II ik II II Fh De Bat wordt gedeputeerde Veilig op de fiets 4 Op wielen EF| Cursus werken met Goes.nl Felicitaties voor TEC “Tot de college-onderhan- delingen bij de provincie goed zijn afgerond zal Jo- Annes wethouder van Goes blijven. Verwacht wordt dat de onderhandelingen tot be gin juli zullen duren. Over de eventuele opvolging zal later meer bekend worden”, laten burgemeester en wet houders van Goes weten. “Mijn naam werd al snel ge noemd. Je denkt dan wel van aflopen, dan neemt De Bat afscheid van de gemeente. ”Ik vond het geen gemak kelijke beslissing, het ple zier in het werk is er nog steeds en de uitdaging ook. Het gaat leuk en alles loopt komt. Tot die tijd blijf ik met veel plezier wethouder van de gemeente Goes.” len vermoedelijk Gilbert en Johnny Hoogerland op Neeltje Jans over de streep flitsen. Staat u langs de weg daar, dan een tip. Wilt u een renner zien, fixeer u dan op die ene coureur, anders zie je alleen gekleurde helmen en shirts voorbij vliegen en dat was het dan. Gelukkig is er nog Uitzending Gemist. Maar er is nog meer. Je kunt de genoemde toppers rustig op een paar meter afstand bekijken op de Grote Markt in Goes. Zij starten op woensdag 17 juni aanstaande vanaf 18.00 uur een individuele tijdrit van 7 km. De en langs het parcours bij- Jo-Annes de Bat (35) komt uit Oostdijk en studeerde bestuurskunde in Rotter dam. Vanaf 2010 is hij wet houder, daarvoor raadslid in Goes en directeur be- stuurdersvereniging GDA in Den Haag. Hij woont in Kloetinge met zijn vrouw Mariska en hun zonen Job en Tim. Dick van der Velde stopt Voorzitter van de VVD- fractie Dick van der Velde stopt met zijn werk als raadslid. De voormalig horeca-on- dernemer stapt op om dat hij aan de slag gaat bij Economische Impuls Zeeland. Van der Velde was negen jaar raads lid en wordt opgevolgd door Stan Jasperse. keer. Onderweg kregen de kinderen, een kwetsbare verkeersgroep, te maken met spoorwegovergangen, drukke kruispun- op het podium voor ten, fietsoversteekplaatsen en rotondes. De finish is ook weer op de markt leerlingen reden allemaal op een van te voorbeeld op de Kattendijksedijk is ook plaats genoeg. Zie voren goedgekeurde fiets voorzien van een www.sterzlmtoer.nl. ‘Ok-sticker’. Langs de route stonden con troleurs die letten op de toepassing van de verkeersregels. De gemeente organiseerde het examen in samenwerking met de do centen van de deelnemende scholen. F U Vorige week dinsdag heeft Loes Meeuwis- se een behendigheidsproef afgelegd met de fiets. De wethouder testte, net als de school kinderen, haar fietsvaardigheid in de prak tijk op een parcours met zeven fietsvaar- digheidsoefeningen. Deze proef maakte deel uit van het praktisch verkeersexamen dat op 18 en 19 mei werd gehouden voor 458 leerlingen van de Goese basisscho len. Het is belangrijk dat kinderen weten hoe zij zich moeten gedragen in het ver- 200 Fietsers, ja het gaat weer over fietsen, die een sur place maken op de markt. Dat kan alleen bij de spinning mara thon van de stichting Jayden. Bijna 20.000 euro werd er opgehaald voor het onderzoek naar kinderkanker. En dit is niet zomaar het zoveelste goede doel. Rob en Jolanda Faasse verloren hun zoontje Jayden aan een zeldzame vorm van kanker. Sindsdien zetten de mensen van de stichting zich in om geld in te zamelen. Racoon doet altijd mee, ook met hun benefiet en vele Goese bedrijven die zich met een team inschrijven, doneren of eten aan de spinners uitdelen. Ik noem Fitland, CIOS, bakker Boer, restaurant Amuz, De Bruine hypotheken en Toyota de Jonge en café de Post. Ei genlijk is dit net zo groot als die topwielrenners die starten in de tijdrit. Misschien nog wel groter als je kijkt uit welke portemonnee het komt. De gemeente Goes or ganiseert in samenwer king met de bibliotheek Oosterschelde een gra tis cursus voor inwo ners die met Goes.nl en ook met andere over heidssites willen leren werken. De cursus start in september; men kan zich nu al kan aanmel den. Steeds meer men sen willen alles online regelen, ook hun over heidszaken. Het liefst 24 uur per dag, 7 dagen per week. De gemeente wil de inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn. Een product aanvragen via www.goes.nl gaat makkelijk: inloggen met