I I (emté I Chinezen kijken kunst af in Goes 0., e 1 mission I Tour de Morty I Tot volgendjaarl J I Sedorg aalant INTERNATIONA SCZOS PUUR 1 ard aari hf rronr W1 W» 9 '«■F <<M Wij willen alle deelnemers en sponsoren van de Morty Toertocht 2015 enorm bedanken! De opbrengst is maar liefst: GroenRiJKC iKJui »wlt er l«f t HF F«nds dfp 1 AUT^ STURM j miDDELBURC 7F B WOONBOULEVARD de Mortiere in buiten landse ogen een deel van onze identiteit is. Expositie in Stadskantoor FIETSENHANDELAREN UIT CHINA OP BEZOEK BIJ JEREMIASSE IN GOES F "1 SPORT 2000 Zeeuwse archeologie GOES - De gemeenten Bor- sele, Goes, Kapelle, Noord- Beveland, Reimerswaal en Tholen werken op het gebied van archeologie sa men met Cultureel Erfgoed Zeeland. Samen hebben de gemeenten één archeoloog in dienst die hen voorziet van advies over de omgang met archeologie. Ook ver zorgen ze gezamenlijk de publieksvoorlichting. Daar om is er nu een website met informatie over actueel archeologisch onderzoek, over recente beleidsmatige ontwikkelingen en over de uitwerking van oud archeologisch onderzoek. Daarnaast kan de bezoeker zelf vragen stellen via de site of via Twitter. GOES - In de publieksruimte van het Stadskantoor wordt in juni werk van Hendrike Huijsmans en Gidion van de Swaluw getoond. De ex positie is te bekijken tijdens de openingstijden van het Stadskantoor. De gezamen lijke expositie “Oersoep” van beeldend kunstenaar Hendriké Huijsmans en tekenaar/illustrator Gidion van de Swaluw bestaat uit een reeks kleine schilde rijen en tekeningen van fantasiewezens, ingelijst in glazen petrischaaltjes. ‘t Hoofdkantoor pr cconaavm www.mortytoertocht.nl ner van Jeremiasse kijken de dertig Chinese bezoekers hun ogen uit. Het shop-in- shop concept is nieuw voor de Chinese handelaren. In China specialiseert een fiet senwinkel zich meestal in één merk, de multi merken- winkels zoals wij die ken nen zijn vrij onbekend. “In China verkopen we op prijs en volume. Een volwassen markt zoals in Nederland is voor ons heel leerzaam. Hier wordt beleving toegevoegd in de vorm van onder an dere presentatie en service. Als wij de volgende stap in onze ontwikkeling willen maken moeten wij ook die kant op. We bezoeken Ne derland om van die aanpak te leren en natuurlijk omdat het heel mooi land is”, lacht general manager Giant Chi- r Fietsland China In Nederland hebben we zo’n 19 miljoen bruikbare fietsen, dat is ongeveer 1,1 fiets per Nederlander. Naar schatting heeft in China zo’n 20 procent van de bevol king een fiets. De bezoekers van Jeremiasse hebben kleinere winkels, maar ze verkopen gemiddeld maar liefst 8000 fietsen perjaar. Delta Gasservice 0118-635 256 GOES - Zelfs tot in China staat Nederland bekend als fietsland bij uitstek. De Chinese fietsenhandela ren hebben al lang gezien dat bij ons de fiets van een handig en relatief goedkoop vervoermiddel is gegroeid tot een deel van ons leven. We gebruiken de fiets voor ontspanning, maar net zo gemakkelijk om er een spor tieve en gezonde levensstijl op na te houden. De markt is er ook naar. Van de alle daagse fiets om van A naar B te komen, tot elektrische fietsen of technologische hoogstandjes in racefietsen na, Kevin Zhu. “Giant is een mondiaal bedrijf met sterke lokale contacten. Hier zie je hoe voor ons de succesvolle winkel van de toekomst er uit ziet”, zegt vice president global marketing van Giant, James Hu. om onze beste partners in Nederland en Engeland te bezoeken. Jeremiasse is zo’n partner. Eén van de grootste fietsenwinkels in Nederland met een erg goed concept”, zegt Joost Mol, retail sup port manager bij Giant Be nelux. In Nederland worden vier adressen bezocht, waar onder dus Fiets en Fitness XXL by Jeremiasse in Goes. “We vinden het een hele eer dat de topman van Giant Ne derland ons gevraagd heeft om als voorbeeldfunctie voor haar Chinese dealers te fungeren”, zegt Marten Je remiasse. “Het is een stukje waardering en een teken dat we op de goede weg zijn”, voegt Anneke Jeremiasse toe. In de Giant Experience Cor- en mountainbikes, we heb ben het allemaal. “Onze dealers in het buiten land kunnen van de retail in Nederland veel leren. In China wordt de fiets voorna melijk functioneel gebruikt, maar ook daar willen ze het stukje lifestyle toevoegen. Daarom hebben we voor onze Chinese dealers een studiereis georganiseerd r ’I t‘ De fiets en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben prachtige fietspaden en uitgebreide wet- en regelgeving om fietsers in het verkeer te beschermen. Het lijkt zo gewoon, maar het is zo bijzonder dat de fiets 3 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 3 juni 2015 18 C www.scez.nl/oas. tekst en foto John de Kok Hl K 1 5 A. SUPERMARKTEN J, La Doice Vha I a* Brasserie FITNESS F' en KtOKKWMi 3 Chinese fietsenhandelaren vlogen over om Nederlandse winkels te bezoeken. Uiterst links Kevin Zhu en rechts naast hem James Hu in gesprek met Marten Jeremiasse, uiterst rechts. DE FIETSENMAJKER I 7.000, mmmm ZEELAND

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 18