Verenigingen presenteren liggen er te wachten ö^ii«dag bin nen uit Al het. moois komt van binnenuit Niet klussen, maar matchen tijdens NLdoet bü bü Dorpshuis ‘s Heer Hendrikskinderen verbouwt KIEK ME JE REMSPOREN 5>IKJ JR UUT/ WOON PLAZA duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen en - - De Bevelander woensdag 11 maart 2015 3 zullen duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Foto: Jeannette Schots doet w www.nldoet.nl HAMEMf >100 woonmerken 9.000m2 inspiratie persoonlijk woonadvies O www.de-bevelander.nl De zitmeubelen van Jori hebben een mooi design en een fantastisch zitcomfort. De perfecte afwerking staat garant voor jarenlang genieten. Maar Jori zitmeubelen moet je niet zien, jdie moetje ervaren. Kom dus gerust langs om even heerlijk te relaxen bij Binnenuit Meubelen. ligers zich van te voren aan melden via de website. Hier is ook een overzicht te vin den van alle klussen. Schouwersweg 7 Heinkenszand 0113 56 14 82 binnenuit.nl in Rilland. Kinderen kun nen zich uitleven op de ver schillende springkussens, zich laten schminken en worden ver maakt door De Pretpet. De brandweer organiseert leuke activiteiten en geeft demon straties. Om van A naar B te komen kan er (gratis) ge bruik worden gemaakt van twee wagens met paarden. Kortom een dag om zeker niet te missen. de folders met het complete programma zijn deze op te halen bij het dorpshuis in Rilland en bij de Spar en op 14 maar zelf ook op de ver schillende locaties. Wekelijks komen er tegen woordig naar schatting zo’n 250 regelmatige gebruikers over de vloer; daarnaast wordt het aantal incidentele bezoekers op jaarbasis ge schat op vier- a vijfduizend personen. Het werk wordt in het ko mende halfjaar uitgevoerd. de bewoners en ondertussen wordt er lekker met bloemen gefröbeld zodat er naast een mooie herinnering aan een gezellige middag ook een mooi bloemstuk overblijft. Het is wenselijk dat vrijwil- RILLAND - Komende zaterdag 14 maart is de Rillandsfe dag. Die dag zullen veel verenigingen die in Rilland actief zijn zich laten zien. Er is dan ook een kijkje te nemen bij organisaties en monumenten. Een dag door en voor Rillanders, maar na tuurlijk ook voor iedereen die het leuk vind om eens een kijkje te nemen in Ril land en wat daar allemaal te beleven is. Om 13.00 uur verrichten wethouder Hans de Kunder, Coby Traas van Ter Weel en Peter Bevers van R&B wo nen de officiële opening bij Huize de Vliedberg. hamentart.com facebook.com/hamentart nieuwing van bestaande za ken, als het aanbréngen van nieuwe voorzieningen. Nadat in 2008 de ontmoe tingsruimte en de keuken van het Heer Hendrikhuis opgeknapt waren, werden de beschikbare ruimten in tensiever gebruikt en het aantal gebruikers groeide. we op voldoende vrijwilli gers zodat we de vlechtheg kunnen maken. Op heel Walcheren zijn er wilgen geknot door vrijwilligers en de gemeente zorgt ervoor dat de takken naar Arne- muiden gebracht worden.” Behalve deze klus in Arne- muiden coördineert Karin ook een klus in Oostkapelle. “In Oostkapelle hebben we mensen nodig die willen helpen om het Polderpaadje op te knappen. Dat is een Middeleeuws paadje en het moet worden voorzien van een nieuwe zand- en schel penlaag.” In Zorgcentrum NieuwSan- denburgh in Veere wordt er gezocht naar mensen die sa men met bewoners groenten willen snijden, een praatje maken en een lekkere pan soep koken. Ook wordt er gevraagd naar mensen met groene vingers die aan de stag willen met bloemen. Hoewel, ook mensen zonder groene vingers zijn welkom, want het gaat natuurlijk vooral om de aandacht voor Bij verreweg de meeste klussen worden er vrijwilligers gezocht die een dag of een dagdeel de handen uit de mouwen willen steken. Maar Brugzicht, een locatie van Gors in Zierikzee waar mensen met een beperking ondersteuning krijgen, heeft zich met een ander dyel ingeschreven voor NLdoet. Zij hopen onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers vraag en aanbod te matchen. “In onze lunchroom hangt een bord waar mensen een kaartje op kunnen hangen. De één heeft iets nodig en de ander biedt iets aan” legt Greet Tim merman uit, “er zijn de afgelopen periode weer leuke matches gemaakt. Zo vroeg een cliënt ondersteuning tijdens het zwemmen en daarop heeft een mevrouw gereageerd die elke week al ging zwemmen. Of er hangt een vraag op het bord van iemand die graag wil sjoelen of iemand die wel graag naar de bioscoop gaat, maar het niet leuk vindt om alleen te gaan. We hopen dat we tijdens NLdoet weer leuke matches kunnen maken.” 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN - De Stichting Dorpshuis ’s Heer Hendrikskinderen voert de komende maanden een aantal verbouwingen uit. Door deze klussen kun nen gebruikers en bezoekers hun activiteiten beter en met nog meer plezier uitoefenen. Het werk betreft zowel ver- Tussen 13.00 tot 17.00 uur zijn er verschillende acti viteiten. In het dorpshuis kunnen mensen kennis maken met verschillende organisaties en verengingen en proeven van de verschil lende culturen die in Rilland aanwezig zijn. Bij Huize de Vliedberg zijn er leuke activiteiten voor jong en oud. Verder staan de deuren open van de kerken De Levens bron en de Gereformeerde Gemeente, Het Klooster in Rilland, de mo len en de oude schuur van de boerderij van Van Dam me aan de Hoofdweg

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3