'I Bevelands dier in het vizier Mantelzorghuisje voor moeder Steun onbekende helden Toevallig De Bevelander^ J- f f 1 CAMELEON COLOFON FF KORT NIEUWS Zeeuwse Zomer Markt S3 W6G6NGR Media Zeeuws familiebedrijf Apotheek Goese Polder wint prijs O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 22 juli 2015 5 DoorAnnet van de Ree C www.opiness.nl oeval: volgens de Dikke Van Dale is dat het plotseling in elkaar passen van gebeurtenissen of omstandighe den, zodanig dat ze een opvallend geheel vormen. Henk uit Goes weet er van mee te praten. De laatste dag voor de vakantie naar Italië reed hij gestresst en gejaagd door de Van der Spiegelstraat. Hup, hup, hup, nog vlug een paar speciale steunen voor de nieuwe surfplankdrager scoren want hij had voor het eerst een surfplank gekocht. In al zijn haast remde hij net een fractie van een seconde te laat en tikte nét zijn voorganger aan. Wel een burger-politie-auto. De agent stapte uit, het bleek Hans te zijn, hun kinderen zaten op dezelfde school. De schade was niet noemenswaardig. De trek haak van de politie auto had een deukje in Henk zijn nummerplaat gemaakt. Een kleine reprimande was toch op zijn plaats. De plaatsing van het mantelzorghuisje voor moeder Gré Monquil was een spectaculaire actie, afgelopen maandag op de Kapelse Langegracht. Foto: Derk Kuipers. “Ik ga morgen op vakantie naar Italië”, verontschuldigde Henk zich. “O, leuk”, zei agent Hans, “Wij gaan ook, naar Oosten rijk.” Tien dagen later surfte Henk ergens voor de kust van Ravenna op de Adriatische Zee. Althans: als beginner probeerde hij van zijn duikplank een surfplank te ma ken. Bij die onhandige pogingen kwam hij in aanvaring met een andere surfplank en riep, met waterige ogen tegen de zon inkij kend: “Entschuldigung”’, want het zou wel een Duitser zijn, die zaten er veel bij hun op de camping. Van de andere kant was het even stil en toen kwam er lachend antwoord. “Dat is de tweede keer van de maand, Henk!”. Agent Hans, vanwege het weer niet naar Oostenrijk maar naar Italië gereisd. Toeval bestaat niet? Nou, het bestaat toe vallig wel. GOES - Beautysalon Beeld schoon heeft zich aangeslo ten bij de veteranenstichting onbekende helden. Commercieel directeur Ivo van der Velde Druk Wegener Nieuwsdruk zorgwoning op deze manier een plaats krijgt en de voor bereidingen zijn echt prima verlopen.” In de loop van augustus trekt moeder Gré in op Lan gegracht 25A, Kapelle. Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T 088-013 09 21 O Aanmelden van Zeeuwse familiebedrijven kan tot 14 augustus 2015 via de website www. zeelandbusiness. nl/awards. Een onafhankelijke jury kiest daarna de winnaar. Rubrieksadvertenties E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vli&singen Website www.de-bevelander.nl mee-eten en meeliften op ons huishouden. Derk en Edith hoeven de zorg overi gens niet helemaal alleen te doen, ze krijgen support van een casemanager dementie. Het mantelzorghuisje is van Redactie Frank Husslage (foto), Marina Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.d eweekkrantnl/ve rs pre id klachten T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV alle gemakken voorzien en helemaal ingericht op de wooneisen van een senior- bewoner. De fabrikant, PK Chalets uit Goes, heeft veel er var ing in de bouw van kant- en-klare kunststof chalets. O l/l/ze wil deelnemen aan deze actie kan contact opnemen met Maria Zuiddam of met de stichting via http:// onbekendehelden. nl O Partycentrum Schoudee, Schoudeeweg 1, Wemeldinge. 0113- 626088 GOES - Familiebedrij ven zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie, daarom hielden Zeeland Business en accountants kantoor Baker Tilly Berk in 2014 de verkiezing van Familiebedrijf van het jaar. Dit jaar wordt de sa menwerking uitgebreid met de Zeeuwse Raboban- ken en Film by the Sea. De uitreiking vindt dit jaar plaats tijdens het Film festival in Vlissingen. De jury kijkt vooral naar in novatie, veerkracht, ma nier van werken, historie en de economische waar de voor Zeeland. Op deze manier kan in principe ieder Zeeuws familiebe drijf aanspraak maken op deze prijs. Het gaat om het bijzonderste en niet per sé het grootste bedrijf. in Zeeland op om deel te nemen aan deze actie. Op deze wijze wil ze deze groep onbekende helden eens in het zonnetje te zetten. Maar daarnaastvalt er bijvoor beeld ook te denken aan werk en stageplaatsen voor terugekeerde veteranen. Veteranen hebben door uit zending en de gruwelen die ze hebben meegemaakt vaak geestelijk en lichamelijk klachten, zoals posttrau matisch stresssyndroomj PTSS), maar ook lichame lijke klachten zoals spier pijnen en op reuma lijkende klachten. WEMELDINGE - In de tuin van Partycentrum Schou dee in Wemeldinge is ko mende zaterdag 25 juli de Zeeuwse Zomer Markt. Schoudee is die dag vrij toegankelijk voor ieder een. De markt begint om 10.