f I a Auto Vermeulen begint met Private Lease Nul procent bijtelling, honderd procent gebruik Kijk op de weg, laatje niet afleiden! Merkendealers sponsor Oldtimerrit Studebaker niet vergeten AUTONIE r lil A V ^1 r-F f meulen: “Met Privatelease van Privateleasenederland. nl rijd je in een nieuwe Kia VOOR IEDEREEN DIE GEEN ONVERWACHTE AUTOKOSTEN WIL TEGENKOMEN voor één vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en banden, verze- ties: mogelijkheid tot inter netten, Aux aansluitingen en wat dies meer zij. kering, motorrijtuigenbelas ting, afschrijving, rente, af leverkosten, (inter)nationale pechhulp, BTW en een volle tank bij aflevering. Er zit geen addertje onder het gras, gewoon eerlijk leasen.” de zanger en de titel van het liedje dat gespeeld wordt. Bij een aantal auto’s moet je je smartphone in een hou der monteren om het navi gatiesysteem te activeren of via een app de toerenteller te voorschijn te toveren. Ik ben misschien ouder wets, maar mijn credo is: in een auto moet je autorijden en niets anders. Kijk op de weg, wees alert en laat je niet afleiden door al die za ken. Veiligheid voor alles! Benzine in het buitenland door Rob Strating Zomercheck? Ja, natuurlijk! belangrijker vindt dan het bezit daarvan, is private lea sen dé oplossing. “Men kan de Kia kiezen die het best aansluit bij de persoonlijke wensen. Vervolgens bepaalt de klant de looptijd (24, 36 of 48 maanden) én het jaar- kilometrage. Wij rekenen vervolgens het maandbe drag uit en daarna betaalt de klant alleen nog maar voor het tanken en wassen.” Dan is er nog een belangrijk weetje: In heel veel Europe se landen kun je E10 benzine tanken. Die brandstof bevat 10% ethanol (lees alcohol). Erg milieuvriendelijk, maar daar houdt het mee op. Als het warm is en de auto moet bovendien bergop nog pres teren, loop je een grote kans dat er vapour lock ontstaat. Vapour Lock is het Engelse woord voor luchtbellen in de benzineleidingen. Alco hol is vluchtig en veroor zaakt dat ongemak. Het ge volg is dat de motor slechter gaat presteren en er zelfs he lemaal mee ophoudt. Tank tijdens de vakantie gewone benzine en als ik u mag raden: benzine met een zo hoog mogelijk octaange halte. U kent uw auto niet meer terug. Er verschijnt allerlei infor matie op het instrumenten paneel, zoals de naam van de route was Woensdrecht opgenomen en dat plaatsje ligt op de Brabantse Wal. Voor de dikke ‘big blocks’ in de Amerikaanse klassiekers geen probleem, maar ver geet de kleine Engelse voor oorlogse zijkleppertjes niet. Die moesten natuurlijk even zweten. De oudste automo bielen waren de A-Fords van rond 1927. Bijzonder was de Citroen Rosalie uit 1933, waar des tijds 299 records mee geves tigd werden op het Franse circuit Montléry. (300.000 km met een gem. snelheid van 93 km/h) Teruggekeerd in het Zeeuwse zagen veel deelnemers het dorpje Bath voor het eerst. Langs de dijk naar Waarde, Oostdijk. Yer- seke en Kapelle. De finish was bij Auto Pop pe die ter gelegenheid van deze gebeurtenis de Men’s Day had georganiseerd, een mannen gerelateerde dag met veel stands en span nende auto’s. Ondergetekende mocht het Concours d’élégance afne men dat ondanks een plaat selijke regenbui niet echt verstoord werd. Auto Poppe had ook voor een aantal spraakmakende klassiekers gezorgd: een Audi oer-Quat- tro, een NSU RO 80, een paar oude Transporters en een Golf 1 uit 1974. De rit eindigt traditioneel met champagne en oesters. I i Voor iedereen die geen on verwachte autokosten wil te genkomen en voor iedereen die het gebruik van een Kia GOES - Op zaterdag 9 mei werd de 21e Kiwanis Bloe sem Oldtimerrit verreden. Dankzij de sponsoring van onder meer alle Goese mer kendealers konden met de netto-opbrengst van ruim 7.000 euro een heleboel goede kinderdoelen worden gesteund. De oldtimerrit, waaraan 80 historische automobielen deelnamen, startte bij Res taurant Grevelingen in Brui- nisse. Via een rondje over St. Philipsland werd West- Brabant aangedaan met een lunchstop bij de Kloof. Daarna moest er geklommen en gedaald worden, want in Bij al die korte ritjes is het olieverbruik vaak boger dan op lange afstanden. De zo- merbanden zijn inmiddels weer gemonteerd. Zijn ze in orde of heeft u twijfels over de levensduur? Trilt het stuur bij 120 km/h een beet- je? Even laten balanceren, het gaat niet vanzelf over... Zomercheck? Altijd doen! GOES - Auto Vermeulen, Ki- adealer voor de Bevelanden en Schouwen-Duiveland is grote beurt gehad.” We altijd innovatief bezig. Lea sen was allang ingeburgerd De vakantie staat voor de deur