Commotie rondom vakantiepark Bevelands dier in het vizier L .1 De Bevelander*3 Presentatie cd Moreau-orgel Exota L fl CAMELEON COLOFON KORT NIEUWS sa» Zomerkleding- en speelgoedbeurs WGGGNGR Media Ook uw kaartje in De Bevelander? Rommeldam zoekt vrijwilligers Rectificatie over artikel N62 1 tf £Sk i C www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 11 maart 2015 5 Receptie Foto: Rachel van Westen nager Robbert Jan Provoost. ken van dat tijdstip weten, Comeleon O rommeldam@gmail.com O redactie. bevelander@ wegenermedia.nl katers, kan Fred redelijk do minant overkomen, dus die moet gewoon een plekje als enige huiskat. Dierenasiel Commercieel directeur Ivo van der Velde Druk Wegener Nteuwsdruk Advertentieverkoop en media-advies Pieter Karman E adverteren.zeeland(a> wegenermedia.nl T 06-S42G7116 Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@> wegenermedia.nl T (085)0130921 GOES - In De Spinne, Jo seph Lunslaan 7 in Goes, is vandaag, woensdag 11 maart van 18.00 tot 20.00 uur een zomerkleding- en speelgoedbeurs. Kom ge zellig snuffelen, er is vast iets bij wat je goed kunt gebruiken. De Bevelanden, Westhaven- dijk 140, 4463 AE Goes, tele foon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl Rubrieksadvertenties E tdesales.njbrieks@wegenerrnedia.nl T (088) 0139999 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Website www.de- bevelander, nl Familieberichten E fomilieberichten@wegenermedia.nl T (088) 0137268 Zetteen familiebericht opgeven kan via wwwfamilieberichtenonline.nl “ze weigeren nu zelfs om te vertrekken, dus er is nu wel een vervelende situatie ont staan. Maar ze moeten weg. We hebben dat vrijdag al aan ze laten weten en afspraak is afspraak.” het instrument aanzienlijk vergroot. Voor de Stichting Oude Zeeuwse Kerken een reden te meer om dit zeldza me orgel op cd vast te laten leggen. Op het presentatieconcert voeren André Poortvliet en Gerard Boot op het Moreau- orgel en op klavecimbel met name werken uit die op de cd zijn staan. Het programma is een originele aanvulling op het enorme.oeuvre aan or gelmuziek dat al op cd staat. Aanvang van het concert 20.00 uur. Na is er een glas wijn en is er gelegenheid de cd te kopen. De cd is ook te bestellen door 15 euro over te maken op rekeningnum mer NL68RAB00328307068 t.n.v. St. Hervormde Kerk Baarland, onder vermelding van “cd Baarland” en uw adres. maandagmiddag om 13.00 uur moesten alle sleutels ingeleverd zijn. “De gasten staan nog niet te springen om te vertrekken”, laat Pro- reclame was Exota toch hét merk onder de limonades. Voor ons alleen te verslaan met een origineel flesje cola maar dat was toen van een andere dimensie. Tot eind van de jaren zestig duurde de zegetocht van Exota. Het tv- programma Ombudsman van Marcel van Dam liet Exota letterlijk en figuurlijk uit elkaar spatten. De flessen zouden spontaan kunnen ontploffen en een kind zou door rondvliegende glas scherven ernstig gewond zijn geraakt. In het programma was te zien dat zoiets kon gebeuren. De verkoop van Exota plofte in elkaar en leidde bijna tot het faillissement van de fabrikant. Later bleek dat VARA een sherryfles had gebruikt waar TNO een kogel inschoot. Niet zo fris. Ik zoek dorstig naar Exota champagne pils. Lekker toch. Vervolg van de voorpagina De aanwezigheid van volge lingen van Eliezer Berland zorgde voor de nodige com motie onder de dorpsbewo ners van Heinkenszand. De Bevelander vroeg de mening van enkele passanten en hoewel geen van hen aangaf dat hij of zij daadwerkelijk last heeft gehad van volge lingen, zijn de meeste men sen toch blij dat de groep moet vertrekken. 1 plotseling schijnt ‘ie weer in de handel I—*^te zijn, een oude bekende van vroe- JL ger, de Exota limonade. Heel bekend, een grote, bruisende gezinsfles met een beugel, altijd hersluitbaar, om de prik, de kracht niet te verliezen en daarmee bleef deze limonade goed drinkbaar. Exota was er in de jaren 1950 in verschillende kleu ren en smaken. Je had de rode, aardbeien of zo, de gele, citroenen, de witte, spuit water? En onze grote favoriet: de bruine, champagnepils. Exota was natuurlijk wel een stap omhoog in de voeding want het was meer dan ranja. Hoera, lekker Exota. De verlossende knal als de beugel er voor het eerst afging. Mijn broer mocht er graag mee schudden, dan bruiste de limo de fles uit. Wij kinderen vonden dat wel leuk, moeder veel minder. Je kon er ook suiker in doen, dan ging de kracht er af en bruiste hij niet meer. Indertijd zonder STER wisseling tussen de volge lingen. “Naar aanleiding van de klachten die zijn bin nengekomen