I met Zeeuws Biologisch I Museumcafé is ontmoetingsplek Telers staan samen sterk BROUWERIJ HEERLIJKETEN IN EEN PROEF EN BELEEF DE STREE lekke* z www.lekker-zeeland.nl ^emelisse I •J A3 ft I DR/^ Nieuw likeur van Beveland Lekker Zeeland Maandmenu bij Rosaura Excursie over Zeeuwse Vlegel 9 -C J q (jac: *5 door Stefanie van der Maas run Foto: vereniging BBBB en Kijk op: www.lekker-zeeland.nl H t E N 8 0 u Dat moet anders. Met wat koks uit het land hebben we Dutch Cuisine gelanceerd. Trots zijn op wat jouw streek/keuken jou te bieden heeft. We gaan uit van vijf principes: Cultuur, Gezond, Natuur, Kwaliteit en Waarde. Daarnaast komt het 80/20 principe om de hoek die je in eerste instantie inzet op de verhouding groente/vlees-vis op je bord. Daarnaast op streek/daar buiten en ga zo maar door, wees creatief! Conclusie? Zorg dat je je onderscheidt van de massa, wees trots op je keuken en laat je gasten dat proeven. Denk niet alleen het ‘het seizoen’ in geld en drukte, maar denk juist aan wat het seizoen te bieden heeft. De gast moet op het bord kunnen zien waar hij is en in welk seizoen, en dat mag jij als kok allemaal met jouw creativiteit en de mooie keur aan producten uit onze regio regisseren! Joop de Koeijer, vanaf het begin als akkerbouwer be trokken bij de Zeeuwse Vle- Meer informatie: www.zeeuwsevlegel.nl s I i J i NIEUWEWEG 7//4493 PA KAMPERLAND 0031-113 370263 BROUWERU@EMELISSE.NL WWW.EMEUSSE.nl Je krijgt bij je menukeuze die altijd vlees-vis geori ënteerd is sowieso altijd frites waarvan de meeste uitbaters niet eens weten van welk merk/soort. Daarbij een schaaltje fritessaus (helaas geen mayonaise) en niet te vergeten een bak sla.als groente. Het gaat alleen om geld en marge. een prachtig koffietafelboek en is een ode aan de muse umcafés. Het boek neemt je mee op reis door Nederland en vertelt per provincie bij welk museum je goed ont bijt, lekkere koffie drinkt of een bijzonder terras vindt. Het publiek heeft uiteinde lijk gestemd en de winnaar gekozen. het museum is Het Zeeuws Museumcafé het meer dan de moeite waard om eens aan te schuiven voor een goede bak koffie of lekkere lunch. Hans Everse j W, Zilt-EZiltzoam Lekket se horeca speelt in op die vraag. “Met Zeeuws Biolo gisch wordt het mogelijk de producten op te halen bij de telers en heel Zeeland te be voorraden. De tussenhandel wordt uitgeschakeld. Dat be tekent een voordeliger prijs niveau.” De voorbereidende café en met succes. “Je moet iets met eten hebben en we ten wat het museum doet.” Vroeger waren museumca fés vaak onderdeel van het museum zelf. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uitbaters drukken hun eigen stempel op het café, natuurlijk in overleg met het museum. “Een museum en het bijbe horende café hebben een belangrijke functie”, vertelt Jolanda. “Het is een ont moetingsplek. Hier kom je even tot rust, geniet je van een lunch of vergader je met collega’s. Daarom moeten de voorzieningen die we aan bieden, zoals bijvoorbeeld wifi, ook goed zijn.” Ook zonder een bezoek aan achter. Natuurlijk is een gro ter afzet gebied mooi, maar samenwerken in Zeeuws Biologisch heeft nog meer voordelen. De telers kunnen gezamenlijk de kwaliteits verbetering oppakken, aan de slag met marketingacti viteiten of het bedrijfsrende- ment verbeteren. Biologische producten wor den steeds populairder bij de consument. De Zeeuw- 1 ven een column H schrijven? Gelukkig I lis ons brein altijd op de.achtergrond in het onderbewuste al bezig met wat je nog op je to do list hebt staan. Kortom, de column rolt vanzelf het papier op bij mij. Niet te veel stressen, keep it simple, net als met wat je serveert. Als thema heb ik Lekker Zeeland gekozen wat prima past bij deze pagina en waar ik een uitgesproken mening over heb. Wat is dan Lekker Zeeland? 80 procent van de eettenten hier voor toeristen weten het niet.Bedroevend, om je voor te schamen! Ik ben een trotse Zeeuw en dat zouden we allemaal moeten zijn. Als met name die eettenten waar ik over sprak nu eens gaan kijken wat voor moois Zeeland te bieden heeft. Van het land, uit de zee, uit de lucht, de keuze is reuze en zeker in ‘het seizoen’ waar ze altijd de mond van vol hebben. eerste fles Bevelandse Klap- banke likeur overhandigd aan Engel Reinhoudt uit ’s Heerenhoek. Vanaf 5 juni is de likeur uit sluitend verkrijgbaar bij The boerderij World of Drinks in Krahben- dijke. De winkel is een fran chise onderneming van The World of Drinks, een detail- en groothandelsorganisatie die alcoholische en niet- alcoholische dranken im porteert, distribueert en verkoopt. Sinds