I I I l (45] I I I De Looff Verkoop uw huish €8650 Testperiode Scootmobielpool In de gehele Hrect IN HET NIEUWS ^y0WJBElV/7(y Cross Wij kopen uw huis of appartement in geheel Zeeland aan tegen 'n hoge prijs! A d3 Daarbij heeft u de volgende voordelen: wwwminauto.nl eB Direct zekerheid! Géén dubbele woonlasten! Géén bijkomende kosten! Beste bod op uw huis! Snelle betaling en vlotte afwikkeling! Oplevering van uw woning bepaalt u zelf! Betrouwbaar, snel, discreet en alles via de notaris! Autobedrijf van Weele Westweg5 4413 EE Krabbendijke MS Fonds zoekt coördinator Gratis jazz in rozentuin Tel 0113 502010 info@autobedrijfvanweele.nl 5»*^ Tel: 0118 - 62 88 34 www.delooffmakelaardij.nl Oostkerkplein 16, 4331 TL Middelburg NIEUW VANAF Veranderingen in de zorg Ook 's avonds en op zaterdag bereikbaar! Bel 0118-62 88 34, dan komen wij vrijblijvend met u praten! Witte Raaf Vakantierit O www.de-bevelander.nl door Iris Kouwen KATS 3 www.zeeuwserozentuin.nl MINflUTO VEILIG GEMAK COMFORT MOBIEL MAKELAARDIJ O.G. Initiatiefnemers De pilot wordt uitgevoerd doorKOG Center in Goes in samenwerking met de zeven gemeenten binnen de Oos- terschelderegio: Schouwen-Duiveland, Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Beimerswaal en Tholen. eigen bijdrage voor de klant. Daarnaast worden de ef fecten in kaart gebracht ten aanzien van het bieden van arbeidsplaatsen of werker varingsplaatsen voor men sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de klant zich na de De Bevelander woensdag 22 juli 2015 21 I Zaterdag 25 juli om 14.00 uur treedt in de Zeeuwse Rozentuin, Katse Groeneweg 3, 4485 PH Kats, te Kats een Jazzkwartet op dat gevormd wordt door Tony Wesdijk op contrabas, Ton van de Geijn op bari tonsaxofoon, Ge Bijvoet op Fender Rhodes en Frans van Zundert op drums. De toe gang gratis tot het concert is gratis. GOES - Mensen die op de kor te of middellange afstand een vervoersprobleem heb ben, mogen vier weken van een scootmobiel gebruik maken. Als na de testperi ode blijkt dat een scootmo biel een goede oplossing is om het vervoersprobleem te verhelpen, dan kunnen zij beslissen een aanvraag in te dienen bij de gemeente, dan wel zelf een scootmo biel te kopen of huren. De pilot moet in beeld brengen of deze manier tot meer par- KAPELLE-BIEZELINGE - Het Na tionaal MS Fonds zoekt een coördinator in Kapelle-Bie- zelinge voor de collecteweek in november. De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, is verantwoor delijk voor het verspreiden van de collectebussen en maakt een wijk of straatin- deling. Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te geven, activi teiten te organiseren en on derzoek te financieren. De collecte is van 23 tot en met 28 november. Meer informatie via Pamela Zaat, 010- 5919839 ofpamela© nationaalmsfonds.nl Oosterschelderegio loopt sinds deze maand een Pilot Scootmobielpool. Een testperiode waarin zij die als gevolg van lichamelijke beperkingen een vervoersprobleem hebben niet meer op een indicatiestelling hoeven wachten, maar na een lichte toets vier weken lang kosteloos gebruik kunnen maken van een scootmobiel. Resultaten Afhankelijk van de resulta ten wordt na de pilot geke ken of de scootmobielpool een structureel karakter kan krijgen. In St. Annaland is al een lokale scootmobiel pool opgezet. BORSELE - MiVaBel (Min der Validen Belangengroep Borsele) is op zoek naar de ervaringen van de bewoners gemeente Borsele. Ontvangt u zorg, maakt u gebruik van een hulpmiddel vanuit de WMO laat weten hoe uw er varingen zijn. Dit kan door het enquêteformulier te downloaden van de website http://www.mivabel.nl/ Het enquêteformulier is ook op te vragen bij Secretariaat Mi VaBel, Vinkehof 9, 4451BV Heinkenszand, 06-83073863 of info@mivabel.nl ticuliere oplossingen leidt om vervoersprobleem op te lossen in plaats van het in dienen van een aanvraag bij de gemeente. Een dergelijke aanvraag brengt namelijk administratieve lasten mee voor de gemeente en de klant en ook kosten van een Sinds deze maand loopt er in de Oosterschelderegio een pilotproject om te kijken of een scootmobielpool zinvol is. testperiode van vier weken tot de gemeente wendt, dan zal zij beoordelen of een scootmobiel inderdaad een oplossing biedt voor het vervoersprobleem en of de klant hiervoor in aanmer king komt op basis van de gemeentelijke beleidsregels. ARNEMUIDEN - Autoclub de Zeeuwen organiseert op 30 juli in samenwerking met camping de Witte Raaf een puzzel-gezelligheidsrit voor het hele gezin, waar ieder een aan mee kan doen met de auto of motor. Inschrij ven van 18.30 tot 19.00 uur bij camping de Witte Raaf, aan de Muidenweg 3, te Arnemuiden. (bij de jachthaven) Deze puzzel- rit wordt ook weer uitgezet voor de beginnende rijders, met gemakkelijke opdrach ten en oriëntatiepunten die onderweg gezocht moeten worden. Na afloop van de rit is er een Bingo met mooie prijzen. En iedere deelne mer gaat met een leuke prijs naar huis. O Voor info kijk ook op www. macdezeeuwen.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 23