Kijken naar een hap uit de zon 1 I I 4 I I die steeds groter wordt Om ZONSVERDUISTE 7 J k w'T V O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 maart 2015 25 zichtbaar. - Kijken Er zijn diverse mogelijkheden om de zonsverduistering live te volgen. Landelijke publieksterrenwachten ope nen hun deuren. In Zeeland is dat Philippus Lansber gen. Herengracht 52 in Middelburg. Vrijdag geopend vanaf 8.30 uur. Maar de eclips is ook online te bekijken. Daarover meer info op http://liveslooh.com Ook op BBC1 wordt de eclips live uitgezonden. PAS IN 2021 IS ER WEER EEN ZONSVERDUISTERING de diameter van de zon, ofwel 81 procent van haar oppervlakte, bedekt zijn. De zon staat op dat moment 31 graden boven de zuidoostelijke horizon en het maximum van de eclips is bij ons goed zeker. De sterrenwacht heeft in ieder geval een alternatief wanneer het weer niet meewerkt. Als het niet helder is, of als het verschijnsel vanwege wisselende weersomstan- MMMtJ Zonsverduistering ook waarneembaar in Zeeland dag? Koppejan: “De maan schuift dan vanaf de aar de gezien precies voor de zon langs. Bij helder weer zal vanuit Nederland en België de hele zonsver duistering zichtbaar zijn. Wij zien de eclips als een hap die in eerste instantie uit de rechterkant van de zon wordt genomen en steeds groter wordt. Hal verwege de verduistering bevindt die hap zich aan de bovenkant, en tegen het einde van de eclips verdwijnt deze aan de linkerkant van de zon. De hele verduisteringscyclus duurt bij ons 2,3 uur.” Tijdens het maximum van de eclips, om 10.37 uur, zal 84 procent van digheden niet continu zichtbaar is, geven zij uit leg over de zon, de maan en over zonsverduisterin gen. Benieuwd hoe men pre cies kan vaststellen wanneer een volgende zonsverduistering plaats vindt? De Sterrenwacht is daar duidelijk in: “Omdat het vlak, waarin de maan rond de aarde draait, een hoek maakt met het vlak waarin de aarde rond de zon draait, is er niet bij elke Nieuwe Maan een zonsverduistering. Meestal gaat de Nieuwe Maan dus boven of on der de zon langs en is er geen verduistering. Om dat we precies de bewe gingen van de zon, maan en de planeten kennen, kunnen we tot op de se conde nauwkeurig bepa len wanneer er weer een eclips is. Voor Nederland is. dat 10 juni 2021, maar dan is de zon slechts voor dertig procent bedekt. De komende eclips is dus een ‘must see’.” Onbewolkt Verder is het niet precies duidelijk of de gedeelte lijke zonsverduistering vrijdag goed te zien zal zijn. Dat is afhankelijk van het weer. Volgens de sterrenwacht, die de weersverwachting nauw op de voet volgt, ziet het er redelijk gunstig uit, maar je weet het nooit volgen voor bijvoorbeeld zonnepanelen en heeft het invloed op de men selijke biologische klok? Koppejan denkt van niet: “De tijd dat men van zon licht verstoken is, is zeer kort. Dat heeft nauwelijks invloed.” Er zijn overi gens wel spiritisten die er van overtuigd zijn dat MIDDELBURG - Rijk-Jan Koppejan, voorzitter van Volkssterrenwacht Phi lippus Lansbergen, kan zien dat wel voorstellen: “Ik heb ook nog even overwogen om een tripje te maken naar de Fae rber Eilanden, waar de verduistering het best is waar te nemen. Omdat de maan ten noorden langs de zon trekt, wordt de verduistering groter naar mate je je noordelijker be vindt. Vanuit een smalle strook, die onder meer over de Faerber Eilanden en Spitsbergen loopt, is de zonsverduistering totaal. Daar wordt het korte tijd even echt donker. Maar als het bewolkt is zal je zelfs daar weinig zien.” Dus blijft hij in Middel burg waar de sterren wacht sowieso ook de nodige apparatuur heeft in hun onderkomen aan de Herengracht. “Er komt in ieder geval een aantal schoolklassen en de deur staat vanaf half negen open voor nieuwsgierigen die een glimp willen op vangen opvangen van de gedeeltelijke zonsverduis tering.” Een uniek feit dat zich niet vaak voordoet. De volgende is pas te zien in 2021. Koppejan: “We hebben in ons pand tien telescopen die een mooi zicht bieden voor dege nen die het van dichtbij willen zien. De telesco pen hebben veilige filters, want kijken naar de zon is niet ongevaarlijk en kan schade aan de ogen opleveren.” De landelij ke opticienketen Pearle heeft 200.000 eclipsbril- len op voorraad, die sinds afgelopen maandag gratis worden verstrekt. Een op ticien zegt desgevraagd: “Dat is echt nodig, zo’n beschermende bril, in verband met schadelijke straling. In het verleden keken mensen in de zon wel eens door een cd. Maar dat is af te raden.” bijvoorbeeld met Nieuwe Maan/Volle Maan som mige mensen extra ener gie hebben, terwijl ande ren juist extra prikkelbaar zijn en slaapstoornissen hebben. Maar dat is een heel ander verhaal. Hap Maar wat gebeurt er nu precies komende vrij- Sommige fanatiekelingen hebben er zelfs een reisje per cruiseschip voor over: de zonsverduistering die komende vrijdagmorgen plaats vindt tussen 09.30 uur en 11.45 uur. Energie Heeft een bijzonder he melverschijnsel als een (gedeeltelijke) zonsver duistering nog invloed op praktische zaken als ge- I Kijken naar een zonsverduistering met een edipsbnl. Volgens opticiens een noodzaak in verband met schadelijke straling. Foto: Jan Koeman A Kinderen kijken naar zonsverduistering. Foto: Jan Koeman Foto midden: Rijk-Jan Koppejan 1 2021 door Gerard van der Hoeven V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 25