Scheiding is moeilijk v I HEMELVAARTSDAG GROTE MARKT GOES 5.9 4.95 10,00 VERHUIZEN MET ZORG! VAN 10.00 TOT 17.00 UUR INLICHTINGEN: 0113-22 01 07 TV of AUDIO DEFECT? 5RBD 0H3 22 22 20 OPHEFFINGS UITVERKOOP Wie scheiden er? Sjaak Tramper visspecialist www.rtvdewitte.nl Bel: 0113 22 34 49 WONING TE HUUR te Kruinigen i O www.de-bevelander.nl ./voor monpidL mouERs jM Veerhaven te Kruiningen. Hobbyhal de Graaf 0118 46 22 05 Dagopvang van kinderen tot 4 jaar r Buitenschoolse opvang Bergweg 16 Goes 0113 - 23 27 39 www.kinderopvangzeeland.nl JUWELIER CLARIJS Vogel Verhuizingen www.sjaaktramper.nl De Bevelander woensdag 13 mei 2015 2 'Als je besluit te gaan scheiden, laat dan zien dat je je veranb Bijzonder object met uitzicht over de Schelde. Uitvaartverzorging H. Jobse Flexibele opvang Bel 0113 57 31 00 www. neeskens. com Ooit gingen papa en mama samenwonen of ze gaven elkaar het jawoord. Dit deden ze natuurlijk met de intentie om samen oud te worden. Helaas lukt het veel ouders niet om de rest van hun leven bij elkaar te blijven. Wanneer ze besluiten om uit elkaar te gaan volgt er vaak een moeilijke en verdrietige periode voor ouder en kind. 34.180 MINDERJARIGE KINDEREN WAREN BETROKKEN BIJ EEN ECHTSCHEIDING DEKKEND 750 ml - 2500 ml Wilhelminastraat 84a Kortgene 0113-306030 Zaagmolenstraat 6 - Goes Neeskens Kinderdagverblijf 1 t/CZ Sneeuwwitje Goes MaJvieeJ 9 De dupe Nodig A.D. van Gilst water*.. x specialist Waterontharders Drink lekkerder k water door Rachel van Westen O In de Oosterschelderegio gaat het om 15 procent. SNUFFELMARKT ARrirn, 110 15.00 Krunli I Veilig, vertrouwd, korte lijnen en flexibel. www.hjobse-uitvaart.nlwww.basisuitvaart-zeeland.nl Kerklaan 1 - Heinkenszand Tel. 0113-563535 www.aterlierclarijs.nl c 2 t e c MAKELAARS s I e I* l x s s e r c t 2 I 2 I C c t r 2 Goes T 0113 323523 M 06 57324260 info@water-specialist.nl www.water-specTaïisTn! C Sluis heeft met 24 procent de meeste kinderen met gescheiden ouders, gevolgd door Vlissingen met 22 procent en Hulst met 21 procent. O In Zeeuws-Vlaanderen heeft 21 procent van de kinderen in groep zes gescheiden ouders. GOES - Volgens cijfers van het Nederlands Jeugd Instituut waren er twee jaar geleden landelijk 34.180 minder jarige kinderen betrokken bij een echtscheiding. Het ging daarbij om officiële huwelijksontbindingen bij gezinnen met minderjarige kinderen. Er zijn dus geen cijfers over ouders die sa men hebben gewoond en uit elkaar zijn gegaan. Het Cen- C Slechts s procent van de kinderen die op een reformatorische school zitten, hebben gescheiden ouders. Is het zorgelijk dat de ou ders van zoveel kinderen gescheiden zijn? Het is zo’n geveugelde uitspraak: “De kinderen worden de dupe als de ouders uit elkaar gaan.” Natuurlijk is dit af hankelijk van verschillende Jeugd- factoren, zoals de leeftijd van het kind, de situatie voor en de situatie na de echtscheiding en natuurlijk de manier waarop ouders uit elkaar gaan. Daarnaast is deze kwestie ook nog eens bijzonder lastig te meten. “We zien dat het voor ouders heel erg lastig kan zijn om afspraken te maken”, vertelt Karin Fieman, ouderschaps- bemiddelaar bij Juvent. “Het is moeilijk om te bepalen wat het kind nodig heeft. Ouders handelen vrijwel altijd uit het belang van het kind, maar soms het kan ge beuren dat de ene ouder een heel andere visie heeft over het belang van het kind dan de andere ouder. Want hoe maak je als ouder de juiste keus in de verdeling van het basisschool werd gevraagd of hun ouders uit elkaar zijn. Eén op de vijf kinderen uit groep zes beantwoordde deze vraag bevestigend. Jeugdmonitor Zeeland heeft deze vraag vorig jaar voor het eerst voorgelegd aan de kinderen, dus er kan geen vergelijking in de tijd worden gegeven. Er is wel vanaf 2003 gevraagd bij wie de kinderen wonen. Hier uit kwam naar voren dat in 2014 veel meer kinderen bij zijn of haar ouder en een nieuwe partner wonen. In 2003 gold dit nog voor twee procent van de kinderen en in 2014 voor elf procent van de kinderen. Er is dus een flinke stijging te zien in het aantal kinderen dat in een nieuw samengesteld gezin woont. traal Bureau voor de Statis tiek (CBS) registreert name lijk alleen scheiding na een huwelijk. Dat betekent wel dat er in werkelijkheid nog veel meer kinderen te ma ken krijgen met een schei ding. Volgens een schatting van het CBS maken in het totaal ongeveer zeventig duizend thuiswonende kin deren per jaar mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Er zijn geen aparte cijfers per provincie bekend, daarom is Jeugdmonitor Zeeland vo rig jaar begonnen met het in kaart brengen van het aan tal kinderen van gescheiden ouders in Zeeland. Aan kin deren uit groep zes van de vMter< Uw dealer Nieuwe Rijksweg 2a I T. 0113 - 215 351 223 531 Ook op zaterdag geopend WWW.vangilstbV.nl Een kindertekening gemaakt door een deelnem kinderen, ter voorbereiding en verwerl (jng van De situaties waarin de ou ders rustig en harmonieus uit elkaar gaan, worden nergens geregistreerd. Pas wanneer het mis gaat of mis dreigt te gaan, worden er in stanties ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse en opvoedhulporga- nisatie Juvent. Hier werken ouderschapsbemiddelaars die zich dagelijks bezig houden met het begeleiden van ouders tijdens of na een scheiding.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2