Vergeet maat, ontdek vorm Dijk te kijk 1 De Smederij best gewaardeerd ■WÉ AOC biedt al vijftig jaar topkwaliteit en service ONDERNEMERS Nieuwbouw Bakker Boer voor nog meer kwaliteit Reünie van de basisscholen Bijeenkomst van het CV en CGB Ontmoeten in Het Clarahofje Ui L/ O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 13 mei 2015 29 Wim en Rens Verhoef; 50 jaar onderweg met AOC.' Foto: AOC i Excursies Op zaterdag 6 juni zijn er ex cursies op de dijktrajecten Sint-Annaland en Roompot (bij Kamperland). Op zater dag 20 juni gaat het naar de dijktrajecten bij Sint Pieters- polder (bij Yerseke) en bij de Zuidhoek Zierikzee. Deze week is de allerlaats te dijkversterking gestart: dijktraject Hansweert. Eind 2015 zit het werk van het Projectbureau Zeeweringen erop. Dan eindigt na 108 dijkversterkingen het groot ste Zeeuwse waterveilig- heidsproject sinds de Delta werken. ‘Look Good, Feel Good’, zes avonden waarin zowel het uiterlijk als het innerlijk wordt behandeld. Aanmelden vóór 5 juni via de Facebookpagina ‘Reünie Basisschool Geersdijkof via rwill(g>primas- scholengroep.nl GOES - De Zeeuwse dijkver sterkingen zijn bijna klaar. Normaal gesproken zijn dijkversterkingen verboden terrein voor publiek, maar nu het einde van deze wa terstaatkundige megaklus nadert, maken de bouwers een uitzondering. GOES - Tijdens de Dinerweek van resereveringssite Cou- verts.nl is het Goese restau rant De Smederij door het publiek als beste Zeeuws restaurant gewaardeerd. Tien dagen lang hebben consumenten in heel Neder land tijdens de Couverts Di nerweek voor een scherpe prijs driegangen a la carte kunnen dineren. Opvallend is dat het aantal online re serveringen met maar liefst Dijkontwerp Door de excursies krijgen omwonenden en andere geïnteresseerden eenmalig de kans om in een werkge bied te kijken. Tijdens de excursies trekken deelne mers samen met de bouwers ongeveer een uur lang het werkgebied in’. Daar bekij- dag meer gemist worden en reparaties mogen daarom niet langer dan een dag duren. AOC weet als toele verancier in de automotive- branche hoe belangrijk goed materiaal, korte levertijd en snelle service voor de klant is. De beide vestigingen kunnen de klanten voorzien van een zeer breed assor timent in automaterialen, banden en gereedschappen. Als magazijn van de Zeeuw se universele garagebedrij ven betekent dit dat AOC drie- tot vijfmaal per dag bezorgt met een wagenpark van 14 bezorgauto’s. Met in totaal ruim 5000 m2 maga- zijn/winkel, een voorraad van ruim 135.000 artikelen en ruim 50 medewerkers is AOC een belangrijke spil in de automotivebranche. AOC, Amundsenweg 41, Goes, 0113-215555 www. aoc-goes.nl Columbusweg 60, Goes, 0113-211115 www. bakkerboer.nl Hospice Het Clarahofje biedt 24 uur per dag medische zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en aan hun laatste levensfase beginnen. Meer informatie over Hospice Het Clarahofje vindt u op http://www. hospicegoes.nl. het brood uit de ovens. Vers. Bakkerij Boer, Wij hebben een breed assor timent en maken alles zelf. Dat vraagt veel inzet en dan Aanmelden is verplicht en kan via www.zeeweringen. nl/excursies. Het aantal plekken is beperkt, dus wees er snel bij. Wat zie jij er goed uit zit aan de Dorpsstraat 155 in Heinkenszand, 06- 823746g www. watziejijergoeduit. nl ken ze van dichtbij hoe de Zeeuwse dijken versterkt worden. De excursieleiders leggen uit hoe een dijkont werp tot stand komt en hoe het projectbureau rekening houdt met recreatie, eco logie en cultuurhistorie. Verder krijgen deelnemers uitleg over dijkversterkin gen in het verleden en over plannen voor de toekomst. Kortom, een interessant, ty pisch Zeeuws uitje! aantal reserveringen. Met een rapportcijfer van maar liefst een 9,1 kwam De Sme derij als beste resaturant in Zeeland uit de bus. Lande lijk gezien hoefde De Sme- derij daarmee slechts twee andere etablissementen voor zich te laten, respec tievelijk ‘t Havenmantsje in Harlingen en het Javaans Eetcafe in het ook verre Gro ningen, beiden met als cijfer een 9,4. GEERSDIJK - Er wordt een re unie georganiseerd voor alle oud-leerlingen en oud-lera- ren van zowel de Dubbele Punt als van de School met de Bijbel in Geersdijk. Deze is op zaterdag 11 juli van 14 tot 18 uur in Basischool de Dubbele Punt, Barkey Wolfstraat 18 Geersdijk. COLIJNSPLAAT- De afdelingen Zeeland van de Confessio nele Vereniging en het Con fessioneel Gereformeerd Beraad houden 20 mei een bezinningsbijeenkomst. De inleider voor deze mid- dagbijeenkomst is drs. T.J. Smink uit Nieuwerkerk. Het onderwerp luidt: ‘Handel drijven in dienst van Gods Koninkrijk. Over de relatie van Christus en zijn Kerk vandaag.’ De bijeenkomst is in De Thuishaven, naast de Dorps kerk van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat, Ha- velaarstraat 30, Colijnsplaat. De bijeenkomst begint om 14.30 uur, inloop vanaf 14 uur. Deze bijeenkomst is opgezet voor toerusting en bezinning, maar is tevens een goede gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting. HEINKENSZAND - “Als mensen zeggen: “Wat zie jij er goed uit!’ dan is mijn doel be reikt”, zegt Sandra Nieuw- dorp, imago coach-plus size van ‘Wat zie jij er goed uit’. “Ik heb dames aan mijn tafel in alle maten en vormen. Ze hebben één overeenkomst: ze zijn om verschillende re den onzeker geworden over hun lichaam, en doordat hun lichaam veranderd is vinden ze het moeilijk om zichzelf te kleden en twijfe len ze over wat ze wel of niet staat. Met kleur- en kleed- advies geef ik ze een stukje zelfvertrouwen terug.” Om de emotionele kant van hun verhaal beter te begeleiden volgde Sandra de opleiding Look and Feel coaching. Hieruit ontstond de cursus moet je ook het materiaal hebben om dat te doen.” Om aan de gestelde eisen van deze tijd te voldoen is voor nieuwbouw gekozen; in de Lewestraat in Kloetinge was geen ruimte voor nieuwe ovens. Eigen winkels in Kloetinge, Goes (2), Kapelle, Heinkenszand en Middel burg, dat vraagt capaciteit. De bakkerswinkel Colum busweg verkoopt brood en gebak. Wie via de webshop bestelt, kan daar ook afha len. Open van 7.30 - 13.00 uur. Bakker Boer heeft be- zorgservice voor bedrijven. GOES - Hospice Het Clara hofje biedt zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het hospice staat sinds kort volledig in het teken van ontmoeten. De voormalige stilteruimte is dit voorjaar omgebouwd tot ontmoe tingsruimte. De ontmoe tingsruimte is sinds een aantal weken in gebruik. Hospice Het Clarahofje heeft de stilteruimte om kunnen bouwen door de op brengsten van een speciale veiling van het lifestyle eve nement Scaldis Fair. Scaldis Fair vindt elk jaar plaats in De Grote Kerk in Goes. De veiling was mede mogelijk gemaakt door Le Bazar uit Goes. De veilingitems wa ren afkomstig van diverse standhouders van Scaldis Fair. De ontmoetingsruimte is een plaats in het gebouw waar cliënten zichzelf kun nen zijn en tot rust kunnen komen. Tevens wordt de ruimte gebruikt voor over leg met bijvoorbeeld familie van cliënten of medewerkers van Het Clarahofje. GOES - Vorige maand opende wethouder De Bat met het doorknippen van een lint bolussen de nieuwe bakkerij mét winkel van Bakker Boer uit Kloetinge. Sjako Boer, samen met zijn vrouw Ma- riska eigenaar: “Wij werken altijd ambachtelijk en lever den een constante, goede kwaliteit. Het uitgangspunt van deze nieuwe bakkerij is om een nog betere en nog hogere kwaliteit te leveren. Nog beter brood maken. Ik wist dat dit kon en de prak tijk bewijst het. Wij zijn een regiobakker en net voordat de winkels opengaan komt Beginjaren negentig bleek dat de steenbekleding van veel Zeeuwse dijken niet meer aan de veiligheidseisen voldeed. Eind dit jaar is alles weer volledig op sterkte. Foto: PR Wethouder De Bat, Mariska en Sjako Boer tijdens de opening van de nieuwe bakkerij. Foto: Leon Janssens zeventig procent is toegeno men ten opzichte van voor gaande jaren. Dit is te danken aan het totaal vernieuwde concept, waarbij de consu ment tijdens deze week zelf vrij was in het samenstellen van een driegangenmenu. Jaarlijks maakt Couverts per provincie de Dinerweek- winnaar bekend. Dit wordt gedaan op basis van het gastreviewcijfer op Cou verts.nl, aantal reviews en Sandra Nieuwdorp: ‘‘Je leert hoe je jezelf zo mooi mogelijk kunt presenteren.” GOES - AOC met vestigin gen in Vlissingen en Goes bestaat 14 mei 50 jaar. Op richter Wim Verhoeff re gistreerde in 1965 de N.V. Auto-Onderdelen Centrale Middelburg. Sinds 1995 is Rens Verhoeff directeur/ei- genaar; “De belangrijkste factor in ons bedrijf is de kwaliteit, zowel in ons as sortiment als in de mensen. Alle medewerkers hebben technische kennis, ervaring in de autobranche én een druppeltje benzine in het bloed. Dat maakt hen een serieuze gesprekspartner voor onze leveranciers en klanten.” AOC is een groot handel in automaterialen, banden, gereedschappen en werkplaats-inrichting in de breedste zin van het woord. AOC is als het ware het ma gazijn voor garagebedrijven en autodealers. Zakelijk of privé, de auto kan bijna geen .”«1 ‘e i il v -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 29