V Een Machinist voor een Mobiel Kraan ©Kruidvat sse ALLEEN DEZE VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG Ouderen ‘s zomers niet achter de geraniums BEVELAND KRAANVERHUUR KHiS MIX Zeeuws paardenspektakel Jumpin' de Weel groter F JhMM www.wnijssen.nl jF 1' 35,- 29,— €69,— Wij zijn op zoek naar: Die flexibel en zelfstandig is, bent u die persoon? Dan zouden wij graag met u willen werken! Ini. Wim Nijssen I Tel. 0651510105 Ter Weel geeft antwoord Havenfeest met erg veel leuks Finish Tour de France zo 26 juli www.amz.nl - 0113-351551 altijd met koffie, thee en een versnapering aan boord. Musicals, excursies en dagtochten 49'Trffi I» O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 22 juli 2015 15 senioren georganiseerd. door Carrie Frederiks €35,— i ^Maximaal 10 producten per klant en niet geldig in combinatie met andere acties. STEEDS VERRASSEND, ALTIJD VOORDELIG! Amsterdam Gay Pride za 1 augustus Verrassingsreis! wo 5 aug, wo 2 sept Gouda, de kaasstad do 13 augustus Parijs za 8 en vr 21 augustus met een weekend dressuur. De eerste zaterdag, 25 juli, is suur en mennen. Meer dan 2000 ruiters en amazones doen mee van 23 tot en met Rotterdam za 22 augustus Braderie de Lille Het begint in Utrecht maar het eindigt in Parijs! 4 v.a.€96,- vji.€96,— In bijna iedere Bevelandse gemeente zijn er tijdens de zomervakantie activiteiten voor de jeugd zodat die zich niet hoeft te vervelen. Hoe anders is de situatie voor senioren in onze omgeving: zij zitten helaas vaak een groot deel van de zomer alleen thuis. Een van de spektakelstukken op Jumpin’de weel is het mennen van een vierspan. Foto: PR en nog veel meer. Het eerste weekend eindigt zondag 26 juli met de menwedstrij den voor enkel-, twee- en vierspannen. Tienvoudig Nederlands kampioen, Aart meerdere dagen per week op hun kleinkinderen. Die zijn op vakantie en opa of oma kan niet mee. Daarom gaan bij ons de ‘Kom uit je huis middagen’ gewoon door en zijn alle vijftigplussers uit de gemeente Reimerswaal welkom.” De ‘Kom uit je huis mid dag’ is iedere dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur in het Dorpshuis van Kruiningen. Er zijn afwisselend spelle tjesmiddagen; bingo of film met friet. Op 21 juli, 18 au gustus en 15 september is er ANBO-middag en zijn er gastsprekers, wordt er bingo gespeeld of is er een barbe cue. Telefonische informa tie via: 06 22827625. Gelukkig is dat niet onopge merkt gebleven en worden er tijdens de zomermaanden steeds meer activiteiten voor senioren georganiseerd. Ook Jan Louwerse, voorzit ter van de Seniorenraad Rei merswaal, zet zich voor hen in. Hij was jarenland be heerder van het dorpshuis in Kruiningen en merkte dat veel ouderen tijdens de vakantie met hun ziel on der de arm liepen: “Zij voe len zich dan erg eenzaam. Dat komt niet alleen omdat alle clubs dicht zijn, maar ze passen ook vaak een of GOES - In september en ok tober van 2014 heeft Zorg groep Ter Weel een enquête gehouden om te inventarise ren wat wensen en behoef ten zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Respondenten konden ook vragen stellen. De meest gestelde vragen zijn in een brief op een rij gezet en be antwoord. Alle responden ten ontvangen de vraag-ant- woordbrief binnenkort via de post. Daarnaast zijn de resultaten van de enquête terug te lezen op de website van Zorggroep Ter Weel. De Seniorenraad Borsele gooit het over een andere boeg en wil haar ouderen een vakantiegevoel bezor gen. Het programma bestaat uit een gevarieerd aanbod aan uitstapjes op sportief, creatief en cultureel gebied, zoals: een oesterproeverij met rondvaart; creatieve workshop; koersbal en een bezoek aan de beweegtuin. Een vast onderdeel van het programma is ‘Breek de week,’ waarbij het accent ligt op ontmoeting en gezel lig koffiedrinken. De Bor- selse Zomeractiviteitenfol- der kan worden aangevraagd via telefoonnummer 0113 311999 of per e-mail via info@vrijwilligershuis.nl van de Kamp, staat inge schreven als deelnemer en treed daarnaast met zijn vierspan op in een flitsende politieshow. Naast paarden sport zorgt KC Zeeland voor hondensport door een be- hendigheidswedstrijd in de klasses debutanten, A-klas- se en open klasse. De hon den springen hierbij spec taculair over hindernissen net als paarden en pony’s! Het tweede weekend, 30 juli tot en met 2 augustus, staat in het teken van springwed- strijden, met o.a. een lan- denwedstrijd tussen Israëli sche en Nederlandse ruiters en amazones. Daarnaast is er zaterdag de kindermid- dag met een indianenshow, een heuse kamelenrace, zijn er tal van andere activitei ten en natuurlijk de streek- markt. Toegang en parkeren zijn gratis. Voor programma: www.deweelruiters.nl CE1 Nieuwe opstapplaatsen: Terneuzen, Hulst, Axel, Oostburg Volgende week nieuw wintersport aanbod! U reist met een comfortabele AMZ touringcar, ft Meer informatie en (prijs)voorwaarden vindt u op onze site. Tijdens de zomermaanden worden steeds meer activiteiten voor Foto: Carrie Frederiks 35,— za/zo 5 en 6 september Soldaat van Oranje 73 8, 18 sept 1 e rang 19 aug, 1 7 okt 1 e rang matinee 35,— Maastricht za 12 september 49,— Night of the Proms za 14 november KORTGENE - Het haventerrein in Kortgene biedt zaterdag NISSE- De Ambachtheren- 25 juli de hele dag vertier dijk nabij Nisse wordt weer voor jong en oud tijdens het het toneel van Jumpin’ de havenfeest. Touwtrekken Weel, hét hippisch topsport over het water, samen met evenement van Zeeland met de brandweer een groot bal- landelijke en nationale wed spel in de haven, een twintig strijden in springen, dres- meter lange stormbaan en een springkussen vormen de basis van het grote feest. Daarnaast worden er de hele 26 juli en 30 juli tot en met 2 dag verse mosselen gekookt augustus. De start is 23 juli op het haventerrein en is er vlees op de BBQ. Verder is er een heerlijk terras rond de uitgebreid met onder andere haven en op het haventer- een clinic door Para Dres- rein. De live muziek wordt suurruiters, Glasten Krapels verzorgd door shantykoor en Yvette van Geenen, een Het Veerse Scheepstuig minizomerfair, ringsteken, (18.00 uur), de band LZRS een ponyshow, de jaarlijkse (19.30 uur) en de hoofdact hengstenkeuring door het is Dubbel D, de Dijk tribute Shetland Ponystamboek band (22.00 uur).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 17