Boek over geschiedenis van Smile want het is weer er ke arm over de weg? Omroep Zeeland tot nu toe bin nsn uit OPRUIMING! Brancherichtlijn voor voeren van signalen Onderzoeksinstituten blijven in Yerseke o WOONPLAZA drag. De politie heeft vrijstelling voor veel onderdelen van deze wet. Izz:. 54.^--= I De Bevelander woensdag 22 juli 2015 3 2 'vi persoonlijk woonadvies 9.000m2 inspiratie >100 woonmerken O www.de-bevelander.nl i f Het zijn weer opruimingsweken bij BinnenUit Bedden Slapen! Korting dus op prachtige bedden, matrassen, kledingkasten, accessoires en nog veel meer. De flink afgeprijsde showroommodellen toveren gegarandeerd een smile op uw gezicht. Kom snel langs bij Binnenuit Bedden Slapen en vraag onze adviseurs naar de bijzondere acties' Misverstanden De politie beperkt zich tot een vrij formele reactie. Vol gens woordvoerder Jeroen Steenmeijer van de politie Zeeland-West-Brabant is het een helaas hardnekkig mis verstand dat de politie altijd zwaailicht en sirene moet gebruiken. rene wel of niet noodzakelijk is. De procedure in zo’ngeval wordt ook vast gelegd”, zegt Steenmeijer. “Over indruk ken van burgers kan ik kort zijn. Dat zijn meningen, die ik niet kan beoordelen. Al leen de rechter kan bepalen of een agent zijn bevoegdhe den wel of niet terecht heeft gebruikt en niet een burger, die de context van een mel ding of de werkzaamheden niet kent.” de zender in 1984 plotseling onmogelijk. De Initiatief groep Omroep Zeeland gaat echter door. U hoort nog van ons! is door remco van Schellen uitgegeven in eigen beheer onderzijn uitgeversnaam Uitgeverij Etcetera. Het boek draagt het ISBN: 978-90-807-897-08 is 288pagina's dik en rijk geïllustreerd. Het is te koop via elke boekhandel. ie o- b- rs ld e- in k- e- nt m m in ii- g> Schouwers^veg 7 HesotenszancJ 0113 23 22 13 binnenuit.nl hamentart.com facebook.com/hamentart )1- m e, k- T- De 58 a- er e- le e- Id In de Brancherichtlijn Verkeer Politie staat hoe politie mensen zich moeten gedragen in het verkeer, wanneer ze de maximumsnelheid mogen overschrijden of met zwaailichten en sirene mogen rijden en welke opleiding ze moeten hebben om zo te mogen handelen. Zwaailichten en sirene zijn voornamelijk bedoeld voor spoedeisende situaties. De politie mag deze uitsluitend voeren met toestemming van de meldkamer. Die toestemming vervalt als bijvoorbeeld een andere hulpdienst al ter plekke is gearriveerd. Zo kan het dus gebeuren dat een politievoertuig met zwaailichten en sirene een kruising oversteekt, om daarna met het nor male verkeer verder te rijden. Soms rijdt de politie met spoed maar zonder signalen, bijvoorbeeld bij gijzelingen, overvallen, inbraken en zelfdodingen. Maar politieagen ten mogen niet roekeloos rijden, of het overige verkeer in gevaar brengen. Uiteraard kun je over roekeloos gedrag van de politie een klacht indienen. het NIOZ en later ook IMA- RES aangaf hun activiteiten in Yerseke af te willen bou wen, kwam er een lobby op gang om beide instituten in de regio te behouden. De gemeente Reimerswaal zal zich blijven inspannen om beide instituten te behou den voor Yerseke. Eerlijk Sinds de eerste uitzending in 1990 is er veel gebeurd: goede luistercijfers, vertrou wenscrises, de'komst van tv, en de start van het wereld wijde internet. Niet alleen de hoogtepunten van de om roep komen aan bod, maar ook de mindere periodes en groeistuipen op weg van radio-omroep naar multi mediabedrijf. Daardoor ont staat een eerlijk beeld van de omroepgeschiedënis. Vrijstelling “De politie mag de verkeers regels overtreden als dat nodig is voor de uitvoering van haar taken. Politie agenten in functie hebben vrijstelling van de meeste artikelen van het Reglement Verkeersregels en verkeers tekens. Zwaailicht en sirene wordt alleen gebruikt als er grote spoed is, bijvoorbeeld bij zaken van leven en dood of in een situatie waarin we een heterdaad hopen vast te stellen. Voor het voeren van signalen moet een agent altijd vooraf toestemming vragen en krij gen van de meldkamer. De centralist beoordeelt dus of het voeren zwaailicht en si- Politiek Vóór de eerste uitzending zijn de Zeeuwen voorzichtig argwanend tot hoopvol, en de politiek die de omroep eerst met open armen ont vangt maakt de komst van Presentator Schrijver Remco van Schel len is in het dagelijks leven radiopresentator bij Omroep Zeeland. Hij werkt daar al sinds 1992 en schreef het boek in opdracht van de omroep. YERSEKE - Nadat eerder deze week bekend werd dat de vestiging van het NIOZ (Koninklijk Nederlands In stituut voor Onderzoek der Zee) in Yerseke open blijft, heeft nu ook IMARES (In stitute for Marine Resour ces Ecosystem Studies) de intentie uitgesproken om in n/erkt aan de Zeeuwse wegen. Vaak met bijbehorende snelheidsbeperkingen. Niet iedereen houdt zich daaraan, wat Foto: Peter Urbanus OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland bestaat 25 jaar, en het jubileum wordt gemar keerd met een boek. Op basis van uitgebreid archie fonderzoek en vele gesprek ken met (oud)medewerkers ontstaat de historie van de jongste regionale omroep van Nederland, en wordt een voorzichtige blik in de toekomst geworpen. Yerseke te blijven. Een voor nemen waar het bestuur van de gemeente Reimerswaal erg blij mee is, gezien het belang van beide instituten voor de schelpdiersector en aquacultuur in Zeeland en de historische binding met Yerseke, het centrum ervan. Vanaf het moment dat eerst HAMBKT L *«r k

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3