I I YAB YUM 33 Kunst en natuur in Wemeldinge MOCRO MAFFIA WILLEM ONTVO! z. O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 3 juni 2015 20 Wilt II uw bestelling snel in huis? Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel Deze crime boeken zijn uw perfecte reispartner op vakantie! enthousiast vertellen over het leven op hun boerderij. Er zijn bovendien kamelen, wolvarkentjes en struisvo gels te zien. Op zo’n twintig adressen, veelal bij bewoners in hun huis en/of schuur en atelier zullen kunstenaars ‘s mid dags hun creaties tonen. Het natuurelement wordt verte genwoordigd door boerderij ‘Hof Keizersweel’, even bui ten het dorp aan de Hooge- weg. Daar kun je kennis ma ken met Zeeuwse knollen. De boer en boerin kunnen HET THEMA VAN DE ROUTES IS DIT JAAR ‘BEWEGING’ De Kunst- en Natuurroutes TIJDPERK WILLEM HOLLEEDER Week i krant YAB YUM TIJDPERK HOLLEEDER telt medeorganisator Henk Bisschop. “Een groep schil ders trok in die periode naar Domburg, maar daar waren ze niet welkom. Ze kwamen af op het mooie licht in Zee land. Via Vlissingen beland den ze in Wemeldinge.” dans uit te voeren tijdens de opening van de routes op 5 juni om ongeveer 17.00 uur. Verder hebben vier kunste naars naar eigen inzicht, grote kunstwerken gemaakt, die worden geplaatst langs de route. Zo heeft kunste naar Frans Kegels uit Sas van Gent een werk getiteld ‘Golvend Licht’ vervaar digd, dat is geïnspireerd op de werken van Vincent van Gogh. De organisatie is er in ge slaagd dertig kunstenaars uit binnen- en buitenland binnen te halen. De onge veer 1,5 kilometer lange rou te is gemarkeerd met bordjes en is te voet of per fiets te volgen. Aan het beginpunt liggen de uit ongeveer 1400 stammende Maartenskerk en de hoogste Vliedberg van Zeeland. De laatste is -op eigen risico- te beklimmen. In de kerk, waar ook enkele kunstenaars exposeren, zijn vrijwilligers aanwezig die veel kunnen vertellen over het gebouw. Open en gastvrij De eerste Kunst- en Natuurroute in Wemeldinge werd 18 jaar geleden georganiseerd. Bezoekers worden gastvrij ontvangen op de verschillende locaties. De opzet is laagdrempelig en voor kinderen is er speelgelegenheid. Zowel Zeeuwse liefhebbers als toeristen zijn van harte welkom. ONTVOERING! MOCRO MAFFIA in Wemeldinge hebben in de regio en ver daarbuiten grote bekendheid opge bouwd. Wemeldinge was, evenals Domburg, rond 1900 bekend als kunstdorp, maar kende nooit de roem van de Walcherse badplaats, ver- “Een goede datum kiezen valt niet mee, omdat er rond deze tijd altijd veel evene menten zijn”, zegt Jozien Weststrate, een van de orga nisatoren en zelf ook kun stenaar. Samen met Haar echtgenoot, tekenaar en schilder Marius Weststrate, heeft ze een atelier aan de Dorpsstraat. De diversiteit aan kunstuitingen is groot. Het thema ‘beweging’ heeft danslerares Nicky Bolle ge ïnspireerd om met kinde ren van groep 3 van beide scholen uit Wemeldinge een Rommelmarkt en open tuin ’S-HEER ABTSKERKE - De pro testantse kerk te ’s-Heer Abtskerke houdt iedere twee jaar een enorme rom melmarkt, zo ook komende zaterdag 6 juni. De markt is aan de Kerkring en duurt van 10.00 uur tot 13.30 uur. Naast de gebruikelijke kra men is er ook een uit-groot- moeders-tijd-kraam en ook aan de inwendige mens is gedacht met oliebollen, kof fie en hartige hapjes. -I i Bestelbon crime boeken In Wemeldinge worden de komende maanden weer Kunst- en Natuurroutes gehouden. Het thema van de routes, die bij deelnemers en bezoekers razend populair zijn, is dit jaar ‘beweging’. De eerste kunst- en natuurroute wordt gehouden op 5, 6 en 7 juni, de tweede op 22 en 23 augustus. 