Beeldgenoten ontvangen cheque Twee kleine konijnenzusjes De Bevelander"’’ Vrees de burgemeesters... VERKIEZINGEN I COLOFON KORT NIEUWS WGGGNGR Media NPV houdt lezing over burn-out Komedie Wie is hier de dokter? Hollanders van de Gouden Eeuw Demonstratie over rol van de keeper —Hl I w O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 maart 2015 5 door Leon Janssens Engel Reinhoudt overhandigt de prijs van februari aan Willy en Taeke Laport. Foto: Leon Janssens Foto: Dierenasiel De Bevelanden C www.dierenasielgoes.nl zou zomaar alweer zwanger kunnen zijn. en je al geweest, ga je nog of blijf je gewoon, lekker thuis. Vandaag 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en daaruit voortvloei end de Eerste Kamer der Staten Generaal die gevuld wordt met 75 provinciale gedeputeerden. Niet betitelen als gedupeer den want die stoeltjes, hét pluche, schijnen lekker te zitten. Stemmen, actief en passief stemrecht, oftewel je kiest iemand en/of je bent ook te verkiezen. Kandidaat op een lijst. Daar is vooraf wel eens geduvel over, zodat de gezochte politieke eensgezind heid binnen een partij ver te zoeken is. Onderhoudend en amusant was het inder tijd als boer Koekoek, die het een aantal jaren in de politiek, de Tweede Kamer, uithield. Zijn voorstellen en opmerkingen werden meestal weggestemd, weggehoond, maar het gebeurde toch meer dan eens dat partijen van de gevestigde orde met zijn gewerkt, en deed dat met groot plichtsbesef, nauwge zet én onbezoldigd. Dat ver dient een standbeeld.” Deze week gaat beeldhou wer Leendert Houtekamer uit Goes bij Dominicus in Astrid Zoumpoulis wilde graag gebruik maken van de mogelijkheid om te reage ren op een blog van burge meester Verhuist, dat eerder werd gepubliceerd in deze krant: "De burgemeester van Goes volgt met belangstelling de nieuwe regering in Grieken land, zegt hij in De Bevelander. Met een duidelijke ondertoon van veroordeling. Populistische en denigrerende uitingen lijken heel gewoon te worden. De burgemeester valt de Grieken aan op het uiterlijk van hun ministers, hun mythes en hun belastingmoraal. Hebben bur gervaders niet de taak om te binden in plaats van scheidin gen aan te brengen? Heeft bur gemeester Verhuist enig idee hoeveel inwoners van Goes van Griekse afkomst zijn, keurig belasting betalen en gekwetst zijn door zijn oordeel. Vrees de Grieken, ook al brengen zij ge schenken, is zijn boodschap. Maar hebben de Grieken ook niet te vrezen voor onze ‘ge schenken? De noodhulp is hen duur komen te staan. De werk loosheid stijgt, de economie holt uit, de armoede groeit. De noodleningen kwamen niet bij de gewone Griek terecht, maar het geld ging rechtstreeks te rug naar onze eigen banken. U verkiest de Grieken als on betrouwbare indringers te zien en niet als de uitvinders van de democratie bijvoorbeeld. Het is uw goed recht om hen uit uw Europa te wensen. Net als de Grieken het recht hebben om te ageren tegen van buiten opge legde maatregelen die hun si tuatie alleen maar verergeren." C Lees de volledige brief op defacebookpagina van De Bevelander w www.afdeling-npvzorg. nl Commercieel directeur Ivo van der Velde Rubrieksadvertenties E tdesales.rubrieks@wegenenneclia.nl T (088) 0139999 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Website www.de- bevdandwnl Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T (088) 013 09 21 Druk Wegeiwr Nieuwsdruk denkbeelden, in een iets andere verpak king, aan de haal gingen. En dan was het natuurlijk een gouden idee. Het gewone kiesvolk, wij dus, merkten dat ook op en dan kwam de discussie op gang. ‘Het maakt niet uit of je door de hond of de kat wordt gebeten. Allemaal hetzelfde”, of 'Het zijn allemaal zakkenvullers’ en ‘Wij wor den geregeerd door tollenaars en farizee ërs’. “Als ze eenmaal gekozen zijn worden de mooie beloften vergeten’. Gelukkig ge beuren er ook veel goede dingen, maar een goede daad wordt geschreven in stuifzand en een slechte daad wordt voor eeuwig in de rotsen gebeiteld. We hebben het zo slecht nog niet in Nederland want er zijn altijd mensen die zich politiek voor ons in zetten. Wij moeten ons roeren vandaag. De komende dagen zijn we stil; we zijn onze stem kwijtgeraakt. In het stemhokje. Cameleon Redactie Frank Hussbge (foto), Harmke Kik, Michiel Bouwman, Manna Meijers, Dennis Rijsbergen (redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrantnVverspre id klachten 1(0900)424 5726 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals adwrtentie-tarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV O Wegener Media BV GOES - De