Molentocht is veel meer dan voor ouder én kind alleen een stoet oude brikken A .U V 1 bin H9H uit Nieuw programma in Zeeland voor kinderen Alles over (ver)bouwen en (her)inrichten Al het. moois komt van binnenuit knoppen IS poESE. /voordelijkheid neemt als ouder. In het belang van het kind' a MERlEN, IK PUk-E UN SoKtóELUÖ-l T, <^l JE KNOPPEN IS poESE. WOON PLAZA De Bevelander woensdag.13 mei 2015 3 www.auriga-mediation.nl O www.de-bevelander.nl het is heel begrijpelijk dat het moeilijk is om samen af spraken te maken. Zoek ie mand die je kan ondersteu nen zoals een mediator, een maatschappelijk werker of neem samen een advocaat. s Informatie en inschrijven: Jan van der Croats, 06-51599570 WWW. molentochtgoes. nl hamentart.com facebook.com/hamentart zal door het Kindercollege uit Goes worden gekozen. Stopplaatsen zijn de Grote Markt in Goes (aankomst om 12.05, 13.40 en 15.55), Straatfestival in Ovezande (aankomst 12.10, 13.50 en en Rijtuig Stoffeerderij Brou wer in *s-' Heer Hendriks- kinderen (aankomst 11.55, 14.05 en 15.40). De finish voor alle voertuigen is vanaf 15.55 uur op de Grote Markt in Goes. makende werk. Samen met bouwgerelateerde bedrijven laten zij zien wat er door Zeeuwse bedrijven in en om Zeeland de afgelopen tijd is gerealiseerd. De architecten en vertegenwoordigers van de diverse bedrijven zijn aanwezig om bezoekers met raad en daad te informeren Probeer te voorkomen dat je er zo diep in wegzakt dat je er niet meer zelfstandig uit kan komen. Laat zien dat je je verantwoordelijkheid neemt als ouder. In het be lang van het kind.” Lé Vervolg van de voorpagina GOES - Tot voor enige jaren werd de Molentocht Goes altijd in het Pinksterweek end gereden, maar nu wordt voor de derde keer op de nieuwe vaste datum gestart: de derde zondag in mei. Mede-organisator Jan van der Craats: “Het is altijd een mooi evenement met goede belangstelling van deelnemers en publiek. Niet alleen bij het vertrek en op het eindpunt, maar ook on- is live muziek derweg ziet het vaak zwart van de mensen. Bijzonder is dit jaar de stopplaats in Ovezande waar het Straat festival wordt gehouden.” over uiteenlopende onder werpen bij het (ver)bouwen en (her)inrichten. Op zater dag 20 juni, de dag van de architectuur, wordt de win naar van de Zeeuwse DVDA architectuurprijs 2015 be kendgemaakt. Voor meer info zie www.aazeeland. n 1 evenementen Zandkastelen is een nieuw programma in Zeeland voor kinderen, ter voorbereiding en verwerking van de scheiding van hun ouders. Jacqueline Romijn-Voermans uit Middelburg is de eerste Zandkastelencoach in het Zeeuwse. Het Zandkastelenprogramma draagt bij aan het voorkomen of verminderen van problemen die te maken hebben met de scheiding en daarnaast draagt het bij aan de verwerking van de scheiding. Het programma is preventief en kortdurend en afgestemd op verschil lende leeftijdsgroepen. Het Zandkastelenprogramma bestaat uit één dagdeel groepsgewijs of meerdere indivi duele bijeenkomsten. Het is bedoeld voor kinderen tus sen de zes en zeventien jaar. De kracht en meerwaarde van het dit programma zit hem in het groepsgewijs wer ken. Kinderen herkennen bestaande zorgen, gedachten en problemen van anderen en leren veel van elkaar. Het Straatfestival is een unieke combinatie van een cultureel (muziek) evene ment voor een breed publiek met een braderie. Bij Meubel en Rijtuig Stoffeerderij Brou wer in ‘s- Heer Hendrikskin- deren is muziek aanwezig 15.30) en bij de Meubel en worden diverse demon straties gegeven. Tevens zijn er oude rijtuigen te be zichtigen en staan er kraam pjes met streekproducten. Op de Grote Markt van Goes en zijn alle cafés en restaurants met hun gezellige terrassen open. Nieuw dit jaar is een verkie zing voor de “best” geklede deelnemer. De winnaar Moeilijk “Als je tijdens of na de schei ding merkt dat het stagneert, zoek dan hulp. Je hoeft je niet te schamen dat je er samen even niet meer uitkomt. Er is vaak al van alles gebeurd voordat mensen besluiten dat ze uit elkaar gaan, dus aantal dagen dat het kind bij jou is? Ouders vinden dat het kind het recht heeft om elke ouder evenveel te zien. Maar is dat nu altijd in het belang van het kind? Soms voeren ouders echt een strijd met elkaar en dan ont staat er een moeilijke situ atie voor het kind. Kinderen maken zich zorgen over hun ouders of gaan proberen om te bemiddelen of worden zelfs boodschapper tussen papa en mama als de ouders zelf niet meer met elkaar praten. Ze hebben het gevoel dat ze moeten kiezen; Daar kunnen gedragsproblemen door ontstaan”, waarschuwt Karin Fieman. Ze adviseert mensen dan ook om hulp te zoeken voor het te laat is. GOES - Om de Dag van de Architectuur te vieren is er 19 en 20 juni een archi- tectuurmanifestatie aan de Amundsenweg 37 te Goes. Anderhalve dag lang pre senteren hier zo’n twintig landschap-, interieur- en exterieurarchitecten hun meest recente en spraak- deelnemer aan het Zandkastelenprogramma. Zandkastelen is een nieuw programma in Zeeland voor rl i ring van de scheiding van hun ouders. 9.000m? inspiratie persoonlijk woonadvies 100 woonmerken Het is volop lente, tijd voor je buitenleven. Genieten van een barbecue en lange, gezellige avonden met familie of vrienden. Breng nu je tuin in de juiste sfeer en geniet nog de hele zomer met de exclusieve meubelen en buitenverlichting van Binnenuit Buitenmeubelen. Schouwersweg 7 Heinkenszand 0113 21 58 38 binnenuit.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3