Einde witte vlek Krachtcentrale voor de buurt IS ME De bolus file foto expositie Goese Polder Koperdief betrapt Herbestratings werkzaamheden aan de Jacob Roggeveenstraat Afsluitingen rondom A58 werd Foto: Leon Janssens bezig, denk ik dan. Ik weet er wel een paar. De Goese raad heeft ingestemd met de plannen voor de herinrichting van de ‘witte vlek’, het terrein bij wijkcentrum De Spinne, achter de Lidl. Met de nog te selecteren aannemer zullen afspraken gemaakt worden om de buurt actief te blijven betrekken bij de uitvoe ring van het plan en, meer algemeen, ook zelfwerkzaamheid toe te passen. De nieuwe invulling is een combinatie van groen en bestrating van platen en pla- Gemeente Goes stelt 60.000 euro beschikbaar voor onderlinge burenhulp. Foto: Leon Janssens Ook handjes aan de A58 dat weekend, afgesloten tussen Middelburg en Goes van wege asfalteringswerkzaamheden. Omleiding via Vlissin- sg£ De ‘witte vlek’ ziet er straks heel anders uit. .Z teau’s met daarop een print die is ontwor pen door een kunstenares uit de wijk. Eerder al werden 23 autoparkeerplaatsen opgeleverd. Vanwege de aanbesteding wordt pas na de zomer met de werkzaamheden begon nen. Wel worden er nu al de voorberei dingen getroffen voor het autovrij maken van het plein voor De Spinne. Hiermee hoopt de gemeente onveilige en onrustige verkeerssituaties te verminderen. een elkaar ondersteunende Samenstelling. Een is goed nalisten, de Volkskrant heeft het trucje door in het huishouden, een an- de berichtgeving van jl. zaterdag. Ga liever met echte zaken der met huisdieren weer iemand anders doet bood schappen of is administra- tief onderlegd. Deelnemers kunnen altijd een beroep op elkaar doen en komen min- stens één keer per maand bij elkaar. RWS en SMWO gaan er van j uit dat het project ertoe leidt dat de uitstroom naar de re- guliere zorg door dit project Een andere file in het weekend is die veroorzaakt wordt door de pr machine van minister Asscher. Meestal op zon- dag komt hij met iets. Veronderstelde misstanden bij pro- ducten als kleding en voedingswaren hebben we gehad. Dat bleek later toch niet zo te zijn en nu hadden we het over een half miljoen mensen, een op de zes, die dagelijks op hun werk gepest worden. Haal het plintenladdertje of het mosterdzaad, u kent dat wel. Of mosterd onder de slagroom van iemands taart doen of bol pak fruit naar iemand gooien (verbluffend effect). Ook dat pesten klopte van geen kant, hoewel alle media het overnamen. Het is steeds buitenge- woon slim aangepakt van Sociale Zaken, je stelt iets aan de een rol maar dient in dit orde dat altijd wel goed valt, want er worden mensen gepest model als vangnet. Daarbij er zijn spullen die onder slechte omstandigheden worden wordt goed gekeken naar gemaakt. Je kunt er niks tegen in brengen, maar het is schro melijk overdreven. Het wachten is op meer kritische jour- zo bleek uit Woensdag 17 juni wordt om 15.00 uur in wijk centrum de Spinne de foto-expositie van jon geren en ouderen in de Goese Polder feestelijk geopend door wethou der De Bat. De afgelopen weken hebben groepjes jongeren en ouderen samen les gehad van de fotogroep Goes. Ge zamenlijk hebben ze in de wijk foto’s over ver schillende onderwer pen gemaakt. Zondagmorgen een 45-jarige Middel burger aangehouden op verdenking van het stelen van koperdraden. Op de parkeerplaats bij het Poelbos net buiten Goês zag een politie-sur- veillance rond vijf uur een bestelauto met aan hangwagen staan met openstaande portieren. In de aanhangwagen la gen meerdere kabels en in de bestelbus werden een slijptol en een mes aangetroffen. De Mid delburger stapte uit de auto en werd aangehou den op verdenking van diefstal van koper. Na zijn arrestatie werd hij in een politiecel gezet. C Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/de-bolus-file_i5070g.html Kwetsbare burgers in Goes gaan voor elkaar zorgen. Dat is hetgeen de woningcorpo ratie RWS en welzijnsorga nisatie SMWO graag wil len. De gemeente Goes stelt een bedrag van 60.000 euro beschikbaar om het project ‘Buurtkrachtcentrale’ twee jaar lang uit te proberen in de wijk Goes-Oost. RWS en SMWO willen in twee jaar tijd onderzoeken of de ondersteuning aan kwetsbare burgers, lokaal vanuit het informele net werk georganiseerd kan worden, zodat ook een kwetsbare doelgroep naar tevredenheid kan woilen en participeren in en met de buurt. Ook de kwetsbare burger wil gezond wonen, werken en participeren in de samenleving. Het is de verwachting dat