Nederlandse Pa tiënten Vereniging (NPV) houdt op 24 maart om 20.00 uur haar algemene ledenvergadering in het Calvijncollege aan Klein Frankrijk 19 in Goes. Er zal door Arie-Jaap de Kok, praktijkondersteuher bij Eleos, een lezing worden gehouden over burn-out. kast staan.” Het boek is vaak gebruikt, de papieren om slag van de kaft is versleten en verdwenen. “Dit unieke boek bestaat dit jaar vijftig jaar”, zegt Engel, “mevrouw Ghijsen heeft er 35 jaar aan MIDDELBURG - Af en toe be zoeken zij activiteiten in ’t Kerkje van Ellesdiek in El- lewoütsdijk en zo was Engel voor hen geen onbekende. Zij hadden zich ingeschre ven om als beeldgenoot iets bij te dragen aan het tot stand komen van een beeld voor mevrouw dr. Ghijsen, de samenstelster van het ‘Woordenboek der Zeeuwse dialecten'. Taeke Laport had op de Nieuwsbrief van www. zeeuws-woordenboek.nl ge lezen hoe je beeldgenoot kon worden. “Deze actie spreekt ons aan, wij voelen ons be trokken bij de Zeeuwse taal. Ik lees ook wekelijks de kor te verhalen in het Zeeuws in de PZC van onder meer En gel Reinhoudt”, lacht Taeke Laport. “Bovendien hebben we zelf het Woordenboek der Zeeuwse dialecten in de Westkapelle aan de slag met het beeld, dat in haar woonplaats Domburg komt te staan.” De actie beeldgenoten-gaat uit van de Zeeuwse Dialec tenvereniging, De Zeeuwse ‘S-HEER ARENDSKERKE - To neelvereniging ‘s-Heer Arendskerke presenteert vrijdag 20 en zaterdag 21 maart de komedie ‘Wie is hier de dokter’ van Jan Derene. De voorstellingen beginnen om 19.30 uur. Toegang vanaf 12 jaar. Kaarten kosten 8 euro en zijn te bestellen bij Anita Nieuwenhuijze via 0113- 563514. GOES - Naar aanleiding van de unieke tentoon stelling ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’ in de Hermitage in Amsterdam verzorgt Historisch Mu seum de Bevelanden in Goes in samenwerking met Art Leisure een ten- toonstellingslezing. Mo menteel zijn een dertigtal schitterende groepspor tretten uit de zeventiende eeuw samengebracht. Deze werken, afkomstig uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijks Museum, zijn vanwege hun formaat zelden te zien. De lezing vindt plaats op maandag avond 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur in het audi torium van het Historisch Museum de Bevelanden aan de Singelstraat 13 in Goes. De entree bedraagt 10 euro per persoon in clusief consumptie. Aan melden via secretariaat® hmdb.nl NIEUWDORP - Kees Kalk is ongeveer 15 jaar kee perstrainer en coach bij onder andere AZ, Telstar en Ajax. Hij is docent bij de KNVB en een autoriteit op het gebied van keepers training. In samenwerking met Adri Francke zal hij op 25 maart vanaf 16.00 uur in het Sportcomplex SV Nieuwdorp een de monstratie verzorgen voor alle Zeeuwse trainers met als thema: De rol van de keeper in het hedendaagse voetbal. Deze praktische activiteit is bestemd voor iedereen die op de één of andere manier belangstél- ling heeft of zich bezig houdt met (keepers) trai ning. Spelers van de JVOZ Al en diverse Zeeuwse keepers zullen hierbij as sistentie verlenen. Aan melden voor 21 maart via peterdevos@zeelandnet. nl. Deze kleine zusjes kunnen al geplaatst worden, maar ze moeten wel bijelkaar blijven. is geschat, we denken dat ze hooguit een maand of twee oud zijn. Moeder Twinkel blijft hier nog een tijdje, ze Een boodschappencheque ter waarde van vijftig euro, beschikbaar gesteld door Agrimarkt, werd vorige week in Middelburg overhandigd door Engel Reinhoudt aan beeldgenoten Willy en Taeke Laport. Ze waren blij verrast met de prijs. Hier ziet u een deel van een gelukkig konijnengezinne tje. Meer gelukkig omdat ze samen met moeder Twin kel het buitenleven op een camping overleefd hebben en minder gelukkig omdat de rest van het gezin de dumping helaas niet over leefd heeft. Maar nu zijn ze bij ons en zoeken we een nieuw thuis voor dit grut. De kleine zusjes kunnen al geplaatst worden, maar wel samen, konijnen zijn tenslotte groepsdieren! Het zijn heel vriendelijke ko nijntjes, goed aaibaar. Maar natuurlijk niet geschikt als knuffels voor de kinderen, u moet het gewoon zelf willen en leuk vinden! De leeftijd Advertentieverkoop en media-advies ■Jg ErikNiwete E adverteren2eeland@ wegenennedia.nl t 92 80 40 Familieberichten E femilieberichten@wegenermedia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via wwwfemilieberichtenonline.nl Taele en ’t Kerkje van El lesdiek. Wie in maart nog beeldgenoot wordt dingt mee naar een boodschap pencheque en één minuut gratis winkelen bij Agri markt. I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5