en als u met de auto on derweg bent in Europa, heb ik een paar waardevolle tips voor u. Nederland is niet au- tovriendelijk, dat weten we zo langzamerhand wel. De wegenbelasting, de accijn zen op benzine, de regelin gen wat betreft oldtimers, de bijtelling... allemaal zaken waarvan je als autoliefheb ber niet vrolijk van wordt. Bij een heleboel benzine pompen is men opgehouden 98 octaan aan te bieden, vooral langs de autosnelwe gen. We tanken braaf 95 en daar is in de meeste geval len ook niets mis mee. Bij de Shellpomp kunnen we echter V-Power tanken, men belooft een- betere verbran ding, een schonere motor en minder verbruik. Wat blijkt echter? V-Power is ondanks die goede toevoegingen, nog steeds 95 octaan! Even over de grens in België en Duitsland is V-Power echter 98 octaan en uiteraard veel goedkoper dan bij ons. Zo dra je echter de Duitse grens passeert, biedt Shell naast 95, en 98 ook 100 octaan aan en bij ARAL zelfs 102 octaan! Nu rijd ik zelf met een dik ke zescilinder uit het pre- downsize-tijdperk. Aan de binnenkant van het tank- klepje staat dat ik standaard 98 octaan moet tanken en dat doe ik ook braaf, maar ik kom natuurlijk wel in de verleiding die nóg lekkerder benzinesoorten te tanken. Waarom? Een hoger octaangetal bete kent: Een betere verbranding, dus een hoger rendement daardoor presteert hij veel beter en dat moet -ook, want in Duitsland liggen de snelheden op de Autobah nen veel hoger en zodra er hoogteverschillen in zicht komen, moet de auto veel meer zijn best doen dan in ons vlakke landje. Hij verbruikt absoluut minder brandstof. Ik heb het keurig bijgehouden en het is geen fabeltje. Brandstof met meer octaan is weliswaar duurder, maar uiteindelijk ben je goedkoper uit. Ik tankte begin juni ARAL 102 voor 1.65 euro en ik ging van 1 op 9,5 naar 1 op 12. private leasing een hot item. Auto Vermeulen is een van de eerste bedrijven die pri- vorstperiode doorstaan, vate leasing aanbiedt en wel niet zo veel meteen succesvol. Volgeladen naar het vakan tieadres in Spanje. Uw auto moet prestaties verrichten die haast bovenmenselijk zijn: 1200 kilometer pres teren bij een hitte die u als mens niet wil meemaken. U heeft immers de airco in geschakeld, dus u kan niets gebeuren. Heeft u die airco laten checken? Kan van al les misgaan. Als automotive journalist test ik regelmatig nieuwe auto’s en het valt me in toe- dat u bij steile hellingen zelf nemende mate op, dat er meehelpt door sequentieel alsmaar meer apps worden te schakelen. Altijd dat kop- ingebouwd. peltoerental in de gaten hou- In brochures worden blad- den! zijdes gewijd aan allerlei op- Wat is dit jaar uw vakantie- reisdoel? Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland? Met de auto natuurlijk. Ik hoor het al: u bent er klaar voor! Uw auto ook? “Natuurlijk”, zegt u, “want hij heeft in december nog een zijn inmiddels wel een half jaar verder en in die tussen- bij de zakelijke wereld, nu is tijd heeft uw auto niet alleen veel korte boodschapkilo- meters gemaakt, maar ook een Ook al heeft u gereden - de volgende beurt is pas weer in december, im mers - het is beslist aan te ra den het technisch gedeelte van uw trouw vervoersmid del even te laten checken. Zijn de slangen niet ver droogd? Is de accu nog wel in topconditie? Directeur Jean-Paul Ver- Tijdens uw rijlessen heeft niemand u ooit iets verteld over rijden in de bergen: al vorens op vakantie te gaan even het koppeltoerental op zoeken: is dat 2000 of 4000 toeren? Schakel altijd zo, dat uw auto bij het klimmen rondom dat koppeltoerental blijft. Dat geeft het meeste rendement. Rijdt u met een automaat, zorg er dan voor •- I Foto: Rob Strating door Rob Strating De foto geeft een indruk van een gedeelte van het deelnemersveld op het grote parkeerterrein van Auto Poppe: in het midden een Studebaker Dictator uit 1937, een helaas verdwenen, maar zeker niet vergeten automerk, waaraan de industriële designer Raymond Loewy nog heeft meegewerkt. door Rob Strating Informatie Persoonlijk Olieverbruik Op de foto de beide directieleden: Jean-Paul Vermeulen en Anja Joossen-Vermeulen voor de zaak aan de Pearyweg: "Private leasen is de nieuwe vorm van ‘autorijden-zonder-zorgen.’ Onze clientèle komt uit heel Nederland, pas nog hebben we een Sportage afgeleverd voor een klant uit Gelderland. Na het eind van de looptijd wordt de Kia weer ingeleverd, zó eenvoudig is private leasen. Je betaalt o procent bijtelling, terwijl je hem 100 procent mag gebruiken!" Hitte Klimmen coi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 15