2.50 VERHUIZEN MET ZORG! TV of AUDIO DEFECT? Littels 8.50 18.50 6.95 I 295 "Mysteries van het heelal" 0113 22 22 20 Gevangenis of taakstraf mitowbicin Trade Metal Services*^- elk Dagopvang van kinderen tot 4 jaar Buitenschoolse opvang monpinL itiouers Garagedeur vervangen? I www.rtvdewitte.nl Bel: 0113 22 34 49 Donkere Materie en Energie Kijk voor meer informatie en inschrijving op: Er bestaat een breed scala aan ernstige gedragsproblemen en Tot ziens bij vishandel Van As Zeeland BV Flexibele opvang Gewoon. Kinderopvang. Weekaanbiedingen 17-03 t/m 21-03-2015 3D Buizensnijder buizenlaser* tot lengte 6500 mm - tot diameter 152.4 mm-wanddikte 8 mm buizenplasma tot lengte 12.000 mm - diameter 700 mm - 30 plasmasnijder 440A VAN AS ZEELAND B.V. Zaagmolenstraat 6 - Goes Kabeljauwfilet Grote tongen Kibbeling Hollandse garnalen 100 gram Broodje van de week: Broodje ei-zalmsalade voor ELENBAA5-NOOM "een boeiende lezing door Luc Hendriks” natuur- en sterrenkundige Radbout Universiteit 0 Kinderdagverblijf r~~iSneeuwwitje Goes 'JONGEREN WORDEN §25% S KORTING t O www.de-bevelander.nl Bouwen aan een Bergweg 16 Goes 0113 - 23 27 39 www.kinderopvangzeeland.nl door Rachel van Westen 0113 - 57 38 78 A Goedkoop. Gemakkelijk. Goed. Ouders geven Littels een 8 Vogel Verhuizingen www.metalservices.nl novoferm Netto gemiddeld 1,86 per uur geplaa De Bevelander woensdag 18 maart 2015 2 Littels heeft vestigingen in Goes - Heinkenszand Krabbendijke - Nieuwerkerk - Zierikzee Veilig, vertrouwd, korte lijnen en flexibel. Zeeland In Zeeland is er geen justi tiële jeugdinrichting, dus VISHANDEL Veilige opvang Is er dan wel een verschil tussen een justitiële inrich ting en een gesloten jeug- dinstelling, behalve de aan leiding van de plaatsing? “Jazeker”, benadrukt Theo Ruikes, locatiemanager van De Vliethoeve. “In de geslo ten groep heerst geen straf- regime. Het gaat er om dat we jeugdigen een veilige op vang bieden waar de behan deling kan plaatsvinden. In tegenstelling tot de gevange nis, waar de kinderen echt heel letterlijk genomen wor den door te stellen dat bij de gesloten groep de deuren op slot gaan, terwijl bij een open groep de deur open staat. Daarnaast heeft de begeleiding van jongeren in een gesloten groep het recht om de jongeren te fouilleren, hun post open te maken, in het geval van agressie vast te pakken of in een time-out- ruimte te plaatsen. Al deze zaken zijn overigens afhan kelijk van het behandelplan dat is opgesteld. 500 gram per kilo gezinszak 'tS Ul«K<\'lUV rZWUMM UM WOÖfcN WtKH GOES - Deze vraag klinkt eenvoudig, maar toch is er maar vandaag de er meestal geko zen voor een plaatsing dich ter bij huis, zoals Den Hey- Acker in Breda. Daardoor Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113-570930 ‘We hoeven niet te betalen voor zaken die we toch niet nodig hebben, dat is voordelig mevr. Palma Opgroeiende kinderen hebben allemaal wel eens een periode waarin het even minder goed gaat. Maar soms is er sprake van ernstige gedragsproblemen. De problemen worden zo groot dat de veiligheid van het kind en zijn of haar omgeving in gevaar komt. Wat nu? sendrecht. Beide instellingen hebben veel overeenkomsten met elkaar, maar kort door de bocht kan er gesteld worden dat normaal begaafde jonge ren terecht komen in Kort- gene en de lager begaafde jongeren in Ossendrecht. De Vliethoeve heeft een ge worden deze jongeren buiten sloten en een open groep en Almata vooralsnog alleen een gesloten groep. Het ver schil tussen deze twee kan O Nederland heeft negen justitiële jeugdinrichtingen, hier verblijven jaarlijks ongeveer 1600 jeugdigen. Zeeuwse jongeren die uit huis worden jeugdinstelling in Ossendrecht. Bij de aanpak van deze jongeren is er een verschil tussen civielrecht en straf recht. Wanneer er een straf baar feit is gepleegd, zoals een inbraak of ernstig ge- C De kinderrechter kan een kind ook een taakstraf geven of verplicht een leerproject laten volgen, de zogenaamde leerstraf. T Wanneer een kind een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd en ouder is dan 16 jaar, kan de kinderrechter een gevangenisstraf opleggen. Mdoi tttiin i» httis VUSS1NGEN, Decohay Elenbaas-Noom, Giltleweg 15-17. tel. 0118-441904 decokayeienbaasnoom.nl TROL EN. Decokay Elenbaas-Nocm. Welgelegen 2C< tel. 0166-662880 decokayeieftbaasnocm.nl KAPELLE, Decokay Elenbaas-Ncom, Biezelingsestraat 51. tel. 0113-342101 decokayelenbaasnoom.nl 4 Welkom thuis, welkom bij Novoferm www.decokayelenbaasnoom.nl Naast de hierboven om schreven strafrechtelijke plaatsing, kan er ook sprake zijn van een civielrechtelijke plaatsing. In dat geval is er ZO KORT MOGELIJK UIT geen strafbaar feit gepleegd, HUIS GEPLAATST' maar heeft het kind wel ern stige gedragsproblemen. In dergelijke situaties kan de kinderrechter een machti ging geven tot een plaatsing in een open of gesloten jeug dinstelling. Zeeuwse jonge ren komen dan bijvoorbeeld terecht in De Vliethoeve in weldsdelict, is het mogelijk Kortgene of in Almata in Os dat er een strafrechtelijke plaatsing volgt. Dat houdt in dat het kind in een justi tiële jeugdinrichting (beter bekend als de jeugdgevange nis) wordt geplaatst. Tevens specialist in: -’sectionaaldeuren - kanteldéuren -loopdeurenenz. Kom langs en test ze zelf in één'van onze winkels! Kop de Novoferm Ouoport ■rw dat Zeeuwse jongeren te recht kwamen in jeugdge- geen pasklaar antwoord op vangenis ’t Poortje in Gro te geven. Ernstige gedrags- ningen, problemen onder jongeren dag wordt zijn er in allerlei soorten en maten. Kinderen kunnen agressief gedrag vertonen, het criminele pad op gaan, is het ook voor familie wat er kan sprake zijn van lover- eenvoudiger om de jeugdige boyproblematiek. Kortom, delinquent te bezoeken, er bestaat een breed scala aan ernstige gedragsproble- Gedragsproblemen men en elk probleem heeft een eigen aanpak nodig. de provincie ondergebracht. Enkele jaren geleden wilde het nog wel eens gebeuren

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2