Boekenmarkt op braderie II Veertigste Ronde van Heinkenszand komt Inspiratiebijeenkomsten Beeldbank nu ook online REGIONIEUWS Natuurlijke oplossing bij spataderen, zware benen en rusteloze benen U UNIEK 28 T/M 31 JULI ZEEUWSE FIETSVIERDAAGSE De voorinschrijving is gesloten, maar wilt u de drukte op dinsdag ontzeilen, dan kunt u maandag 27 juli tussen 14.00 en 1630 uur vast inschrijven in het ClOS-gebouw naast Omnium (v/h Sportpunt Zeeland) in Goes. 1988-2015 27 jaar ER’ Frisfeest in Wemeldinge Zwembad Mytylschool De Sprienke ‘Door gebruikers beoordeeld met een 9,1’ 1 Voor inlichtingen: wwwfietsvierdaagsezeeland.nl of 0113-223016 en de Zeeuwse VVV-kantoren O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 8 juli 2015 7 Foto: PR www.Jongkapelle.nl ADVERTORIAL A0C vanaf 4,5 jaar binnen 18 mnd ABC kleine groepjes ?A Vftge/ Aandacht plezier! Zwemles Uniek Plus 1 x 45 min. per week Zwemles Uniek Turbo 1 x 90 min. per week Zwemles Uniek Privé 1 x 45 min. per week Peuterzwemmen en Uniek voor Kids 1 x 45 min. per week Vivaldipad 1 - Goes - 073 7600085 lianne@zwemschooluniek.nl www.zwemschooluniek.nl Zo’n 20% van de Nederlan ders heeft te maken met spataderen. Niet zo gek ook, eigenlijk. Onze benen zijn namelijk verantwoordelijk voor het dragen van een compleet lichaam en de grote aderen in onze benen moeten ook nog eens veel werk tegen de zwaartekracht in verrichten. Plus: aderen worden door de jaren heen minder elastisch, wat ze extra ‘spatgevoelig’ maakt. Een geheimpje uit de natuur is de werkstof Aescine uit wilde paardenkastanje. Aescine helpt om de doorbloe ding van de grote beenaderen te ondersteunen. Hoe ontstaan spataderen? Als een grote beenader zijn elas ticiteit verliest, kan het bloed niet meer goed omhoog worden gepompt en blijft hangen. Hierdoor ontstaan spataderen: zichtbare, blauwe, kronkelende aderen op de benen. Niet mooi en ook lichamelijk geen pretje. Spataderen kunnen namelijk zorgen voor een zwaar, vermoeid en soms ook pijnlijk Komende zaterdag is het weer wielersport op zijn mooist in en om Heinkenszand. Foto: www.tmzzeeland.nl/ gevoel in de benen. Ook rustelo ze benen kunnen een gevolg zijn van spataderen. •Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepas sing is uitsluitend gebaseerd op reeds lang be staand gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. HEINKENSZAND - Vrijdag 10 juli wordt voor de veertigste keer de kermiswielerronde in Heinkenszand verreden. Het is één van de drukst be zochte koersen in Zeeland. Elk jaar heeft Heinkenszand veel renners en een talrijk publiek. Kortom een ambi ance die het voor deelne mers en publiek aantrekke lijk maakt. boorte, huwelijk, overlijden en bevolking. Foto’s waar van de auteursrechten nog niet zijn vrijgegeven, zijn te raadplegen in het gemeen tehuis te Kapelle. Heeft u nieuwe foto’s welke goed passen binnen de collectie? Neem dan contact op met via gemeentearchief@kapel- le.nl. of www.kapelle.nl Categorieën Naast de amateurs rijden in Heinkenszand ook de Ama teurs 40+, de D-categorie en de categorie voor Starters en Plaatselijke renners. In deze categorie mag iedereen star ten die eens kennis wil ma ken met de wedstrijdsport. Een goede racefiets en val helm volstaat om in te kun nen schrijven. Dit kan vanaf een uur voor de aanvang van de wedstrijd. Het parcours loopt evenals boeken. Natuurlijk kunnen er enveloppen getrokken worden waarbij mooie prij zen te winnen zijn. eniging Euterpe houdt za terdag 11 juli van 10.00 tot 16.00 uur een boekenmarkt De slagwerkgroep van Euterpe in actie tijdens het zomerconcert van 2014. De komende weken zullen ze opnieuw acte de présence geven met diverse optredens. HEINKENSZAND - Muziekver- tijdens de braderie in Hein kenszand. In het clubge bouw aan de Dorpsstraat 26 is er een groot assortiment WEMELDINGE - Voor jonge ren vanaf groep zes in de leeftijd tot 14 jaar wordt er op vrijdagavond 10 juli in De Wemel een Frisfeest ge organiseerd. Frisfeest bete kent vooral fris feesten en fris weer naar huis. Jongens en meiden kunnen luiste ren naar muziek van DJ’s, er zijn dance battles, er kan gegamed worden op een groot scherm en verder is er voor de meiden een nail- en make-up stylist. Er is volop gelegenheid om te bewegen en sportief actief te zijn. Lekkere hapjes en drankjes maken het geheel compleet. Indigo werkt mee aan het Frisfeest en staat deze avond met een informatiestand in De Wemel. De avond wordt gehouden door jongeren uit de Kelder in samenwerking met Jongkapelle. Frisfeest duurt van 19.00 tot 23.00 uur, de entree is gratis. Meer info op Zelf doen bij spataderen Voldoende bewegen helpt. Verder zijn een gezond gewicht en het zo veel mogelijk vermijden van ro ken, koffie en alcohol erg belang rijk. Er zijn ook natuurlijke mid delen die kunnen ondersteunen bij spataderen en zware benen. A. Vogel Aesculaforce* bevat een gestandaardiseerde hoeveel heid van 50 mg Aescine en helpt daardoor snel bij spat aderen, zware benen en rusteloze benen. A. Vogel Aesculaforce* is ver krijgbaar in een verpakking van 30 of 50 tabletten bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Ad viesprijs vanaf 9,99. Meer weten? Bel de A.Vogel ge- zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl vergroten. Het doel van de bijeenkomst is het presente ren van initiatieven uit dor pen en wijken, ervaringen uitwisselen, oplossingen krijgen bij de uitvoer van en het komen tot nieuwe initi atieven. U kunt vóór 24 juli contact opnemen met mevr. M. Copper, tel: 0113-277111, email: m.copper@smwo.nl de laatste jaren via de Eend- vogelstraat, de Zangvogel- straat en de Julianastraat en is ongeveer twee kilometer lang. De finish is bij het van der Biltplein. De perma nence is ook op het van der Biltplein. Na de kermiswielerronde is er ook dit jaar weer een wie- lerbal op het van der Bilt plein, dit jaar met live mu ziek van J&J en Woodworks De Band. De kermiswieler ronde is een van de weinige koersen waar het na afloop nog overvol is en tot in de kleine uurtjes wordt nage praat onder het genot van een consumptie. Voor de bewoners binnen het parcours geldt dat alle genoemde wegen zijn af gesloten van 17.30 uur tot 22.00 uur. De organisatie vraagt dringend om geen auto’s langs het parkoers te parkeren. 3! nationale zwemschool GOES - De gemeente Goes en SMWO organiseren op dins dag 20 oktober van 17.30 uur tot 21.00 uur een inspiratie- bijeenkomst in de Goederen Loods te Goes. In de dorpen en wijken van de gemeente Goes ontwikkelen bewoners allerlei initiatieven om de leefbaarheid in hun dorp en wijk te behouden en te GOES - In samenwerking met de gemeenten Reimerswaal, Goes, Noord-Beveland en Borsele is Beeldbank De Bevelanden vanaf nu on line te raadplegen. Behalve foto’s uit de collecties van de gemeentelijke archieven zijn ook de indexen op de Burgerlijke Stand en bevol kingsregisters in te zien: ge- Wie krijgen spataderen? Mensen met overgewicht en zwangere vrouwen hebben meer kans op spataderen. Het extra gewicht zorgt namelijk voor een grotere druk op de aderwanden. Daarnaast: hoe hoger de leeftijd, hoe zwakker de vaatwanden. Bij vrouwen komen spataderen ove rigens vaker voor dan bij man nen, net als bij mensen met een staand beroep. Aevculatorte tabletten Spataderen, Zware benen Rusteloze benen PMtdtnk4Man|e-eKtr<Kt y w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9