DigiD. Dit staat voor Di gitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Di giD wordt gebruikt voor legitimatie op internet. Een digitale aanvraag wordt in principe bin nen 24 uur verwerkt. Aanmelden voor de cur sus Goes.nl om te leren werken met onder meer Goes.nl kan. Neem dan contact op met Rutger den Toom van de afde ling Publiekszaken via 14 0113 of mail naar r.den.toom@goes.nl. ‘stel dat’, maar mijn werk bij de gemeente gaat voor. Nu ben ik er nu echt voor gevraagd”, zegt Jo-Annes de Bat, “Thuis hebben we een weekend gehad om er goed over na te denken, alles op een rijtje te zetten want het is een hele verandering. Er werd de afgelopen periode al veel over gesproken. Vo rige week kreeg ik van de CDA Statenfractie het ver zoek of ik kandidaat-gede- puteerde wilde zijn. Afge lopen week heb ik daarover met de Statenfractie gespro ken. Ook met anderen zodat ik een goede afweging kon maken. Maandag 18 mei heb ik mijn besluit aan de fractie en aanwezige be stuursleden van het CDA Goes toegelicht.” Mochten de onderhandelingen goed Op 5 juli aanstaande zullen ze op Schouwen-Duiveland met circa 50 km per uur over het vers gestorte asfalt van de bocht aan de voet van de Stormvloedkering schieten en vervolgens op de kering de laatste twee kilometer misschien wel een snelheid van tegen de 70 km per uur bereiken. Met ze bedoel ik de sprintkanonnen van de komende Tour de France: Kittel, Farrar, Greipel, Ca- vendish en Degenkolb. Ook Moreno Hofland kan erbij J zitten en bij de eerste 50 zul- i Nog iets over vier wielen dan. De jaarlijkse Molentocht met klassiekers en oude auto’s reed traditiegetrouw weer over de zonnige Bevelandse dreven. De start bij de Koninklijke Wilhelminapolder, een tussenstop in stijl bij Meubel en Rijtuig stoffeerderij Brouwer in ‘s-Heer Hendrikskinderen en aankomst op de markt. Dat alles begeleid met deskun dig commentaar van Rob Strating, die in een even autoloos kwartier begon alle vroegere garages in Goes met hun mer ken destijds te belichten. Zo steek je nog eens wat op. Veel Wethouder Jo-Annes de Bat: “Ik weet zeker dat het goed komt.” wielen gezien afgelopen periode. Dinsdag 19 mei heeft wethouder Jo-Annes de Bat het college van B&W geïnformeerd dat hij door het CDA Zeeland is voorgedragen als beoogd gedeputeerde na het vertrek van Kees van Beveren. Het college van B&W feliciteert Jo-Annes van harte met deze kans. Wielertalkshow met Humberto Tan goed. Ik heb mijn beslissing Dinsdag 16 juni kijken de Gemeente Goes en ZLM Ver goed overwogen. Zoals het zekeringen gezamenlijk vooruit naar twee Zeeuw- er nu naar uitziet wordt pas se wielerhoogtepunten van dit seizoen. Woensdag kort voor de zomervakan- 17 juni is de proloog van de Ster ZLM Toer in Goes tie een nieuw college van en 5 juli finisht de Tour de France op Neeltje Jans. GS geïnstalleerd. Pas ha de Als opwarmer voor deze twee grote Zeeuwse eve- onderhandeling zal ik bij de nementen met internationale uitstraling presenteert gemeente Goes vertrekken. Humberto Tan op 16 juni een talkshowavond. Dat Ik heb mijn best gedaan, doet hij in theater De Mythe. Sidekick van Humber- Voor een eventuele opvolger to is de bekende sportmarketeer Bob van Oosterhout. is het nog een beetje vroeg, dat is aan het CDA Goes. Vrijdag feliciteerde wethouder Jo-Annes de Bat (portefeuille Jeugd Onderwijs) het Taal Expertise Cen trum Goes (TEC) met het ontvangen van het basisarrangement van de Onderwijsinspectie. Het TEC is onderdeel van Openbare Basis school De Tweemaster en biedt onderwijs aan zo’n 35 kinderen in de basisschoolleeftijd die wonen in het AZC in Goes en de Nederlandse taal nog niet of onvol doende beheersen. Als zij de Nederlandse taal voldoende beheersen, stromen ze uit naar één van de drie reguliere basisscholen in Goes- Noord. K Jf 31 3 p 1 -Sfeu-- .4( Gevraagd Uitdaging Wethouder C Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/op-wielen_i5O397.html Ook wethouder Loes Meeuwisse legt de behendigheidsproef voor scholieren af. Foto: Leon Janssens Foto: Leon Janssens Ik weet zeker dat het goed O De kaarten voor deze avond zijn te bestellen via de website http://wielersho w. eticketsysteem. nl/ F hè»)1 ri'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 11