Kwart eeuw werkzaam als uitvaartbegeleider Van der Hooft uitvaartzorg 11 UITVAARTZORG wX l/oor betaalbare kwaliteit Ui I 1 3 MAREA UITVAART Marianne van de Graaf Telefoon 0113 504199 «8 Uw uitvaart wensen in vertrouwde Handen 1 “Met hoofd, hart en ziel een onvergetelijk afscheid begeleiden” De beste service van Nederland. Bezoek onze bekroonde website. "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een llefdevol afscheid..." Lokaal, vertrouwd, betrokken. Marianne van der Maas Voxyr eerv Uitvaartverzorging ’DE BEVELANDEN’ Johavu H ookmcuvu GOES - Uitvaartdienstverle ning De Bevelanden werd opgericht door de grootva der van Johan Hoekman. Later ging het bedrijf over in handen van zijn vader en vijfentwintig jaar geleden zette de achttienjarige Johan Hoekman zijn eerste schre den in het bedrijf. Hoewel hij ermee is opgegroeid, was het een heel bewuste keus. “Dit is geen gewone baan, dit is een wijze van leven. Het is mijn passie”, vertelt hij. In deze vijfentwintig jaar als uitvaartbegeleider heeft Jo han Hoekman talloze men sen begeleid, tijdens een periode van intense emotie, met het nemen van belang rijke beslissingen rondom de uitvaart. Het is hem op gevallen dat er in een kwart eeuw aardig wat dingen zijn veranderd in de uitvaartwe- reld. “Toen ik begon vroe gen mensen zich nog vaak af hoe het hoort. Ze keken naar elkaar en in hun eigen omgeving, maar vandaag de dag zijn uitvaarten veel in dividueler geworden. Daar mee bedoel ik dat mensen heel bewust keuzes maken en zich niet alleen in hun naaste omgeving oriënteren. Ze onderzoeken mogelijkhe den om de uitvaart een zo persoonlijk mogelijke invul- Dillenburglaan 63 4461TK Goes 0113-216815 Ij www.uitvaart.vg ling te geven. Ook dpor het digitale tijdperk waarin we leven zijn er veel meer mo gelijkheden." Als voorbeeld noemt hij het ontwerpen van een rouwkaart; “Dank zij de digitalisering is het veel eenvoudiger geworden om een rouwkaart een per soonlijke touch te geven.” Er zijn dus op verschillende fronten veel meer mogelijk heden dan vijfentwintig jaar geleden. Dat is een mooie ontwikkeling, maar daar door is het voor veel mensen ook een stuk lastiger gewor den om keuzes te maken. Dat betekent ook dat de rol van de uitvaartbegeleider is veranderd. “In het verleden was het voornamelijk een faciliterende rol, maar dat is verschoven naar adviseren en participeren”, licht Johan Hoekman toe. Ook het gegeven dat de na bestaanden een sleutel kun nen krijgen van het uitvaart centrum was in het verleden ondenkbaar. Vandaag de dag behoort dit wel tot de mo gelijkheden, zodat de over- ledende vierentwintig uur per dag en zonder afspraak bezocht kan worden. verzorging cï\Oet'and Uitvaartzorg De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid! Zorg JI an dacht Respect WlJUi 1 I I I J i 1 Jl 3 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 27 mei 2015 6 van de Hee Uitvaartzorg De Schelde: Tholen, Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande - 06-40794513 - www.marea-uitvaart.nl 1 met extra aandacht voor nazorg Ik help u graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! Cobi de Feijtg DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR! UITVAART I t 1 I t Info@uitvaartbezieling.nl www.uitvaartbezieling.nl 24/7 te bereiken op 0626039885 Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. Arjen van de Hee, uitvaartverzorger Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer Telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3,4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl I pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle Schoorkenszandweg 8b - 4431 NC 's-Gravenpolder vAvw.vanderhooftuitvaartzorg.nl info@vanderhooftuitvaartzorg.nl Meld een overlijden op 0113 311 517. 24 uur per dag. Uitvaartdienstverlening De Bevelanden Geldeloozepad 20 4463 AJ Goes T: 0113-3114 44 E: info@uitvaartzorgcentrum.nl W: www.uitvaartzorgcentrum.nl ZORG Peter Butler Uitvaartverzorging Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde Monique Dommanschet UitvAartbeZieling Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113) 311 444 www. uitvaartzorgcent rumn I voor een persoonRjHg begeleiding bij uitvaart Vijfentwintig jaar geleden begon Johan Hoekman als uitvaartverzorger bij Uitvaartdienstverlening De Bevelanden. T0113-23 15 77 M 06 - 512 774 73 roeiand-uitvaart.nl info@roeland-uitvaart.nl 25 jaar uit vaartverzorging op JVoord- en Zuid^fteveland ’■-W VAKKUNDIGE - BUDGET VRIÉNDELIJKE UNIEKE GEDENKSTENEN SJAAK V.D WALLE M. 06-537 587 44 L.» 'lï Met zorg, aandacht en respect Verzorging van alle uitvaartpoïissen johan Hoekman c I I t r i 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 6