ll ll I ll Bevelands dier in het vizier Bikkels gaan Biken for Bikkel De Bevelander Informatie zonnepanelen F*chsia 3».^ k 4?^ CAMELEON COLOFON KORT NIEUWS Zeeuwse taele in Ellesdiek Concert in Manhuistuin Hemelvaartsrit De Zeeuwen WGGGNGR Media Emté Ronde van Kapelle HU z O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 13 mei 2015 5 3 door Diana van Wijngaarden Foto: Stichting Jayden Foto: Dierenasiel De Bevelanden J Dierenasiel De Bevelanden, Westhavendijk 140, 4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl met het hoogste opgehaalde sponsorbedrag. Inschrijven om deel te nemen kan tot 14 mei, maar voor beschikbaar heid van de spinningfietsen tijdens de marathon geldt op=op. Een fiets kan wel Commercieel directeur Ivo van derVelde door meerdere personen sa men worden gehuurd. Rubrieksadver te titles E teJesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 0139999 Kantooradres Edisonweg J/E, 4382 NV Vlissingen Website www.de-bevelander.nl Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelanden® wegenenmedia.nl T (088) 0130921 Advert* ntieverkoo p en media-advies Pieter Karman E adverterenjteeland@ wegenennedia.nl T 06-54 26 7116 Familieberichten E familieberichten@wegenermedia.nl T (088) O1J72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via wwwfamiliebe richtenonline.nl Druk Wegener Nieuwsdruk Redactie Frank Hussiage (foto). Harmke Kik, Mkhiel Bouwman, Marina Meijers, Dennis Rijsbergen (redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.nVverspreidldachten T (0900) 424 S7 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV O Wegener Media BV er ‘n stekkie, ‘n stekkie, ’n stekkie van de fuchsia? Van de fuck, fuck, fuchsia’. Daar over stelde een ontluikend tienermeisje in 1986 aan haar ouders de vraag: “Wisten de mensen vroeger niet wat ze zongen?”. Die ouders hadden daar nooit bij stil gestaan, bij de diepere betekenis van dat refrein. Tegenwoordig hebben we turbotaal waar een aantal van deze uitspraken onder val len zoals vet, cool en shit. Een trend die ik de laatste tijd bespeur bij iedere vorm van verassing, verbazing of verwondering is ‘o- my-god’ zeggen. Zeker te veel Engelsta lig drama gekeken. Net als het gebruik van fuck you. Later kwam bij het uitspreken daarvan ook nog de opgestoken middel- clown en nog veel meer. De middag duurt tot circa 18.30 uur. Na het afsluiten van de marathon zullen er prijzen worden uitgereikt, waaron der een hotelovernachting en een diner voor degene GOES - Op dinsdagavond 19 mei vanaf 20 uur is in het Stadskantoor van Goes aan de M.A. de Ruijterlaan 2 een informatiebijeenkomst over het aanschaffen van zonne panelen. De bijeenkomst maakt on derdeel uit van de gezamen lijke inkoopactie Het Zon w Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website www.hetzoneffect.nl GOES - De stichting Jayden, die zich inzet voor onder zoek naar neuroblastoom kinderkanker, werd opge richt door Rob en Jolanda Faase, ouders van kleine Jayden die het gevecht tegen deze ziekte verloor. Het geld dat wordt ingezameld gaat rechtstreeks Haaronderzoek. Tot nu toe is er al ruim een half miljoen binnengehaald, maar natuurlijk blijven alle donaties welkom! Iedereen die op een spinningfiets past, kan meedoen. Ook zijn er drie armfietsen beschik baar gesteld door Fitland uit Heinkenszand, zodat ook mensen in een rolstoel deel kunnen nemen. Een van de deelnemers is al bekend, het alles te doen op het kinder gaaf om winnaar van de in plein. Ze kunnen cupcakejes januari gereden alternatieve versieren, een glittertatoeage Elfstedentocht, Erwin Mesu. Naast het fietsen is er ook aan kinderen gedacht. Vanaf 14.00 uur is er voor hen van Midas is niet zo’n vakantieganger. Liever blijft hij gewoon thuis, gezellig met de kinderen. van zonnepanelen en over de aangeboden pakketten en producten. Ook de leve rancier van Het Zon Effect is aanwezig om vragen te beantwoorden. Het Zon Effect wordt dit jaar voor de vierde keer gehou den. De afgelopen drie jaar heeft Het Zon Effect ervoor Effect. Via de gezamenlijke gezorgd dat er 18.000 zonne- inkoopactie van Het Zon Effect kunnen particulie ren tegen een scherp tarief zonnepanelen op hun dak krijgen. Men kan kiezen uit blauwe panelen of zwarte zonnepanelen, met volledi ge installatie of doe-het-zelf pakketten. De panelen wor den geleverd door Saman vinger bij. Doen ze dat tegen mij dan doe ik Groep uit Zierikzee. Tijdens hetzelfde terug, plaats onmiddellijk mijn wijsvinger ernaast en maak zo de V van Vrijheid, Verdraagzaamheid en Vriend schap. Móesten meer mensen doen. panelen op 1600 daken zijn