1 Suikerland vormt liefdevol en genadeloos portret jongeren U hoort goed, maar u verstaat slecht? Uithuisplaatsing voorkomen met MST Hoorsensatie Reünie van Café Uilenspiegel in Goes n 1 Connect Hearing JB O www.de-bevelander.nl elk probleem heeft een eigen aanpak nodig oe Mot H6T NOe Nee #IN BUS Ml oM NI jsE MART TE g<AEN t De Bevelander woensdag 18 maart 2015 3 goede toekomst - www.theaterzeelandia.nl ien geplaatst vanwege ernstige gedragsproblemen, kunnen terechtkomen in Almata, een gesloten Fntn: Rnchi Foto: Rachel van Westen Uwjjehoor, onze zorg ART J In Zeeland biedt Juvent Multi Systeem Therapie [MST), dit kan in negen van de tien gevallen voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Vaak heeft het probleem gedrag van jongeren meerdere oorzaken. Niet alleen de kenmerken van de jongere zelf spelen een rol, maar ook het gezin, de vriendengroep en de school. Bij MST wordt daarom heel de omgeving van het kind actief bij de behandeling betrokken. Een MST therapeut bezoekt het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie en probeert te voorkomen dat jongeren in jeugdgevangenis sen of andere (gesloten) instellingen geplaatst worden. Meestal lukt het om de onderlinge relaties en de sfeer thuis te verbeteren, jongeren te helpen aan een zinvolle dagbesteding en nieuwe politiecontacten te voorkomen. Zo functioneert iedereen in het gezin beteren blijkt uit huisplaatsing vaak niet nodig. Dat is in de eerste plaats prettiger voor het kind en de ouders, maar op deze manier worden ook hoge kosten voorkomen. Eeuwig knel Voor de één betekent het te rug naar de warme moeder schoot, voor de ander bete kent het eeuwig knel blijven zitten in het geboortekanaal en voor de derde rust, regel maat en voorgoed op vakan tie in eigen land. Suikerland is speciaal ge schreven voor de drie jonge acteurs Eva Marie de Waal, Lottie de Bruijn en Jan Paul Buijs. Wittenbols schreef eerder het succesvolle stuk Belangstellenden kunnen zich telefo nisch op 0800 - 66 55 999 aanmelden voor een vrijblijvende test of een in formatief gesprek. len uit welke richting het spraakgeluid komt. Volgens de Zwitserse weten schappers wordt het spraakverstaan in gezelschap hierdoor sterk verbeterd. Waakhondje voor hen. Ook dat werd geregisseerd door Lidwien Roothaan. De regie is van Lidwien Roothaan en de dramaturgie door Alex Mallems. Naast de voorstellingen in de grote steden speelt het stuk regelmatig in Zeeland. Zo is het te zien op 19 maart in het Arsenaaltheater in Vlissingen, op 20 maart in De Stenge in Heinkenszand, op 28 maart in De Wegwij zer in Nieuw- en Sint Joos- land, op 2 april in De Mythe in Goes en op 10 april in De zandput te Krabbendijke. hamentart.com 1 facebook.com/hamentart Veel mensen verstaan slecht, hoewel ze op zich nog goed kunnen horen. In gezelschap, zoals bijvoorbeeld bij fa milie valt het op djt ze vaak iets moe ten laten herhalen. Dit kan komen doordat ze hoge tonen niet goed ho ren. Vaak heeft de betrokkene dit zelf niet in de gaten. De oorzaak ligt in een beschadiging van de zenuwcellen in het binnenoor (het slakkenhuis). Bij hoge-tonenverlies klinken spraakge luiden onduidelijk en dof. Medeklin- Mt,' W - j Zwitserse wetenschappers: „De nieuwe AudéoV helpt vooral in gezelschap" Connect Hearing Goes, Schuttershof 30 goes@connecthearing.nl Connect Hearing Middelburg, Korte Delft 4 middelburg@connecthearing.nl www.connecthearing.nl/venture of bel gratis 0800 - 665 59 99 GOES - Het is inmiddels ruim veertig jaar geleden dat Café Uilenspiegel in Goes zijn deuren opende. Om dit te vieren is er op vrijdag 20 maart vanaf 21.00 uur een feestelijke reünie in het oor spronkelijk pand van Ui lenspiegel, nu Eric’s Bar (La Strada) Steeds meer mensen kunnen wel iswaar goed horen, maar niet meer alles verstaan. Dat valt vooral op in gezelschap of bij het televisiekijken. Een nieuwe gehoorchip zorgt ervoor dat gesprekken