4,50 KIPFILET RUNDERLAPPEN mg 2ï5 J deweek /SPEKLAPPEN ikg2F RIBKARBONADE ikg3.49 1 [week krant 9,9^ 250 £99 JONGEREN AVOND mi MS: ZALMMOOT €16,- 10.00 I 1KG Kijk ook op •LA ■!itj 5,00 RONDER i GEHAKTm SPARE RIBS mg s 99 D HAASKAR- MG BONADE /-ub Sjaak Tramper visspecialist .fiOURMET?45! 0 Mak/izeJ 2 stuk* /4(dlancl$& METVISMASINAOE ff Zaterdag 20 juni Ml v/d Valk Hotel Goes. ft ZONDAG 21 juni 1 l '□E LANDBOUW' www.$jotiktrarnper.nl I WOENSDAG 24 juni DONDERDAG 25 juni G( v o o j' V E c n ii e h 2 g Vissoep Gegrilde zalmfilet met witte wijnsaus Geserveerd met gebakken aardappeltjes, frites en diverse groente Malagaijs met vanillesaus r 85 25 DONDERDAG i8juni i I HOTEL GOES ^Q| BB |/<ers l//^1 F NIET ZOMAAR EEN KRANT mijn KRANT'. Ptt hele-kih i GARDEN Lm - f O www.de-bevelander.nl I 40F BESTEL VU INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAR0S.NL ie. Eg I. 'J y Openingstijden: vanaf 20.30-23.15 uur bar sluit om 23.00 uur Website http://langejanproject. wordpress, com Nostalgieband Leger des Heils treedt op in Middelburg Op zondag 21 juni om 10.00 uur verleent de Nostalgieband Amsterdam muzi kale medewerking aan de dienst van Leger des Heils korps Walcheren in het gebouw aan Het Zwin 1 in Middelburg. De Nostalgieband Amsterdam is in december 1998 opgericht. De band speelt kopermuziek uit de jaren 1850 tot 1985, de periode dat de brassband in Neder land aan haar opmars begon. De band bestaat uit ongeveer 35 leden. Stuk voor stuk muzikanten die hun sporen in de brassband wereld verdiend hebben en de liefde voor de brassmuziek delen. Drs. C.L Mulders geeft 1 juli om 19.30 uur een lezing over Mural Art in Museum de Bevelanden, Singelstraat 13 te Goes. C E GOES, Grote Markt - Tel. 0113 - 22 79 52 www.restaurantdelandbouw.nl Het is gezien de historie niet verwonder lijk dat het grootste deel van de muzi kanten actief is geweest (of nog zijn) in het Leger des Heils. De toegang is gratis. Wilt u meer weten over de Nostalgie band Amsterdam bezoek dan ook de websitewww.nostalgiebandamsterdam. nl. Info: tel. 0118 - 614877 615247. re S m S e o o> CD re ■o ro Laatste editie De Piek Jam dit seizoen De nieuwste samenwerkingen op het ge bied van muziek en de talenten van de toekomst kom je hier tegen. De Piek Jam, een nieuw initiatief van de Cultuurwerk Jong en oud, ieder talent is welkom. Initia tiefnemers (en professioneel muzikanten) Jaimy Quite (drums), Sander Bosselaar (gitaar) en Virgil Pique (gitaar) zijn in ja nuari met de eerste jam gestart en het was meteen een succes. Dus, kom jammen of kom kijken! Elke laatste woensdagavond van de maand om 19:30 uur in De Piek. De zaal gaat open om 19:30 uur, de entree is gratis. Amateurtheater toen, nu en straks VLISSINGEN - Het Zeeuws Centrum voor het Amateurtheater houdt op 25 juni in theater Vestzak99, Oranjestraat 2 in Vlis- singen een symposium onder het motto ‘Verleden, heden en toekomst van het ama teurtoneel in Zeeland’. De bijeenkomst is bedoeld voor zowel actieve beoefenaars van amateurtheater als voor andere be langstellenden. Dit symposium markeert het vertrek van Ali Pankow. De avond be gint met een inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee en muziek. Het programma wordt om 19.30 uur geopend door ZCA- voorzitter Daan van der Wekken. s F S P L h Red; V ii d v d b t< v k E d N si k o n v\ E b afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames I Prijs- en tekstfouten voorbehouden Miniconcert van het Lange Jan Project Het wekelijkse miniconcert in de Koorkerk wordt op donderdag 18 juni gegeven door de Middelburgse organist en klavecinist André Poortvliet. Hij zal dan het Van Vul- pen-orgel bespelen en een programma ten gehore brengen met muziek van Nicolaus Bruhns, Heinrich Scheidemann, Peter. Morhard, Nikolaus Strunck en Johann Se bastian Bach. André Poortvliet heeft zich mede door invloed van zijn leraar Leen de Broekert gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk van barokmuziek en studeerde bij Pierre Hantaï, Bob van As peren, Marieke Spaans en Erik Nevel. Met zijn ensembles ‘Consort of Voices’ en ‘Les Idéés Heureuses’ voert hij barokmuziek uit. Daarnaast is hij actief als basso-con- tinuospeler op orgel eh klavecimbel. Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is vrij, collecte bij de uitgang. ÜüALÏ- De Bevelander woensdag 17 juni 2015 10 ZEEUWSEPODÏA 7 «7? I IV Wovenhand staat maandag 22 'W Jun' vanaf 2O-3° uur 'n De Spot te Middelburg met hun enige show in Nederland en België. Valk -♦ ***,- i. .4»,' iRLfo S "fc*. Still Alice draait vanavond, woens- JP dag 17 juni, om 20 uur in ‘t Beest. De film vertelt overeen universiteitsdo- cente wiens geheugen het begeeft. - Hg - I -WW '/—WK

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 10