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten. Naast meer dan dertig kramen met gevarieerd aanbod, kunnen bezoekers genie ten op het terras van een hapje en een drankje met muzikale omlijsting van de Steelband van Mu- - ziekvereniging Apollo uit Wissenkerke. Voor de kin deren is er een springkus sen en schminken. GOES - PePe weet zelf niet dat hij zo heet, zo hebben wij in het asiel hem namelijk ge noemd. Pepe was destijds achterge laten door de vorige bewoner van zijn huis en moet dus al 13 jaar oud zijn. Gelukkig is hij, ondanks zijn al wat rijpere leeftijd, nog in goede conditie. PePe is graag bui ten, maar blijft in de buurt van zijn huis en is gewend in de schuur te slapen. Het is een vriendelijke rus tige kater die gewoon ge zellig aanwezig is en wei nig van zijn baasje vraagt. Hij houdt niet van drukte en komt wel op schoot, je moet hem alleen niet op zijn buik aaien! Nou, dan doe GOES - Apotheek de Goese Polder is de Zeeuwse win naar van de Service Award Apotheken 2015. Klanten gaven een waardering van 8,9. Landelijk eindigde de apotheek daarmee op de zesde plaats. Pluspunten die voor het hoge rapport cijfer zorgen zijn echte persoonlijke aandacht, klanten bij naam kennen en interesse tonen. Ook een goede en duidelijke uitleg scoorde hoog. De medewerkers zijn niet al leen vriendelijk, maar ook zeer behulpzaam en dat wordt opgemerkt. Er is ruimte voor een gesprek. De apotheker kent vrijwel alle klanten bij naam. De beste landelijke apotheek staat met het cijfer 9,4 in Rhenen. KAPELLE - Vorig jaar werd de knoop doorgehakt, de problemen met moeder Gré namen toe en er moest een beslissing worden genomen. En die komt er in de vorm van een mantelzorghuisje in de achtertuin. “Het heeft heel wat voeten in de aarde,” vertelt Derk eerlijk. “Onze tuin ging helemaal op de schop. De bouw van het huisje kostte een week, de voorbereidingen bijna acht maanden. Derk en Edit: “Moeder woont nu nog zelfstandig in Oostvoorne. We zagen dat ze, met haar diagnose de mentie, steeds meer moeite kreeg met de gewone dage lijkse dingen, dat doet pijn. Ze kijkt er erg naar uit om bij ons te komen wonen. Het heeft natuurlijk voor- en na delen,” bekent Derk. Voor haar is er straks iedere dag iemand beschikbaar, ze kan Maria Zuiddam is moeder van twee veteranen en ook eigenaresse van Beautysa lon Beeldschoon aan de Vogelzangsweg 78 te Goes. Als moeder van militairen was Maria Zuiddam ook betrokken bij de organisatie Thuisfront, waar ze vaak de verhalen van de mannen en vrouwen op missie te horen kreeg. Ze voelde zich geroe pen om iets te doen voor deze groep vergeten helden. Veteranen krijgen op ver toon van hun veteranenpas een korting van 25 procent in haar salon op alle behan delingen. Maria Zuiddam roept daar naast andere ondernemers PePe is een schat van een poes die in een goed huis nog jaren mee kan. Foto: Dierenasiel De Bevelanden Afgelopen maansdag was het zo ver, een grote kraan tilde het mantelzorghuisje voor moeder Gré Monquil (1922) over het woonhuis van Derk en Edith Kuipers aan de Langegracht in Kapelle. Advertentieverkoop en media-advies I Kees van Zalinge E adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl t 06-22 518176 Familieberichten E familieberichten@wegenermedia.nl T(o88) 0137268 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.fomilieberichtenonline.nl S -V - x v Erg blij zijn Derk en Edith met de medewerking vanuit de gemeente Kapelle, in het bijzonder met de support door bouw- en woningtoe zicht. “Het is de eerste keer in Kapelle dat een mantel- je dat gewoon niet en dan Dierenasiel De Bevelanden, maken jullie toch gewoon Westhavendijk 140,4463 AE samen een heel gezellige Goes, telefoon 0113-212473, tijd door! Pepe zit nu nog in www.dierenasielgoes.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5