Kaarten helpen bij rouwverwerking I I Bevelands dier in het vizier lh Enfant terrible De Bevelander^ I CAMELEON Vijfde Kunst Crearoute COLOFON EP KORT NIEUWS EP WGGeNGR Media Workshops in 't. Westlicht Stemmen op Stijn Eucharistieviering met kinderkoren Avondje dansen in De Spinne O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 8 juli 2015 5 C www.stemopstijn.nu ■Hl C samenverliesverwerken.nl l 3 www.kunstcrearoute.nl C devriendschapgoes.nl Boef de Vilder heeft samen met de burgemeester van Goes, René Verhuist het eerste exemplaar Praat over Uitvaart Associatiekaarten uitgereikt aan Stichting Jayden met de slogan ‘Dóór een kind, vóór een kind’. Dierenasiel De Bevelanden, Westhavendijk 140,4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl Advertentieverkoop en media-advies Pieter Karman E adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl T 06-54 26 7116 Familieberichten E familieberichten@wegenermedia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Commercieel directeur Ivo van der Velde Rubrieksadvertenties Etelesales.ru brieks@ wegener m ed ia n I T (088) 013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Website www.de-bevelander.nl Druk Wegener Nieuwsdruk Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T 088-013 09 21 Op een zaterdagavond nam zij tijdens het diner haar kans waar om de idylle wreed te verstoren. De kinderen hadden boven een bord friet al wat zitten ginnegappen op z’n frans. La mama had papa ietwat bekakt gevraagd om haar de ‘compote’ (appelmoes) te pas seren. Marjet zat er net ongeduldig op te wachten om haar frietjes er in te doppen. Toen het ouderpaar content en francais door bleef keuvelen riep zij, het wachten beu: “Allé, allé, heef mien dien appelmoes ‘es an!!! kwam dat daarna door Boef apetrots overhandigd werd aan Stichting Jayden, zodat hij zijn steentje bij kon dra gen aan een lang leven voor alle kinderen. Na de feeste lijke onthulling vond er een een heel moeilijk, verdrie tig en gevoelig onderwerp, maar wanneer het bespreek baar wordt gemaakt krijgt het kind de kans en ruimte om het verlies te dragen en te rouwen. Met dit doel is Redactie Frank Husslage (foto), Manna Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.nl/verspreidklachten T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV Smokey is een lieve hond, goed met mensen maar wat minder met kleine kinderen en zeker niet met katten. Foto: PR door de ‘Rue de l’eglise’, Kerkstraat. En mama, elle chantait, zij zong. Marjet had haar eigen visie op deze Franse cultuuromslag en deed met frisse tegen zin mee, wat haar blijvend het predikaat ‘enfant terrible’ bezorgde. Le en la, voulez- vous, het was haar allemaal larie. e moeder van een gezin uit Haarlem, neergestreken in de Zak van Zuid- Beveland, vond dat in haar huis meer aan cultuur gedaan moest worden. Om het nuttige met het aangename te ver enigen viel haar oog op de Franse taal. Zij was al geruime tijd francofile en fervent lid van de Alliance Francaise. Het is goed om daar iets van te weten en het zou bovendien prima van pas komen op de jaarlijkse vakanties naar la France, doux pais de ma vacance. En zo geschied de. De pijprokende echtgenoot werd ‘papa fume une pipe’ en in plaats van schatje zei hij ‘chérie’ tegen haar. De kinderen werden ’les enfants’ en voor de jongste, Marjet, zou het zeker goed zijn want het was la mama een doorn haar oog dat die kleine al een aardig mondje Zeeuws sprak. Ze reden voortaan met de auto ‘la voiture’, GOES - Alexandra Markusse, moeder van Boef en uit- vaartonderneemster, begon haar inleidende toespraak heel toepasselijk met de laatste zin uit een sprook je.... en ze leefden nog lang en gelukkig. De overgrootmoeder van Boef mocht 92 jaar worden. De kinderlijke manier van afscheid nemen van Boef zijn ‘oude oma’ was troos tend voor zijn ouders, maar helend voor hemzelf. Na haar overlijden en uitvaart heeft Boef met zijn knuffel beer op natuurlijke wijze de verschillende onderdelen van de uitvaart in beeld ge bracht met in totaal 35 asso ciatiekaarten. Het werd een prachtig basisinstrument voor gespreksvoering met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Dood blijft ook vandaag de dag GOES - De komende week geeft Marjolein Meulblok verschillende workshops, geïnspireerd door Tulku Lama Lobsang. Marjo- lein’s workshops zijn pragmatisch, ieder met een duidelijk doel en er op gericht