I I I U i t va artverzorging Wat moeten we doen na een overlijden? UITVAARTZORG Voor betaalbare kwaliteit Dillenburglaan 63 -1K ’DE BEVELANDEN’ f^oeCand' uitvaartzorg De zekerheid vooreen waardig en betaalbaar afscheid! Uitvaartverzorging Ignda van Wingen U,i-tya.artverzorginq Marianne van de Graaf “Met hoofd, hart en ziel een onvergetelijk afscheid begeleiden” "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een liefdevol afscheid...” Voor eerv jorg^xme- J ohcuv H <yekjncw\/ Z,org Aandacht Respect 4461TK Goes 0113-216815 www.uitvaart.vg De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch Verzorgt de gehete uitvaart De beste service van Nederland. Bezoek onze bekroonde website. A UITVAART O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 8 juli 2015 6 van de Hee Uitvaartzorg De Schelde: Tholen, Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland i Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande 06-40796513 - www.maiea-uifvaart.nl Ik help u graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! Cobi de Feijter Va’ uitvaart wensen in verirmitvcfe fianden DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR! Vraag nu gratis het boekje uitvaartwensen aan Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. Arjen van de Hee, uitvaartverzorger Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer Met zorg, aandacht en respect Verzorging van alle uitvaartpofissen pORC Peter Butler Monique Dommanschet UitvaartbeZiehng Getdeloozepad 20. 4463 AJ Goes (0113) 311 444 www. uitvaartzorgcentrumn I Ui tvaartverzorgi ng T 0113-23 15 77 M 06 - 512 774 73 roeland-uitvaart.nl info@roeland-uitvaart.nl 25 jaar uitvaartverzorging op 'Noord- en Zuid-^e-vefdnd Hg UITVAART Telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3,4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl I pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle MÉI voor een persoonlijke begeleiding bij uitvaart mogen ook zelf vooraangifte doen bij de gemeente. Voor het begraven of cremeren is schriftelijke toestemming nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de overlijdensakte wordt opge maakt. Een notaris stelt ver volgens een verklaring van erfrecht op. Deze verklaring moet bij verzekeringsmaat schappijen overlegd wor den voordat zij uitkeren. De verklaring is ook bij banken nodig als de tenaamstelling van een rekening moet wor den gewijzigd of opgezegd. Hij of zij is niet meer, maar wat nu? Het is niet verplicht om een uitvaartverzorger in te schakelen, maar het is wel aan te raden. Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit 24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303 Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl I Of mail naar: info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl I Heeft u geen computer bel ons voor vrijblijvende informatie op bovengenoemd nummer. 9 0113 -639 108 Dag en nacht bereikbaar www.lindavanwingen.nl Striepseweg 4, 4435 RL Baarland Ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft, kunt u ons tnschakelen. dÊ GOES - Na het overlijden van een dierbare volgt een peri ode van rouw, maar ook een periode waarin praktische zaken geregeld moeten wor den. Het is een herkenbaar beeld voor velen. Hij of zij is niet meer, maar wat nu? Allereerst wordt de huisarts of arts ingelicht als hij niet bij het overlijden aanwezig is. De arts maakt namelijk een akte van overlijden op. Daarna mag de overledene opgebaard of vervoerd wor den. Ook moet worden ge controleerd of er codicils zijn waarin informatie is te vinden over eventuele uit vaartwensen en transplan tatie. De volgende stap is het regelen van de uitvaart. Het is niet verplicht om een uitvaartverzorger in te scha kelen, maar er wordt toch meestal gebruik gemaakt van zijn diensten. Als de uitvaartverzorger niet de hele uitvaart regelt, kan hij in elk geval antwoord geven op vragen over de uitvaart. Een uitvaartverzorger regelt veel zaken voor de nabe staanden, zoals de vooraan gifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsge vonden. Een overlijden moet binnen drie dagen worden aangegeven. Nabestaanden den. Neem op tijd contact op met de begraafplaats of het crematorium om het tijdstip van de begrafenis of crema tie vast te leggen. Deze tijd kan worden verlengd door de officier van justitie, bij voorbeeld in het geval dat familie uit het buitenland moet komen. Is het tijdstip van begraven of cremeren bekend, dan komen prakti sche zaken als de bloemen, het rouwdrukwerk, rouwad vertenties en de muziek aan bod. Na de uitvaart worden zaken als een grafsteen of urn, digitaal nalatenschap, het testament en het opzeg gen van lidmaatschappen, verzekeringen en rekenin gen geregeld. lnfo@uitvaartbezieling.nl www.uitvaartbezieling.nl 24/7 te bereiken op 0626039885 johan Hoekman Zes dagen Een uitvaart moet binnen zes werkdagen na de dag van overlijden plaatsvin-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8