Bevelands dier in het vizier ■I Jongeren en gemeente in debat I Hondenbazen met prent Steengoed De Bevelander 1 T CAMELEON COLOFON WCGCNCR Media Recreatief Volleytoernooi Voorstelling dansgroepen Floor Rieder in Koperen Tuin Burgemeesters in NightRide www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 27 mei 2015 5 door Diana van Wijngaarden Foto: Diana van Wijngaarden 2 Burgemeester van Borsele Jaap Gelok kreeg vragen voorgelegd over sociale media en communicatie. Jongerenraadslid en studente communicatie Mary-Anne Mol argumenteerde namens de jongerenraad Borsele. van vroeger. Een fikse investering, dus het moet opbrengen. De vissersmannen zijn ook wel zo wijs om zodanig te vissen dat ze nu en volgende jaren nog terecht kunnen. Anders zijn de dagen van kapitein Iglo ook geteld. Voor allebei is wat te zeggen, wie een steen werpt kan er een terug verwachten, of leven en laten leven. De vis wordt duur betaald. De vissers hebben een gepast antwoord bedacht op de Greenpeace actie. Boze vissers sturen dozen vol stenen naar Greenpeace en gebruiken daarvoor hun antwoordnummer. De milieubeweging draait zo op voor de torenhoge portokos ten. Een heel boze, door kapotte netten gedupeerde visser deed er nog een vinnig briefje bij. “Toen ik hoorde dat jullie het zo goed meenden met het milieu, viel deze steen mij van het hart.” Steengoed!! GOES - Honden en hun baas jes zijn van harte welkom in de Zeeuwse natuurge bieden. Maar dan alleen als de honden aangelijnd zijn daar waar dit verordend is of onder appèl op wegen en paden. Commortletl dlracttur Ivo wn der Velde Informatie en inschrijven: www.ladiesnightride.nl Bevelanden, Westhavendijk 140, 4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl Rubrieksadver te nties E telesales.njbrielcs@wegenerTnedra.nl T (088) 0139999 Kantooradres Edisonweg 37E. 4182 NV Vlissingen Website www.de- bevelander, n! Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T (088) 013 09 21 Druk Wegener Nieuwsdruk Redactie Frank Husslage (foto), Harmke Kik, Michiel Bouwman, Manna Meijers, Dennis Rijsbergen (redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrantnVverspreidklachten T (0900) 424 S72& Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage) www.wegenermedia nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV O Wegener Media BV De Jongerenraad Borsele, enkele wethouders en burgemeester Gelok van gemeente Borsele kwamen vorige week woensdag in de Stenge bijeen om te brainstormen en te debatteren. den. Op stelling twee volgde een mooie reactie uit het aanwezige publiek: Je kunt van elkaar leren door niet over, maar met elkaar te pra ten. En in het laatste debat kwam naar voren dat het Opgeven kan via www. svdebrug.nl of per mail naar gilstnest@kpnmail. nl. niet en dan maken jullie toch gewoon een heel gezel lige tijd door! Pepe woont nu nog bij Dierenasiel De r at ik daar op zaterdagmiddag een f lekkerbekje te eten van ons vaste vis- Jkraam, hoor ik dat Greenpeace grote keien op visgronden in de Noordzee stort teneinde visvangst tegen te gaan. Het zal dan wel gaan om overbevissing maar mis schien is er een kabeljauw, nog in de bloei van zijn leven, door die steen verpletterd. De milieubeweging is het allang niet eens met de manier waarop er wordt gevist. ’n Paar jaar geleden gooide de club ook al stenen, zeg maar mini rotsblokken, in zee zodat de netten van de vissersboten daar in blijven haken en scheuren. Of nog erger, kotters worden omgetrokken, om zo schade toebrengen aan de vissers. Die zullen het voortaan wel laten om daar nog ooit te gaan vissen, is de voor de hand lig gende gedachte. Eerlijk gezegd, de moderne vissersboten zijn niet de vergelijken met het materiaal Advertentieverkoop en media-advies Kees van Zalinge E adverteren2eeland@ wegenermedia.nl T 06-22 51 8176 Familieberichten E femilieb^ichten@wegenermedia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via wwwfamilieberkhtenanline.nl stukken en adviezen in een door hen zelf uitgegeven magazine aangeboden aan de burgemeester. Dit magazine is digitaal te vinden op www.jongeren- raadborsele.nl. Pepe is een vriendelijke, rustige kater die gewoon gezellig aanwezig is en weinig van zijn baasjes vraagt. Voor verdere info: Boswachter Hans van der Weele, 06-53938564 of boswachter Karei Leeftink, 06-10943647. Verscheurd De afgelopen weken zijn weer hondenliefhebbers aangesproken én bekeurd omdat hun honden buiten wegen en paden struinden of joegen. Ook is hebben los lopende honden weer reeën en reekalven aangevallen en verscheurd. In deze periode van het jaar zijn pas geboren reekalfjes uitermate kwets baar; vaak liggen zij in de berm of aan de bosrand te wachten op hun in de buurt verblijvende moeders. Overigens is het loslopen COLIJNSPLAAT - SV De Brug houdt zaterdag 30 mei een Recreatief Outdoor Volleybaltoernooi aan de Oude Haven te Colijns- plaat. Camping Orisant is op loopafstand voor de overnachters. Er wordt gespeeld in de klassen dames, heren en gemengd (minimaal 3 dames). Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per team, voor de barbecue betaal je 15,50 euro per persoon en over nachten kost 15 euro per tent. afnemende openbaarver- voer een zorg is, die door jong en oud wordt gedeeld. De conclusie: van beide kanten is er de wil tot betere samenwerking, maar men moet elkaar kunnen vinden. GOES - Pepe weet niet dat ‘ie zo heet, zo hebben wij in het asiel hem namelijk ge noemd. Pepe was destijds achtergelaten door de vo rige bewoner van een huis, en moet dus al dertien jaar oud zijn. Gelukkig is hij nog steeds in goede conditie. Pepe is graag buiten, maar blijft wel in de buurt van huis. Hij is gewend in de schuur te slapen. Pepe is een vriendelijke, rustige kater die gewoon ge zellig aanwezig is en weinig van zijn baasjes vraagt. Hij houdt niet van druktes en komt wel bij je op schoot zit ten, je moet hem alleen écht niet over zijn buik aaien! Nou, dan doe je dat gewoon De gemeente benut de infor matie van de jongerenraad onvoldoende en de jonge renraad moet daadkrachti ger optreden in het presen teren van hun adviezen. De jongerenraad heeft de vraag- ‘S-HEER ARENDSKERKE- Dansgroepen De Pit en Wolphaartsdijk verzor gen donderdag 28 mei een voorstelling in het Grand- café van woonzorgcen trum Poelwijck aan de Boogstraat. Gratis entree, aanvang om 15.00 uur. GOES - Zondagmiddag 31 mei is Floor Rieder aan wezig in boekhandel De Koperen Tuin. Floor Rieder is een van de meest geprezen illustra toren van dit moment. Ze maakt tekeningen voor kranten en tijdschriften maar ook voor boeken. Afgelopen jaar won Floor Rieder het gouden pen seel voor haar illustraties in ‘Het raadsel van alles wat leeft’. Ook tekende zij voor de illustratie van ‘Alice in Wonderland’, ge combineerd met Alice in Spiegelland. Floor Rieder signeert tussen 13.00 en 14.00 uur. Ook neemt zij haar spiegelmachine mee. GOES - Twee enthousiaste Zeeuwse burgmeesters, Ger van der Velde-De Wilde van de gemeente Tholen en Annemiek Jetten van de gemeente Sluis hebben aan de uit nodiging van collega René Verhuist gehoor gegeven en fietsen mee met de La- diesNightRide in Goes. De Ladies Night Ride is een extra fietsevenement op vrijdagavond 12 juni als aanvulling van de Ride for the Roses op zaterdag 13 juni. De tochten over 15 of 30 kilometer zijn vooral bedoeld voor dames die op de eerste plaats van ge zelligheid houden en die de langere tochten op za terdag 13 juni (Delta Ride) een beetje ontzien of er gewoonweg geen tijd voor hebben. van honden niet alleen voor hoefdieren een probleem, ook nesten van op of vlak boven de grond broedende vogels worden verstoord. Veel mensen vinden het te recht buitengewoon verve lend tijdens hun wandeling door loslopende honden te worden benaderd, besnuf feld of besprongen. Kortom, de gezamenlijke toezichthouders van de ter rein beherende organisaties, waterschap en gemeenten dringen er bij hondenlief hebbers op aan hun dieren bij eich te houden. Zo niet, dan wordt verbaliserend op getreden. HEINKENSZAND - De jonge renraad had deze avond georganiseerd, omdat zij de terugkoppeling vanuit de gemeente onvoldoende vindt. Ze brachten onder de aandacht wat er onder Bor- selse jongeren leeft en hoe jongeren en de jongerenraad ingezet kunnen worden om bij te dragen aan de maat schappij en hun eigen leef omgeving. Daarbij gingen zij een debat niet uit de weg. De drie stellingen van de avond waren: Sociale Me dia maken socialer, jon geren hebben niet genoeg levenservaring om overal over mee te praten en schaf het openbaar busvervoer af, we gaan wel op de fiets. Tijdens het eerste debat bekende de burgemeester weinig met sociale media te hebben, er werd uitge legd hoe en waarvoor dit medium ingezet kan wor-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5