4 boeken F lezersprijs W- 29?’ Per boek Coaching voor mantelzorgers KRUININGEN - Vanaf 2 juni start het Thomashuis ïn Kruiningen met coaching sessies met honden of paar den voor mantelzorgers. De mantelzorgers worden in kleine groepjes van maxi maal vier personen ontvan gen in het Thomashuis. Een coaching sessie is een erva ring waarbij je verbinding maakt tussen doen, voelen en denken. Ervaring met paarden is niet nodig. Als deelnemers een paard te eng vinden kan de coaching ook met twee gecertificeerde honden plaatsvinden. Als H afsluiting van de activi teit volgt een gezamenlijke lunch. Tijdens de activiteit is er alle aandacht voor de mantelzorger, zij beleven een bijzondere en leuke ac tiviteit. Mantelzorgers kun nen zich aanmelden bij de gemeente Reimerswaal via telefoonnummer 140113. door Peter Urbonus Foto: Peter Urbonus Straat nr.: 1 Woonplaats: Postcode: Telefoon: IW4U1 Hl .t HFI MMtMKIF BOBIlHl Kunstdorp H£T £OM?IHF VFHHI MISMA 0 1 Handtekening Vragen? Bel 0900 - 2021352 (45 cent p.g.) Let op: verwerking van een bon order duurt 1 tot 5 werkdagen. Lees de overige voorwaarden op www.weekkrant.nl/webwinkel Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Webwinkel lezersservice. Antwoordnummer 10008, 5680 VB Best Intrigerend overzicht van de misdadige carrière van Willem Holleeder en van de ontwikkelingen in de criminele wereld in Amsterdam en Nederland tot en met het heden 9.99 De markante geschiedenis van Yab Yum. Over de compagnons, de criminelen, de belastingdienst, de royale BN'ers, de ambtenaren en de mooie dames in het beroemdste bordeel van de wereld. 9.99 .HBO. «tftbfM EM Mf GtVOl! VSOR DRAMA **w Mtmjdl n 3IMN ÏAÜ «IN HLuVtl X R{RI HyiSJU IA M i»i»«iMO*»IVÜ.a sG l)t UQNUOATliS E-mail: Ik machtig Buckaroo Payment Services in opdracht van Wegener Media eenmalig 1 het verschuldigde bedrag verzendkosten: 4,95 per pakket of 2,95 per deel) te i incasseren van: IBAN: NL DE BESTE ZOMERBOEKEN ÏOÖR OP EEN RIJ De geruchtmakende kidnap van Freddy Heineken, van topindustrieel Gerrit Jan-Heijn en 14 andere bekende ontvoeringen uit de Nederlandse misdaadhistorie. 9.99 Het inside-verhaal over de opkomst van een nieuwe generatie zware criminelen. Een verhaal over geld, ambitie, hoogmoed en verraad. 9.99 Kunstwerken x Complete set van 4 crime boeken van 39.99 voor 29.99 SZ-8-CR-Crime boeken x Mocro maffia voor 9.99 SZ-8-CR-Mocro maffia I x Tijdperk Willem Holleeder voor 9.99 SZ-8-CR-Tijdperk Willem Holleeder J Ontvoering! voor 9.99 SZ-8-CR-Ontvoering! x Yab Yum voor 9.99 I SZ-8-CR-Yab Yum 1 Naam: Marius Weststrate is een van de kunstenaars die zijn atelier open stelt. Zijn werk is zelfs in Spanje te zien geweest. '.iMl'ifl’.flnO/IllT-.'-. iTwlHfiWA'4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 20