I I I I B De Tweede Wereldoorlog Test met nieuwe grijze bakken start in Kapelle UIT DE REG Unieke boekenserie ouer 095 IBAN: Klomppop blijft een klein maar vooral fijn festival Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel Help, mijn kind wordt puber Opa Rinus weer aan de bal KAPELLE - De gemeente werkt al jaren aan betere afval scheiding. De scheiding van groente-, fruit en tuinafval (GFT) is er een succes, ge zien de grote deelname. Plastic wordt in Kapelle ook al jaren gescheiden ingeza meld. Plasticafval levert de gemeente per ton 400 euro op, terwijl restafval 125 euro per ton kost, volgens wet houder Evert Damen. Maar ook het met de grijze con tainer in te leveren restafval bevat nog heel veel herbruik bare materialen. Als die be ter worden gescheiden hoeft Het principe ‘Afval schei den loont’ wordt per 1 ja nuari 2016 ingevoerd in Kapelle. De komende weken worden alle 'oude’ grijze af valbakken vervangen door Veel 1 De opkomst van Hitler en het nationaal socialisme Veels Amerika mengt zich in de strijd Veel 2 Duitsland overrompelt Europa Veel 6 Veel 3 Onverzettelijk Engeland Veel 7 Veels Veel 4 Week krant GOES - Vöor ouders van kin deren tussen de 10 en 13 jaar is er de interactieve avond ‘Help, mijn kind wordt pu ber’. Naast informatie over het puberbrein, alcoholge bruik en sociale media is er een bijdrage van de Jeugd- theaterschool. Er is volop ruimte voor discussie en dialoog en ouders kunnen in gesprek gaan met profes sionals van Indigo en GGD Zeeland. De avond is maandag 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur in het Goese Lyceum, Oranje- weg 90 in Goes. GOES - Op 23 mei verzorgt Goesje 3 het tweede Opa Rinus-toernooi, het voetbal toernooi voor seniorenelftal len. Na het succes van vorig jaar is het deelnemersveld uitgebreid naar 24 teams uit de gehele regio. Het toer nooi, waar het vooral om de gezelligheid gaat, begint ‘s middag som twee uur en wordt gehouden op sport park Het Schenge te Goes. Naast de wedstrijden zijn er ondere andere optredens van de Red Bull Promogirls, van Dweilband The Pink Panthers en Dj Rick-E. nieuwe exemplaren met een chip. “Het systeem kan dan worden getest”, zegt Damen. “Per 1 januari gaat het echt van start.” Burgemeester Anton Stapelkamp kreeg op 6 mei als eerste inwoner een nieuwe grijze bak. Inwoners gaan Vanaf begin volgend jaar betalen op ba sis van hoe vaak de grijze container aan de weg staat. Wie zijn afval goed scheidt, heeft minder snel een volle grijze bak. Dat levert per jaar een besparing aan afvalstof fenheffing op, die kan oplo pen tot vijftig euro per jaar. Afvalscheiding is dus niet 1 alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemon nee van de Kapellenaren. 8 delen met historisch beeldmateriaal en tekst OVEZANDE - Sportpark de Fa zant in Ovezande is donder dag 14 mei vanaf 13.00 uur het decor voor de vijfender tigste editie van Klomppop. Met zo’n 1500 bezoekers is het niet het grootste festival in het Zeeuwse, maar door de optredens van gevestigde artiesten, afgewisseld met gezellig vermaak, toch alles zins een bezoek waard. Vorig jaar startte het festival in nieuwe opzet. Stonden er voorheen twee tenten waar om en om muziek werd ge draaid, sinds 2014 jaar staan er drie tenten op het terrein waar heel de dag door van alles is te beleven. De line up kan steunen op geves tigde namen als Birth Of Joy, gekozen door Europese festivals als dé liveband van afgelopen jaar en Def P Beatbusters. Daarnaast kun nen festivalliefhebbers ge nieten van het