weer beter zijn te volgen, zonder dat het opvalt. Bouwen aan de toekomst Het gaat in beide instellin gen niet om straffen van slecht gedrag, maar bouwen aan een goede toekomst. Er wordt veel aandacht besteed aan het behandelingstraject, waarbij ook de ouders en de school nauw worden be trokken. “De behandeling is er op gericht dat het kind zo snel mogelijk weer naar huis kan”, legt Henk van den Bemd uit. “Twee jaar geleden werd er gestart met staan in verschillende situaties ver beterd kan worden. De chip herkent waar de gesprekspartner zich bevindt en versterkt alleen deze stem. De ove rige omgevingsgeluiden worden juist onderdrukt. Door verschillende rich- tingsgevoelige microfoons kan het boortoestel in alle richtingen horen en in een fractie van een seconde bepa- n swiss 3 HEARING TECHNOLOGY kers als s, f, t, k, h en g kunnen niet meer goed worden verstaan of wor den verwisseld. Veel mensen hebben moeite om een dergelijk gehoorverlies te onderkennen, omdat ze lage tonen wel goed horen. Hierdoor lijkt het dat de spreker onduidelijk spreekt. En dat zorgt al snel voor irritatie. Ginette van Wijngaarden adviseert bij Connect Hearing betrokkenen over de nieuwe gehoorchips. gaan uit Zeeland, de lokroep van de Randstad en het te rugkomen naar de Zeeuwse geboortegrond. Nieuwe gehoorchip ontwikkeld Zwitserse wetenschappers hebben een nieuwe gehoorchip ontwikkeld. De chip helpt om spraak weer te verstaan. Belangstellenden kunnen zich nu aan melden om de nieuwe Audéo V-sys- temen van Phonak vrijblijvend uit te proberen. Eerst wordt een gehoortest gedaan en wordt de spraakverstaan- baarheid gemeten. Bij beschadigingen van het binnenoor analyseert speciale software het verschil met een goed- horende. Deze waarden worden in de nieuwe Venture-gehoorchip in de Audéo V overgedragen. Vervolgens wordt de chip precies zo afgesteld dat hij het hoge-tonenverlies compen seert. De proefperiode, die daarop volgt, moet met name duidelijk ma ken op welke manier het spraakver- het gezin voor een periode van vijf maanden intensief ondersteund door een thera peut. Negentig procent van de behandelingen verloopt succesvol.” een nieuw behandelaanbod waarbij jongeren zo kort mogelijk uit huis geplaatst worden. Wanneer er aan be paalde voorwaarden is vol daan mag de jongere naar huis en vervolgens wordt Iedereen die nog warme herinneringen heeft aan de jaren dat Uilenspiegel heeft bestaan (1974-1983) of die gewoon benieuwd is hoe het vroeger was, is wel kom. Uilenspiegel kwam voort uit het naastgelegen Café De Vrijbuiter, wat nog steeds onder dezelfde naam in een cel zitten die op slot gaat, kunnen ze hier de deu ren van hun kamer gewoon zelf open doen.” Ook wanneer ik samen met manager Henk van den Bemd over het terrein van Almata loop, zijn de over eenkomsten met een gevan genis ver te' zoeken. De deu ren gaan achter ons op slot en er loopt een beveiliger in het gebouw, maar buiten is er ook een groep jongens aan het voetballen. Want als het goed gaat, krijgen de jon geren ook meer vrijheden. bestaat. Joop Oele, Henk van Berkel en Henk van der Hoe ven stonden in 1974 aan de basis. Later nam Joop Oele het roer van Uilenspiegel al leen in handen. Iedereen die alvast wat herinneringen op wil halen kan een kijkje ne men op de Facebookpagina Café Uilenspiegel. ADVERTENTIE GOES - Theaterproductie- huis Zeelandia brengt ‘Sui kerland’ met Eva Marie de Waal, Lottie de Bruijn en Jan Paul Buijs. In opdracht van Theaterproductiehuis Zeelandia schreef Peer Wit tenbols speciaal voor deze drie talentvolle, jonge ac teurs een zwarte komedie over de doodsangst om aan het leven te beginnen. Suikerland is een even lief devol als genadeloos portret van drie jonge ambitieuze mensen op een keerpunt in hun bestaan. Een stuk over de twijfels, angsten, hoop en levensverwachtingen van drie dertigers. Over weg-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3