inu u SPETTERENDE OPENINGSACTIE UW NIEUW IN GOES!! WAYLOIt MISS MONTREAL OI-RECT helemaal op orde defdeafe concertomgevi'i kwam toen al snel naar vo ren als ideale concertloca- tie voor ‘Concert in Blue’. M H H Zeeuwse dijkversterking in vogelvlucht gezien Scholfilet menu* 2 3 4 5 juli 2015 VLISSIIfO 2e bakje kibbeling* €2,00 in concertomgeving Xai 7\ Culturele dag voor alle Polen in Zeeland '4 I bij 1 tickets: festivalonderstroom.nl ••m LET OP: LAATSTE WEKEN VOORVERKOOPKORTING A e laatste werkzaamheden aan de Zeeuwse dijkversterkingen t/m 31 mei tickets 18,50 i.p.v. 21,50 ’7 HSTO ZOMERCONCE HISSSN UH Mo-rre A/e ni moe Mie zds f X L De Bevelander woensdag 27 mei 2015 3 f «rijgen uitleg tijdens een speciaal voor hen verzorgde excursie bij de versterkingswerkzaamheden. eland Foto: PR 3 1 www.de-bevelander.nl Ontwikkelen McGovern: “Het is een dy namisch project geweest met kansen voor innova tie, zowel op technisch als ecologisch gebied. Zo zijn er duurzamere materialen plantatie van Klein Zeegras, om het te redden van de Naast Rhapsody in Blue staan er nog meer bekende muziekwerken op de les- Het complete programma: www.forum-polen.nl ZIERIKZEE WISSENKERKE - Op zaterdag 30 mei geeft Muziekvereniging Apollo, onder leiding van Cathy Kotoun, samen met pianist Erik Hoogenboom een con cert in de nieuwe kerk, te Zierikzee. Er worden onder andere de bekende werken Rhapsody in Blue, Danzon no. 2 en Armenian Dances uitgevoerd. Elk dijktraject kost drie jaar voorbereiding. Er wordt gekeken welke delen versterkt moeten worden, ook de ecologische, recreatiotechnische, cultuurhistorische en landschappelijke aspecten worden onderzocht. Er volgt overleg met belanghebbenden om zoveel mogelijk met wensen en belangen rekening te kunnen houden. Het openbreken van een dijkglooiing waarop de steenbe kleding ligt mag uitsluitend tussen 1 april en 1 okto ber wegens het stormseizoen. Waar mogelijk worden bestaande betonblokken hergebruikt, maar vaak zijn er ook nieuwe zwaardere blokken nodig. Nadat de oude bekleding verwijderd is wordt een geotextiel aange bracht om uitspoeling van de ondergrond te voorko men. Een filterlaag van steenslag zorgt vervolgens dat de wateroverdruk weg kan. Daar bovenop komen grote betonblokken. Ook worden dijken versterkt door breuk steen op de oude bekleding te storten en daaroverheen een laag asfalt te gieten. L‘SS«NGlN HAMfeKT L »«T A VlISS»! en werkwijzen ontwikkeld. En in samenwerking met de Radboud universiteit uit Met friet, saus, sla frisdrank naai keuze 6,00 U r k r v.i s s p i o I i s I de Snoekies Zabeli en zak. Tot 19.00 uur zijn er al lerlei moderne en klassieke muziekoptredens, worden gedichten voorgedragen en zijn er modeshows. De sinds kort in Zeeland wonende Kaarten zijn te koop via reserveren® apollowissenkerke.nl of via het telefoonnummer 0113-302346. De kosten voor een kaartje bedragen 7,50 euro per persoon. Eenfamiliepakket (2 volwassenen en kinderen tot 16 jaar) kost 20 euro. je iets tegen wat je niet had voorzien. Zo hebben we di verse malen explosieven aangetroffen, of bleek het Nijmegen is succesvol geëx- noodzakelijk de ondergrond perimenteerd met de trans- aan te vullen”, vertelt Ver munt. Historie Er is bij het projectbureau ook aandacht voor cultuur historie. Door cultuurhisto rische objecten al in de ont werpfase te inventariseren konden deze vaak behouden blijven. Bijvoorbeeld de bij iedere Zeeuw bekende Mu- raltmuurtjes. En bij Ouwer- kerk en Colijnsplaat is er een stukje ‘museumglooiing’ aangelegd, zodat het voor iedereen zichtbaar blijft hoe de steenbekleding er niet eens zó lang geleden nog uitzag. senaar. Onder andere de Jackson Five Medley, Hea vens light, Danzon no.2, Ar menian Dances en Imperial Crown worden gespeeld. Het belooft een veelzijdig concert te worden waar veel verschillende muziekstijlen te horen zullen zijn. St. Adtiaahslfaat 17/19, 4461 J 0 Goès ‘Openingsactie is geldig tot 30 mei 2015 Muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke vond het een uitdaging om weer met een solist aan de slag te gaan. Al snel viel het oog op het nummer Rhapsody in Blue waarbij de piano een prominente solistische rol speelt. Kenmerkend is ook de glissando op klarinet aan het begin van dit muziek stuk. hamentart.com I facebook.com/hamentart noodzakelijke vraatzucht van de bulldozers. Ook heb ben we bijenhotels voor de Schorzijdebij gebouwd en schermen aangelegd om Rugstreeppadden uit onze werkgebieden te weren”. de dag, samen met markante fotografe Agata Pczkowska Zeeuwse Polen als Agniesz- presenteert haar werk. De ka Tasiulis-Dronkers, Vehbi foto’s zijn te koop, net als Marcella Walc- veel andere Poolse produc ten. De hele dag zijn er Pool se gerechten, evenals gebak en andere zoetigheid. i I II Muziekvereniging Apol- lo was op zoek naar een mooie concertlocatie met een goede akoestiek om een concert van hoog- staand niveau te geven. De nieuwe kerk in Zierikzee GOES - In wijkcentrum De Spinne aan de Joseph Lun- slaan 7 in Goes is zaterdag 30 mei een dag voor alle Polen in Zeeland. Tijdens deze dag staan ontmoeting, Poolse cultuur, en .Poolse burgers centraal. Om 12.00 uur opent de Goese burgemeester Rene Verhuist v I I. - J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3