van onze an dere parkgasten hebben we besloten dat de groep moet vertrekken”, aldus parkma- Véél "Het zijn er zo veel”, laat een vrouw weten die liever niet met haar naam in de krant komt, “ze hebben van die lange, zwarte jurken en van die lange baarden en pijpen krullen tot halverwege hun borst. In de media komen ze niét al te best naar voren en ze zien er best een beetje griezelig uit.” Redactie Frank Husslage (foto). Harmke Kik, Mkhiel Bouwman, Manna Meijers, Dennis Rijsbergen (redactiechef) Bezorgklachten www.deweek kra nt. n (/verspre idklachten 1(0900)424 6726 Algemene voor waarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media 0V GOES - De Bevelander wil graag jonge ouders van Noord- en Zuid-Beveland feliciteren met de geboorte hun nieuwe spruit. Is uw gezin onlangs uitgebreid? Wij zorgen voor een gratis vermelding in De Beve lander én maken de ge boorte wereldkundig via de Facebookpagina van onze krant. Stuur een geboortekaartje naar Redactie De Bevelan der, postbus 5046, 4380 KA Vlissingen of mail de gegevens naar GOES - Fred moet naar bui ten kunnen en als ie dat niet kan, kan hij zijn energie niet kwijt en dus ging hij in huis plassen. Urine is inmiddels onderzocht en hij bleek een blaasontsteking te hebben. Die ellende is nu achter de rug en met speciaal blaas- dieetvoér kan Fred wel hon derd worden, of zoiets. Fred is een leuke stoere kater met pit. Dol op kroelen en op schoot liggen, maar hij durft ook wel eens te meppen. Nou ja, dat doen er meer, dat moet het probleem niet zijn. Maar om die reden plaatsen we hem niet bij (jonge) kin deren, die zouden kunnen schrikken van felle Fred! Voor andere katten, vooral Poerimfeest Griezelig of niet, tijdens het Poerimfeest in Vlissin gen hadden de veelal in het zwart geklede volgelingen iets te diep in het glaasje ge keken en zorgden bij terug komst op vakantiepark Hof van Zeeland voor geluids overlast. Daarnaast had één vrouw geklaagd dat ze zich niet respectvol behandeld voelde en een andere ge tuige meldde een woorden- Fred is een leuke stoere kater met pit; dol op op schoot liggen, maar hij durft ook wel te meppen. Foto: Dierenasiel De Bevelanden Maandag Omdat zaterdag voor deze groep mensen een religieu ze rustdag is, hebben ze iets voost een uur na het verstrij- meer tijd gekregen, maar WEMELDINGE - Kinderva- kantieweek Rommeldam zoekt vrijwilligers voor deze zomer. De gezelligste kindervakantieweek van Zeeland is op zoek naar enthousiaste mensen van 16 jaar en ouder om het team van vrijwilligers te versterken. Rommeldam wordt gehouden van 17 t/m 21 augustus 2015, op het voormalig korfbal- veld in Wemeldinge. Kijk voor meer informatie op de website www.rommel- dam.org. Nieuwe vrijwilligers kun nen zich opgeven via het e-mailadres BAARLAND - Er is een cd op genomen met muziek van het Moreau-orgel van de Maartenskerk in Baarland. Komende zaterdag 14 maart om 20.00 uur wordt deze cd aan het publiek gepresen teerd. Gerard Boot en André Poort vliet spelen werken van Ra meau, Lully, Chaumont en Dumont. Deze werken uit de Franse en Vlaamse barok passen goed bij het karakter van het Moreau-orgel. Dit nog buitengewoon authen tieke instrument is sinds de recente reconstructie van de Kromhoorn weer geheel zoals de bouwer het in 1750 bedoeld heeft. Deze reconstructie is mogelijk gemaakt door inspannin gen van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken en heeft de klankmogelijkheden van GOES - In de publicatie over de aanleg van de N62, vo rige week, zijn een aantal storende fouten geslopen. In het artikel staat dat het kruispunt Sloeweg- Stoofweg komt te verval len en wordt vervangen door twee viaducten. Dit klopt niet: in plaats van het kruispunt komt er een ongelijkvloerse aan sluiting met rotonde op Molendijk. Voorts wordt gemeld dat bij Driewegen een nieuwe aansluiting komt op'de A58. Daar had moeten staan: bij de Drie weg. Verder is het bedrag dat betrekking heeft op de Sloeweg geen 52, maar 58 miljoen euro. De plannen voor de Tractaatweg be vinden zich nog in de fase van uitwerking en aan besteding. Het is dus nog niet bekend welke aanne mer de Tractaatweg gaat realiseren, in tegenstel ling tot wat in het artikel vermeld staat. De opleve ring hiervan staat gepland voor eind 2018. In dat jaar zijn naar verwachting alle werkzaamheden aan de N62 afgerond. “Er zijn verschillende klachten binnengekomen van onze andere parkgasten en daarom hebben we besloten dat de groep moet vertrekken”, laat parkmanager Robbert Jan Provoost weten. i 1 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5