Bevelands dier in het vizier II Ifl Kattendijkse is wereldkampioen 111 i ll II Resto VanHarte in Yerseke Lenen De Bevelander’ cfi CAMELEON COLOFON KORT NIEUWS IS Wadlopen in de Oosterschelde Hapjes maken bij Scheldestromen Babyshow Parkieten Club Afsluiting Neeltje Jans en aquaduct WOGGNCR Media O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 17 juni 2015 5 door Peter Urbanus Foto: PR 3 Meld je wel vooraf aan via de website www.nm.nl/agenda. oit wel eens iets geleend of uitge leend? Teruggebracht of terugge kregen, direct, later of nooit. Je hebt wel eens van die dingen die je spontaan, met de beste bedoelingen over en weer, uitleent en ze nooit meer terugziet. Zoals de eerste LP van Zeeuws Plat, indertijd met Jilles de Puut en Tanne van Kwidamme. Zeker weten aan wie maar die hield ijs koud vol ‘ik heb die niet’. Je kunt ook niet in iemand zijn privé gaan snuffelen om te zien of je gelijk hebt. Met boeken had ik ook een paar missers. Later schreef ik de naam van de lener, in haar of zijn bijzijn, op. Dat werkte. Ze kwamen uitgelezen terug. Boeken kun je per definitie lenen in de bibliotheek. Dat de bibliotheek zelf leende, ook geld, kwam vorige week naar buiten bij de Zeeuwse Bibliotheek. Er vielen een aantal En bent u benieuwd hoe Kas er uit ziet? Kom Kas en Pruts dan snel samen bewonderen in het asiel. Dierenasiel De Taekwondo betekent in het Koreaans ‘weg van voet en lijken uit de kast zoals dat heet. En wat voor lijken, een lening van vijf miljoen euro bij de Waterschapsbank en eentje van twee miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeente. Nu is een lening op zich niks bijzonders, alleen die vijf miljoen moet op 18 juli aanstaande zijn afgelost. Dat gaat dus niet lukken en nu gaat de Provincie Zeeland garant staan voor de leningen: 3,75 miljoen bij de Waterschapsbank en dik 6,5 ton bij BNG. Typisch gebeuren bij een instelling als een bibliotheek die bestaat van uitlenen. En wél op tijd terug brengen anders krijg je een boete die bij niet betalen steeds hoger oploopt. Geld- verstrekkers zijn wettelijk verplicht het leenrisico te melden. De daarvoor gebruikte zin zou zomaar een leerzame boektitel bij de Zeeuwse biblio theek kunnen zijn: “Ópgelet, geld lenen kost geld." Yerseke waren heel goed be zocht, dus reserveer op tijd. Universiteit. Zondagavond 7 juni kreeg Meppelder bij haar ouders thuis in Katten- dijke wethouder Jo-Annes de Bat van Goes op bezoek om haar te feliciteren met het wereldkampioenschap. YERSEKE - Wadlopen kan niet alleen in de Wadden zee, maar ook in de Oos terschelde. Na een korte vaartocht vanuit Yerseke lopen de deelnemers over de enige toegankelijke zandplaat in de Ooster schelde: de Slipperplaat. Trek laarzen aan, pak je verrekijker en beleef het mee op vrijdag 19 juni. Met het voorma lige kokkelschip YE 100 Adriaan Marinus vaar je naar de zandplaten voor Yerseke. Onder leiding van een gids mag je op de zandplaat rondkijken en ontdekken wat de Oosterschelde allemaal voor bijzonders te bieden heeft. Vertrek om 11.00 uur vanuit de Koningin Julianahaven in Yerseke. Daar zijn is de boot rond 13.00 uur weer terug. KAPELLE - Sjaloom Zorg organiseert een workshop hartige hapjes maken. Naast het creatief bezig zijn, nodigt de middag ook uit tot ontmoeting. De activiteit vindt plaats op maandag 22 juni 2015 bij ATC Scheldestromen van 13.30 uur tot 16.00 uur. Deelname kost tien euro per persoon. Tot vandaag aanmelden bij Cederhof. KRABBENDIJKE - Op Zaterdag 20 juni houdt Parkieten Speciaal Club Midden Zeeland in de Meiboom te Krabben- dijke een babyshow voor kromsnavels. U kunt daar vanaf 10.30 uur de ingebrachte vogels gaan bekijken, die door de parkietenkwekers dit jaar zijn gekweekt. Om uit de kosten te komen is er een verloting met mooie prijzen. Bevelanden, Westhavendijk 140, 4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl GOES - Rijkswaterstaat voert op 18 juni onder houd uit aan de N57 nabij Neeltje Jans. Het volgende weggedeelte is dicht: N57 tussen Wes tenschouwen en Neeltje Jans van donderdag 18 juni 20.00 uur tot vrijdag 19 juni 6.00 uur Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Zeeland- brug. Neeltje Jans blijft bereikbaar vanaf Noord- Beveland. Het Dampoor- taquaduct N57 is in beide richtingen afgesloten op maandag 22 juni van 20.00 uur tot dinsdag 23 juni 6.00 uur; van dinsdag 23 juni 20.00 uur tot woensdag 24 juni 6.00 uur en van woensdag 24 juni 20.00 uur tot don derdag 25 juni 6.00 uur. Omleidingen worden met borden aangegeven. Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T 088-013 09 21 Rubrieksadvertenties E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Website wwwxle-bevelander.nl KATTENDIJKE - Het wereld kampioenschap werd ge houden in de Italiaanse badplaats Jesolo. In de fi nale versloeg Meppelder de Poolse Wioletta Miskiewicz. In de eerste ronde had ze de eveneens Poolse Dorota Ma zur al verslagen en nadien de Noorse wereldkampioe ne Lise Gronnesby. Zij was degene van wie Meppelder precies twee jaar geleden in de verlenging nog net had verloren tijdens het Europees kampioenschap in 'Zweden. Ze wist na over leg met haar trainer Nanne Boonstra dat ze dit jaar goe de kans maakte op een gou den medaille. “Het ligt ook aan de loting. Maar ik wist: het is of zij eruit, of ik eruit”, zegt ze. YERSEKE - Resto VanHarte is het gezellige buurtrestau- rant voor jong en oud. Bij Resto VanHarte staat een lekkere, gezonde maaltijd op het menu voor weinig geld. Tegelijkertijd kun je bijpraten met buurtgenoten en ontmoet je allerlei men sen uit de wijk. Regelmatig schuift er een buurtprofes- sional aan, zoals de wijk agent, en geven wijkorgani- saties informatie over hun activiteiten. Vrijdag 26 juni is het Zeeuw se avond bij Resto VanHarte Yerseke. Bewoners van Yer seke en omstreken zijn wel kom bij Resto VanHarte voor een lekkere, gezonde maal tijd voor weinig geld. En er is muziek, een quiz, infor matie over wijkorganisaties of een andere leuke activi teit. De vorige avonden in Redactie Frank Husslage (foto), Marina Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.nl/verspreidklachten T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV Commercieel directeur Ivo van der Velde Druk Wegener Nieuwsdruk zondheid en coördinatie. De wedstrijden spelen zich vrijwel altijd buiten Zeeland af. Dat is geen probleem want Meppelder woont in Rotter dam, waar ze geneeskunde studeert aan de Erasmus Pruts en zijn niet mee gefotografeerde nestgenoot Kas zijn niet meer nieuw, maar wel héél leuk. Foto: PR C Reserveer vooraf via www. restovanharte. nl of bel 0900 900 3030 op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur. Een driegangenmaaltijd kost 7 euro. Wie dit aantoonbaar niet kan opbrengen, betaalt 4 euro. Nina Meppelder uit Kattendijke is eind mei in Italië wereldkampioen taekwondo geworden: "Het ligt ook aan de loting. Maar ik wist: het is of zij eruit, of ik eruit”. vuist’. Doel is zelfverdedi ging en verdediging van de zwakkere en verbetering van je persoonlijkheid. Door het beoefenen van de sport ontwikkelt een student zelf vertrouwen, discipline, ge- Nina Meppelder uit Kattendijke is eind mei in Italië wereldkampioen taekwondo geworden. De geneeskundestudente beoefent deze Oosterse vechtsport al sinds haar negende jaar. maar is veel meer gericht op respect voor de tegenstan der en niet op het toebren gen van blessures”. GOES - Deze week een duo: Kas en Pruts (foto). De baas jes van dit duo gingen sa menwonen en omdat vijf katten teveel werd, kwamen deze leuke broer en zus bij ons. En wat doet leeftijd er dan nog toe. Er zal geen tien jaar meer bijkomen maar vijf jaar kan nog best. Het stel is nu in ieder geval gezond en gezel lig aanwezig We willen ze samen herplaatsen. Ze zijn goed met en heel lief voor kinderen. Met andere katten gaan ze goed om en ze zijn gewend aan een grote hond. Pruts komt op schoot, Kas ook soms. Graag buiten en soms nemen ze weleens een muisje mee. Gezellig toch?! Iedereen welkom Jong en oud zijn welkom in het Resto in Yerseke op ie dere laatste vrijdag van de maand. In 2015 zijn dat de vrijdagen 26 juni, 28 augus tus, 25 september, 30 okto ber en 27 november. Resto VanHarte is te gast in Moer- zicht op Moerplein 73. Het Resto is open vanaf 17.30 uur en de maaltijd start om 18.00 uur. Advertentieverkoop JMBv a en media-advies Erik Niwele E adverteren.zeeland@ .■ter» wegenermedia.nl T 06-17 92 80 40 Familieberichten E familieberichten@wegenennedia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Meppelder beoefent de niet- olympische vorm van tae kwondo. “Taekwondo lijkt op karate en kickboksen, RM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5