in hoe verre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de stomavereniging. met de mosselvisserij. Beide schepen, waaronder een au thentieke mosselkotter, zijn toegankelijk voor minder valide mensen. CHEQUE TEF WAMDE VAN TENGUNSievm KAMF4 7.000 Stichting Opkfkker Jtyvorfcimef cte L

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7