juli 2012 is de winkel in Krabbendijke onderdeel van The World of Drinks. Je vindt hier een groot assortiment aan wijn, whisky, speciaalbier, rum, vodka, jenever, gin en likeu ren. TERNEUZEN - Het restau rant van Hampshire Hotel Churchill Terneuzen heeft onlangs een complete re styling ondergaan, met een frisse, moderne look als re sultaat. De keuken van Res taurant Rosaura werkt veelal met biologische streekpro ducten, en op de kaart staan wisselende seizoensmënu’s. Het uitzicht vanuit het res taurant en vanaf het terras, op de monding van de Wes- terschelde, is spectaculair. Het Lekker Zeeland Maand menu biedt een mooie mo gelijkheid om kennis te ma ken met restaurant Rosaura. Als je samenwerkt, sta je veel sterker. Dat dachten ook de telers en producen ten van biologische produc ten uit heel Zeeland. In de vereniging Biologische Boe ren Bouwen Bruggen gaan zij onder de naam Zeeuws Biologisch samenwerken om de Zeeuwse biologische producten beter en meer op de kaart te zetten. “Het doel van de vereniging is onder meer om gezamen lijk meer afzet te creëren”, vertelt Emiel van de Vijver. Van de Vijver is de voorzitter van de vereniging en tevens eigenaar van De Zeeuwse Akker in het Zeeuws-Vlaam- se Graauw. Samen met Kees Steendijk, Anthon Bom, Cor Struik en René Dingemanse is hij verantwoordelijk voor het bestuur van de vereni ging. “De specialistische telers mogen meer in beeld komen bij de consument en laten zien wat een mooie en bijzondere producten ze hebben. Zo komt er meer waardering voor het pro duct.” De consument vindt het steeds belangrijker om te weten waar een product vandaan komt en is nieuws gierig naar het verhaal er door Stefanie van der Maas Als je van alle 750 museum cafés die Nederland telt, be landt in de top 50 van beste museumcafés en uiteinde lijk eindigt op de zesde plek, dan is dat iets om hartstikke trots op te zijn. En dat zijn de uitbaatsters van het Zeeuw se Museum, Jolanda Geerse en Tineke Sluijter dan ook. fase zit er bijna op “Voor we van start gingen, wilden we alles van A tot Z geregeld hebben en er helemaal klaar voor zijn. Over twee weken is de eerste officiële vergade ring. Daarna is bekend wel ke telers aansluiten en gaan we echt van start.” GOES - De Zeeuwse slijterij- keten World of Drinks heeft een nieuw Zeeuws likeur tje op de markt gebracht: De Klapbanke Likeur. Dit drankje is een vervolg op een oud familie recept dat kend streekproduct, bij de familie Wagenaar uit Goes is gevonden. Dit recept, dat overigens nog steeds ge heim is, is opnieuw in pro- gel. nodigt belangstellenden ductie genomen. uit op zijn boerderij aan de Op vrijdag 5 juni wordt de Noordbosweg 9 in Zonne- maire. Daar is de diavoor stelling ‘Van akker tot bak ker’ te zien. Ook neemt De Koeijer de deelnemers mee in een rondleiding op de en langs het tar- weperceel. Vervolgens staat er een Vlegellunch op het programma. Daarna gaat de excursie richting Zierikzee waar de deelnemers een kijkje ne men bij Molen De Hoop. Deelname kost 10 euro. Leden van Slow Food kinderen betalen 7,50 euro. Aanmelden voor 5 juni via zeeuwsevlegel@hetnet.nl of 0111-691581. ZONNEMAIRE - Op zaterdag 6 juni is er een excursie over de Zeeuwse Vlegel, een duurzaam geteeld streek product. Het idee voor de Zeeuwse Vlegel om op een milieuvriendelijke wijze tarwe te verbouwen op gang bare akkerbouwbedrijven ontstond 24 jaar geleden. In de organisatie werken Zeeuwse boeren, Zeeuwse Milieu Federatie, mole naars en bakkers samen. De Zeeuwse Vlegel is een er- Eigen stempel “We hebben wel twee keer een bezoek gehad en dat heeft geleid tot deze eervolle nominatie,” vertelt Jolanda Geerse. Sinds vier jaar is zij samen met Tineke Sluij ter verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het Koffietafelboek De lijst van de vijftig beste museumcafés is samen gesteld door onderzoeker Marlijn van' der Hoeven en vormgeefster Marije Weijers. Alle museumcafés hebben zij bezocht en een selectie gemaakt van de 50 beste. Die adressen zijn gebundeld in Dampende soep De producten waar de on dernemers mee werken zijn voornamelijk Zeeuws en biologisch. Zoals goede en stevige boterhammen van bakker Spelt met Zeeuwse kaas of ham. Heerlijke verse en zelfgemaakte taarten of een kop dampende soep. De wisselende gerechten staan op het krijtbord. Zodra de zon schijnt verplaats je ge woon naar het terras op het prachtige Abdijplein. Met Zeeuws Biologisch wordt het mogelijk de producten op te halen bij de telers en heel Zeeland te bevoorraden. i-'j x&r, -‘'i P b d K

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 28