I I E i I Mosselen van Zeeuwse bodem zijn nu aan land Palingroken is een kunst apart PROEF EN BELEEF DE STREE lekken www.lekker-zeeland.nl rnröTtM STREEKPRODÜCENTEN tbtr I tN EVENEMENTEN Met de boer aan tafel dj (t '4 re? Rondleidingen mosselfabriek Fruit is goede start van de dag 9 Echt Zeeuws Wijnfeest bij De Kleine Schorre t* Begrip Bram Jumelet vertelt trots over al zijn gewonnen kam- O Voor meer info en het volledige programma: www.zeeuws-wijnfeest.nl C Aanmelden kan via yerseke@vvvzeeland. nl den aan 4333 KK in Middelburg hebben we bijvoorbeeld een laser die scant op lege schel pen. Door middel van lucht schiet de laser de lege exem plaren eruit. Daarna wordt alles ook nog met de hand gecontroleerd zodat we ze ker weten dat elke schelp gevuld is.” De mosselen van Neeltje Jans hebben het Ze ker Zeeuws keurmerk. Zo weet je zeker dat mosselen V 1111 1_J1>17 11 V V Llll 11111111111 Zjllll. MIDDELBURG - Mede door het warme weer van de af gelopen tijd is het seizoen van het Zeeuwse fruit nu in volle gang. Overal langs de weg staan stalletjes waar je voor weinig geld bakjes vers geplukt fruit kunt kopen. En bij de groenteboer ligt het fruit ook uitnodigend te lon ken. Vooral aardbeien zijn in trek. Ze staan op de vijfde Kampioenschap Ben je nu wel nieuwsgierig geworden naar palingro- ken? En wil je zien hoe het in z’n werk gaat? Dan is het leuk om op zaterdag 1 au gustus de Open Zeeuwse Kampioenschappen Paling- roken te bezoeken. Dit wordt georganiseerd in het bos bij Recreatieboerderij van Lan- De eerste nieuwe mosseloogst van Zeeuwse bodem is aan land gebracht en klaar voor de verkoop. Foto: Stefanie van der Maas plaats van de meest gege ten fruitsoorten in Neder land. Meerdere boeken met I smoothie recepten waarin deze zomerkoninkjes zitten. Bij Neeltje Jans Mosselen is de kwaliteit van de mossel ontzettend belangrijk. “In de fabriek gebruiken we ge avanceerde apparatuur. Zo Dat je enkel mosselen eet in de maanden waar een ‘R’ in zit, is achterhaald. Dit stamt uit de vorige eeuw, toen er van koelingen en gekoeld transport nog geen sprake was. Mosselen eet je het beste in de seizoenen waar een ‘R’ in voorkomt. Dus in de zomer, herfst en winter. Zo’n zestig procent van de Zeeuwse mosselen gaat naar onze zuiderburen. Daar wordt het geliefde schelp dier veel meer gegeten dan in Nederland. Gelukkig stijgt ook elk jaar in Neder land de mosselverkoop. De bodemmosselen van Neeltje Jans waren zelfs al drie weken eerder klaar voor consumptie. “We zijn zelf gestart met het testen van de mosselen op onze mooiste percelen. De kwaliteit is goed,” vertelt Jim van Aken. Jim is com mercieel medewerker bij Neeltje Jans Mosselen. “Een kilo mosselen bestaat uit dertig procent visvlees en dat is een erg goed percen tage. Dit percentage fluctu eert en met warm en zonnig weer kan dit zelfs nog stij gen.” Vier mosselboten van Neeltje Jans Mosselen varen tijdens het seizoen af en aan om een nieuwe aanvoer van de Oosterschelde aan wal te brengen en verkoop klaar te maken. MIDDELBURG - Biologisch boerengoed ’t Hof Welge legen in Middelburg heet bezoekers op vrijdag 31 juli van harte welkom tijdens het Boergondisch Feest maal. Onder de naam ‘Boer gondisch Feestmaal’ start de negende editie van de lande lijke campagne om mensen op culinaire en educatieve wijze kennis te laten maken met biologisch eten uit ei gen streek. Tijdens het Boer gondisch Feestmaal in Mid delburg ontvangen tuinders Ard en Esther van de Kreeke de gasten met een aperitiefje DREISCHOR - Bij wijngaard de Kleine Schorre in Dreischor is het over enkele weken weer feest. Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus is er namelijk hét tweedaag se Zeeuws Wijnfeest. Dit jaar is de toegang voor beide dagen gratis. De vrijdag (alleen voor vol wassenen vanaf 18 jaar) begint om 16.00 uur met Frank Live en aansluitend sfeervolle muziek van The Woody’s en DJ Roel. Het proeflokaal verzorgt beide dagen een volledige buiten keuken met echte Zeeuwse én Schouwse streekspecia- liteiten van de barbecue. Het wijnfeest op zaterdag is voor alle leeftijden en be gint om 13.00 uur. Dan staat het Zeeuws Product cen traal. Ook wordt de nieuwe Zeeuwse Wijnkoningin gekroond en zijn er proeve- rijen en rondleidingen. Ver der zijn er allerlei optredens met Zeeuwse live muziek en kunnen bezoekers rond vluchten met de helikopter maken. Er is dit jaar zelfs een beach bar. de bodem van de rookoven ligt oud eiken, dat zorgt voor de heerlijke rooksmaak. Om dat het palingroken best wel wat voeten in aarde heeft en gewoon een hoop tijd kost, rookt Jumelet enkel nog voor wedstrijden. Zomaar palingroken dat doet hij ei genlijk niet meer. Geheim Het geheim wil Bram Jume let natuurlijk niet vertellen maar hij licht wel een tipje van de sluier op. De paling wordt eerst gepekeld. Een dag later is de paling klaar om gerookt te worden. In de, door Jumelet, zelfgemaakt rookoven wordt de paling opgehangen en een uur tot anderhalf uur gerookt. Op geraad in Kerkwerve. Dertig palingrokers gaan de strijd met elkaar aan om de titel ‘beste palingroker van Zee land’ te bemachtigen. De prachtige Zeeuwse omge ving is een top plek voor dit jaarlijks terugkerende kam pioenschap. De jury beoor deelt de manier van paling roken. Ook of er wel of geen kruiden wordt gebruikt, of er zout is toegevoegd en na tuurlijk het belangrijkste, de geur en de smaak van de pa ling. Vorig jaar ging Jumelet er niet met de eer vandoor, maar bereikte hij een mooie derde plaats. Meedoen? Dat kan nog steeds: inschrijven kan nog tot 25 juli. door Stefanie van der Maas Op 8 juli was dan het offici ële startschot voor de ope ning van het mosselseizoen. De eerste nieuwe mossel oogst van Zeeuwse bodem is aan land gebracht en klaar voor de verkoop. pioenschappen. Hij is een begrip in de wereld van het palingroken. Vroeger ving meneer Jumelet de paling zelf, maar dat doet hij nu niet meer. De jonge genera tie rokers wil precies weten hoe de kampioen het aan pakt, dat palingroken. YERSEKE - Het mosselseizoen is onontkoombaar begon nen. De Zeeuwse mosse len zijn aan land en het is perfect trraasweer. Wat wil een culinair ingesteld mens nog meer? Maar hoe zit dat nou precies met die mosse len? En het andere typisch Zeeuwse zeebanket, de oes ters? Heb je altijd al meer willen weten over de mos sel- en oestercultuur? Neem dan nu deel aan één van de mosselrondleidingen ko mend seizoen. Dit is een bijzondere kans voor toeristen om een kijkje te nemen want iedereen kan zich aansluiten bij deze rondleidingen. Met een gids breng je een bezoek aan de mosselfabriek van Prins Dingemanse en na afloop ga je bij de oesterkweker langs. Eigen vervoer zoals auto of fiets is wel verplicht om mee te kunnen doen. De rondleiding kost 5 euro per persoon. Vooraf aanmelden is nodig en kan bij de VVV. Deelnemers krijgen dan een plattegrondje mee met het afspreekpunt met de gids. Tot en met 27 augustus star ten de rondleidingen om 11.00 uur. en amuse. Aansluitend ver zorgt tuinder Ard een rond leiding over het land met door Stefanie van der Maas uitleg over de bijzondere teelten in de tuinderij en In hartje Bruinisse woont over het boerenleven. Chef- Bram Jumelet, een 77-jarige kok Sander de Jonge bereidt palingroker. Meneer Jumelet intussen de maaltijd met in- is niet zomaar een palingro- grediënten van eigen erf. Bij ker, maar een palingroker goed weer staat de tafel ge- die al vaak bekroond is tot - die al vaak bekroond is tot dekt op de Frans aandoen- de beste van Zeeland. In de de binnenplaats van ’t Hof woonkamer prijken prachti- Welgelegen; bij wat slechter ge bekers van de gewonnen weer dineren bezoekers in wedstrijden. Boven is zelfs de monumentale schuur. een kamer ingericht met een ‘t Hof Welgelegen is te vin- alle gewonnen prijzen. Stof- de Noordweg 402, fige exemplaren van heel wat jaren terug tot medailles en bekers van recent gewon nen wedstrijden. I bestormen de boekenlijsten. De dag begint prima met een smoothie van aardbeien, ba silicum en yoghurt.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 22