gitaargeweld er minder afval verbrand te worden, wat vrij kostbaar is. Daarnaast is hergebruik ook duurzaam. Papier, glas, textiel, kunststoffen en der gelijke leveren de gemeente hierdoor zelfs geld op. Het Rijk heeft landelijke doel stellingen gesteld voor het scheiden en hergebruiken van huishoudelijk afval. Gemeenten moeten maatre gelen nemen om hieraan te voldoen. van het Gentse Raketkanon en The Sha-La-Lee’s en na- T tuurlijk staan er dit jaar ook weer een aantal Zeeuwse ar tiesten op Klomppop, zoals de populaire poppunkband Destine met de Zeeuwen Hubrecht Eversdijk en Lau rens Troost in de gelederen. Wil de bezoeker tijdens Klomppop even ontsnap pen aan de harde realiteit, dan biedt de Dalles Loco? volledige ontspanning met spontane absurditeiten en serieuze flauwekul. Kom kij ken naar een DJ met guilty pleasures, Danny Panadero en beatkunstenaar Maas of doe mee met de karaoke op een rodeostier. Ook te bestellen per deel: Elders Lezersprijs j ‘Ik machtig Buckaroo Payment Services in opdracht van Wegener Media eenmalig het Complete boekenserie www.de-bevelander.nl door Peter Urbanus Foto: PR a 69,95 Man Vrouw Grijze bakken De toegang is gratis maar graag uiterlijk 15 mei aanmelden via: www. laatzenietverzuipen. nl/aanmelden Bezet Europa en de holocaust D-Day en de geallieerde opmars Het einde van de Tweede Wereldoorlog De Duitse opmars komt tot stilstand Voor meer informatie over o.a. de levertijd, ga naar weekkrant.nl/webwinkel De Bevelander woensdag 13 mei 2015 23 Kapelle voert begin volgend jaar als eerste Zeeuwse gemeente een tariefstelling op basis van aanbod van restafval in. Op 6 mei kreeg burgemeester Anton Stapelkamp als eerste inwoner een nieuwe afvalbak aange boden, eentje met een chip. aspect van de Tweede Wereldoorlog uitvoerig belicht om een realistisch beeld te schetsen van de aanleiding, het verloop en de afloop van de oorlog. Een document dat niet mag ontbreken in uw boekenkast. Uitgevoerd in de meest luxe editie, 160 pagina's hardcover met gebonden rug. C Kaarten kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via de winkels van Primera, de Kreahoek in Ovezande en de website www. klomppop.nl Dit jaar staan er ook weer een aantal Zeeuwse artiesten op Klomppop, zoals de populaire poppunkband Destine. x Complete boekenserie (3 boeken) ‘De Tweede Wereldoorlog in Woord en Beeld' I Deel 1 Opkomst van Hitler a 9,95 per deel 1 x Deel 3 Onverzettelijk Engeland 1 x Deel 4 De Duitse opmars 1 x Deel 5 Amerika 1 x Deel 6 Bezet Europa 1 x Deel 7 D-Day x Deel 8 Het einde I Geslacht: I 1 Voornaam: I Achternaam: I 1 Straat nr: I Plaats: Postcode: Telefoon: I I E-mail: I Handtekening*: Bestel nu deze unieke boekencollectie over de Tweede Wereldoorlog, 8 delen in woord en beeld inclusief historisch fotomateriaal. De boeken uit deze fascinerende reeks vormen de leidraad in deze gedetailleerde kroniek van de Tweede Wereldoorlog. In 8 delen wordt op chronologische wijze ieder Burgemeester Stapelkamp kreeg als eerste inwoner een afvalbak met chip. Foto: Hans Vermaire, gemeente Kapelle 1 verschuldigde bedrag verzendkosten: 2,95 per los deel, 4,95 per pakket) te incasseren van: ’bOr i Vragen? Bel 0900-2021352 (45 cent p.g.) Let op: verwerking van een bon order gf jat 1 duurt tot 5 werkdagen na ontvangst betaling. Lees de overige voorwaarden op J i www.weekkrant.nl/webwinkel i Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: j Webwinkel lezersservice, Antwoordnummer 10008,5680 VB Best

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 23