in de toe komst deze groep kwets bare burgers, ook de niet zo aaibare burger, zal toene men. Dat is een proces dat niet vanzelf gaat. In Engeland is daar erva ring mee opgedaan met een zogenaamde key-ring, waarin de deelnemers vooral elkaar ondersteu nen. Het project is onder meer bedoeld voor mensen die zonder hulp niet meer zelfstandig kunnen wonen of kunnen deelnemen in de maatschappij. Door hen in groepen van tien aan elkaar te koppelen, kunnen ze el kaar ondersteunen. SMWO en de RWS gaan ervan uit dat kwetsbare mensen in het midden van de samen leving wonen en hun talen ten en vaardigheden inzet ten. Daarvoor willen ze de Buurtkrachtcentrale ont wikkelen die de opzet van deze steunsystemen kan faciliteren. Deze werkwijze is een wijk, dorp of buurtgerichte net werk aanpak. De ondersteu ning en activiteiten vpor kwetsbare mensen, die an ders in een instelling of am bulant door professionals werd aangeboden, is in deze werkwijze geïntegreerd en georganiseerd in en met de buurt. Dat betekent niet dat de professional niet meer nodig is. Deze speelt zeker afneemt, wat uiteindelijk Vanaf 15 juni tot en met 31 juli wordt er in Goes West op leidt tot kostenbesparing. verschillende plekken gewerkt aan de bestrating. Het gaat Na twee jaar moet duidelijk in dit geval om de Jacob Roggeveenstraat en de jan pietrs- zijn of een Buurtkrachtcen- j zoon Coenstraat. Omrijden kan gedurende de werkzaamhe- trale voor deze kwetsbare den via de Fluitekruidstraat en de Zuidvlietstraat. De omlei- doelgroep haalbaar is in dingsroute wordt via bebording aangegeven. Zeeland. De A58 zuidelijke rij baan richting Bergen op Zoom tussen de oprit Yerseke en Rilland van woensdag 17 juni 20.00 tot donderdag 18 juni I 06.00 uur; donderdag 18 juni vanaf 20.00 tot vrij dag 19 juni 06.00 uur. Omleiding via de N289. De A58 Goes richting Bergen op Zoom tussen oprit 35 ’s-Gravenpol- der, Kloetinge tot oprit 33 Yerseke; van vrijdag 19 juni 20.30 uur tot za terdag 20 juni 9.00 uur; zaterdag 20 juni 18.30 uur tot zondag 21 juni 10.00 uur; van zondag 21 juni 20.30 uur tot maandag 22 juni 6.00 uur. Verkeer wordt om geleid via de N289. In de tussenliggende perio des op zaterdag en zon dag is er één rijstrook beschikbaar. Afrit 35 ’s-Gravenpolder, Kloe tinge is dan dicht. Ver keer wordt omgeleid via afrit 33 Yerseke. De A58 Goes richting Vlissin- gen tussen knooppunt De Poel tot en met afrit 36 Heinkenszand: van maandag 29 juni 20.00 uur tot dinsdag 30 juni 6.00 uur. 5 gen-Oost en ‘s-Heerenhoek. Ja, ik snap dat die asfaltering gepland moet worden en dat het ook niet te koud en te nat moet zijn. Ja en ik weet ook dat het in mei lastig is met al lerlei feestdagen. Ja, ik besef dat Rijkswaterstaat het nooit goed kan doen. Nee, ik stond niet zelf in die files. Ja, ik zeur er weer eens over. Maar maanden Zeelandpromotie kun je in de Oosterschelde gooien door dit soort fratsen. Welk weer ook, je kunt op je vingers natellen dat zo’n omleiding vastloopt. Vast door iemand bedacht, want daar hebben we veel last van, die nog nooit in een weekend bij mooi weer in Zeeland is geweest. Heeft in Den Haag op Google street- view gekeken en dat zag er wel goed uit. Daarom herhaal ik nog maar eens, net als in het buitenland om de zoveel kilometer een asfaltplak, vangrail er uit en daar is een al- ternatief. Twee jaar geleden haalde deze suggestie minister Schultz van Haegen, u weet wel die van doorrijden met 130 km en meer, die aangaf dat dit niet veilig was en ook veel tijd kostte. Zelfs zou je bij werkzaamheden of calamiteiten de rijrichtingen van de A58 om kunnen keren. Aan het eind van een warme dag de noordbaan voor uitgaand verkeer en het veel beperktere inkomende verkeer omleiden. Dat is veel werk. Suggestie er bij. Zet net als bij strooien in de winter particulieren, in dit geval aannemers of garagebedrijven in die snel ter plaatse zijn en die onder toezicht van RWS die omleidingen uitzetten. Is het argument van RWS dat men soms ter plaatse tekort aan mensen heeft weg en hebben we ook meteen de lokale kennis er bij. Bakker Bunt uit Goes is des tijds ingetrokken bij bakker Bliek in Middelburg. Daar worden op ambachtelijke wijze brood, banket en na tuurlijk bolussen gepro duceerd. Ik kreeg er een rondleiding, het gaat daar als warme broodjes. Zeker het eerste weekend van juni want dan zijn er vanwege een Duitse feestdag veel toeristen in Zeeland. Extra handjes aan de bolussen. "i. 0

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9