om mensen met eikaars verhalen te inspi reren en de weg te kiezen naar liefde, geluk en ge zondheid. De workshops worden gegeven op 9, 10 en 11 juli om 19.00 uur in ‘t Westlicht, Singelstraat 7, te Goes. Meer informa tie en inschrijvingen via www.in-spira.info WOLPHAARTSDIJK - Komend weekend voert de Kunst Crearoute van Wolphaarts- dijk en Oud Sabbinge weer langs vele kunstenaars. Dit jaar op 17 locaties met een record aantal van 45 deel nemers, waaronder ook leer lingen van de basisscholen. Vanwege dit eerste lustrum is er in dorpshuis De Grif fioen een overzichtsten toonstelling met het thema ‘Zomer in Zeeland’. De kunstwerken die tentoon gesteld worden dingen mee naar de publieksprijs. Naast een groot aanbod aan schil derijen en beelden is er ook keramiek, objecten van drijf hout, grafisch werk, hoeden en quilten. Daarnaast nog fo tografie, vormen van moza- iek en sieraden. Dit allemaal bij de kunstenaars thuis of in ruimtes die door hun be woners ter beschikking zijn gesteld. Vanaf 15.00 uur is er ook een Open Podium met muziek, zang en poëzie bij boomgaardterras ‘Van Bui ten uit’ in Oud-Sabbinge. De locaties zijn te herken nen aan de blauw met witte deelnemersvlaggen van de Kunst- en Crearoute. Een plattegrond is verkrijgbaar aan de Veerweg 5, Hoofd straat 61 en bij de Griffioen in Wolphaartsdijk. Door de opzet van de plattegrond kan ieder zijn eigen route maken langs de werken van de kunstenaars. De totale route is ongeveer 10 kilome ter waardoor het een prima fietstocht is. Geopend: 11 juli van 10 tot 17 uur en 12 juli van 13 tot 17 uur. Info: GOES - Stijn van Kervinck, student Juridisch Mede werker aan Scalda College is door het College van Be stuur benoemd als MBO- Uitblinker 2015 vanwege zijn initiatief en inzet bij zijn campagne ‘Zeg NEE tegen de Zeeuwse Dienst regeling’. Met deze cam pagne haalde hij meer dan 13.000 handtekeningen op van Zeeuwen die ontevre den waren over het open baar vervoer in Zeeland. Stijn vertegenwoordigt Scalda in de landelijke uitblinkerverkiezing. Om in de finale te belanden, moet hij eindigen in de toptien van meeste stem men. Scalda roept alle Zeeuwen op te stemmen op Stijn via GOES - Het kleinkoor van het Zeeland Boys Choir en het Kinder- en Tienerkoor van de Zeeuwse Muziek school zullen samen te beluisteren zijn in de eu charistieviering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes op zaterdag 11 juli. De samenwerking van de kinderkoren is niet nieuw. Tijdens de nationale 5 mei-viering in Vlissingen brachten zij gezamenlijk de Song of the four Free doms ten gehore. Het is voor hen de eerste keer dat zij meewerken aan een eucharistieviering. De koren zullen naast de Nederlandse gezangen ook de Brother James’s Air op tekst van Psalm 23 ten gehore brengen. Naast de kinderkoren werkt ook het herenkoor St. Cecilia mee aan de viering. Aan vang: 19.00 uur. korte workshop plaats met het kindercollege van Goes. Zangeres Albertina zong het gedragen lied ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. het een uniek product en mag het met recht een schat voor de uitvaartbranche genoemd worden. De bur gemeester opende dan ook een schatkist waaruit het eerste product te voorschijn hooguit een beetje te dik. Geen beginnershond en niet bij kleine kinderen, verder gewoon een lief beest! Boef de Vilder bood de kaarten aan aan Stichting Jayden. Een deel van de opbrengst van de kaarten is bestemd voor deze stichting. Foto: Corel Bruring GOES - Smokey kwam hier door geldgebrek van haar baas. Ook stond op het brief je over Smokey: “kan niet samen met katten en kan niet tegen mensen”... Dat van die katten, daar kunnen we ons iets bij voor stellen, dat van die mensen valt allemaal nogal mee. Het is waar dat ze eerst de kat uit de boom kijkt (heb je ze weer!), maar daarna blijkt dat ze best tegen mensen kan. Tegen ons wel in ieder geval. Voor haar baasje is ze de liefste en trouwste hond die je jezelf maar inbeelden kan. Gek op balletjes, waaks en graag buiten. Voor haar leef tijd is ze in goede conditie, GOES - Dansclub De Vriendschap uit Goes houdt op zaterdag 11 juli een dansavond in Wijk- gebouw De Spinne, Jo seph Lunslaan 7 in Goes- Noord. Er kan gedanst worden op onder andere de foxtrot, tango of Engel se wals. De muziek wordt verzorgd door een DJ. De zaal opent om 19.30 uur. Entree 5.00 euro. Info op: rr‘f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7