geïnstalleerd, met een to tale opbrengst van 4,5 MW elektriciteit. De inkoopac tie loopt tot en met 14 juni. Daarnaast organiseert Het Zon Effect dit jaar een wed strijd waarbij vrijetijdsver enigingen gratis zonnepa nelen kunnen winnen. Kijk voor de voorwaarden, mogelijkheid tot inschrijven erl doneren op de website: www.stichtingjayden.nl GOES - In de Manhuistuin te Goes is zondag 17 mei een concert door het Kla- rinetensemble KleZZ uit Zierikzee. Dit ensemble staat onder leiding van Hans Hest. Het optreden is van 12.00 tot 13.15 uur. De toegang is gratis. De in gang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poort je rechts van het gebouw van het Luzac College aan de Zusterstraat 11. Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de Grote of Maria Magdalenakerk. gezond. Hij krijgt wel spe ciaal voer voor zijn blaas, maar daar wordt hij 100 mee, heeft ‘ie ons beloofd! GOES - Kort voordat Midas tien jaar zou worden, is hij naar het asiel gebracht. Hij kon niet mee naar het bui tenlandse vakantiehuisje dus viert hij hier vakantie. Eigenlijk is hij ook niet zo’n vakantieganger. Hij blijft liever gewoon thuis. Kan hij lekker naar buiten maar hij blijft natuurlijk wel in de buurt want dan kan hij weer naar binnen om als het een beetje meezit luid knorrend bij de baasjes op schoot te kruipen. Midas is goed met kin deren, groot en klein. Hij houdt niet van honden, die kunnen maar beter uit de buurt van onze Midas blij ven. Leuke kater, gezéllig en de informatiebijeenkomst wordt er meer informatie gegeven over zonne-ener- gie, over het aanschaffen KAPELLE - Op donderdag 14 mei houdt Stichting Ronde van Kapelle het districts- kampioenschap zuidwest voor jeugdwielrenners in Kapelle voor wielrenners van 8 tot met 15 jaar, De Ronde van Kapelle. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur hun wedstrij den op het parcours door het centrum van Kapelle. De wedstrijd wordt onder de vlag van de KNWU ge organiseerd. De winnaars rijden in juni mee met het Nederlands kampioen schap in Lieshout. Hoofd sponsor van de ronde is Rene van Boven van de Emté te Kapelle. luck is het meest gehoorde scheld- rH woord vorige week. Een persoon had J. tijdens een anti- Zwarte Pietende monstratie in Amsterdam geroepen; “Fuck de koning”, en omdat dit opflvat werd als majesteitsschennis werd hij bekeurd en kreeg een schikking van 500 euro aangeboden, een passende straf voor zijn vergrijp. Daar hij deze schikking weigerde kwam een taakstraf of celstraf in beeld. Op deze vervolging is justitie haastig teruggekeerd want dat zou tot niets leiden. “Fuck de koning”, je kunt, je mag het roe pen want je verklaart gewoon dat het tegen iemand bedoeld is wiens achternaam De Koning is. Klaar. In een lichtgrijs verleden (1967), we keken naar de tv serie ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ (Annie M.G. Schnidt), zat een lied over een bloem, een fuchsia. Weten jullie nog hoe onschuldig dat refrein ging? ‘Wie wil ELLEWOUTSDIJK - Op zon dag 17 mei is er een oe cumenische bieeênkomst in ’t Kerkje van Ellesdiek. Op deze derde zondag van de maand wordt in ’t Kerkje een bijeenkomst gehouden in een Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor deze middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen. De overdenking wordt dit keer verzorgd door Bas Rentmeester uit Elshout. Het thema is Bin jie ok zö vergeetach tig? Jopie Minnaard zal die middag een verhaal vertellen. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor Focus 2 en voor de onkosten van ‘t Kerkje. laten zetten, zich uitleven op een bungee-trampoline, er worden kindervoorstel lingen gegeven door een KAPELLE - Autoclub de Zeeuwen houdt op Hemel vaartsdag 14 mei een puz- zel-gezelligheidsrit voor het hele gezin, waar ie dereen aan mee kan doen met de auto. Inschrijven van 18.30 tot 19.00 uur bij Motel-Restaurant De Cais son aan de Smokkelhoek- weg 10-12 te Kapelle. Voor de beginnende deelnemer is er een eenvoudige route uitgezet met makkelijke opdrachten en oriënta tiepunten die onderweg gezocht moeten worden. Na afloop van de rit is er een Bingo en iedere deel nemer ontvangt een leuke prijs. Afgelopen jaar was de opkomst voor Biking for Bikkel al een groot succes. Onder andere burgemeester van Goes Rene Verhuist en wethouder Jo Annes de Bat trapten menig rondje mee. De Grote Markt in Goes wordt weer het toneel voor de jaarlijkse spinningmarathon Biking for Bikkel ten bate van Stichting Jayden. Komende vrijdag 15 mei om 15:30 uur klinkt het startschot. Ff s» •-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5