feitelijk in een menselijk abattoir staat' 'Het raakt je als je je bedenkt datje VER GESCHOPT 1 ‘DE POLITIEKE DRUK IS HOOG EN JE LIGT ONDER EEN ENORM VERGROOTGLAS’ Archeoloog Ivar Schute (48) haalde wereldnieuws toen hij samen met collega's de gaskamers van Sobibor blootlegde m'»* ■U O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 11 maart 2015 27 ■MM Foto: Hannah Wilson door Mariska den Hartog Zeeuwen: nuchter, authentiek en zonder franje. Die mentaliteit brengt ze vaak ver, letterlijk en figuurlijk. In deze rubriek Zeeuwen die het op wat voor manier dan ook ver geschopt hebben in het leven. Zonder poespas, maar een beetje trots op hen zijn, dat mag. Wat is hun verhaal en hoe kwamen ze waar ze nu staan? Tweede Wereldoorlog Als afstudeerrichting koos Ivar de Prehistorie in Noord west Europa, wat zoveel inhoudt als ‘alles vóór de Confronterend Dergelijke vondsten ervaart Ivar als confronterend. “Ab solute getallen zeggen niet zo veel. Het raakt je als het verhaal persoonlijk wordt, als je je bedenkt dat je op zo’n moment feitelijk in een menselijk abattoir staat. Als 4 IL J Een rechte lijn “Misschien is het een beetje saai, maar wat betreft mijn loopbaan is mijn leven een rechte lijn. Toen ik zeven was heb ik al eens geroe pen dat ik archeoloog wilde worden, op mijn vijfentwin- tische obstakels konden tac kelen. Denk aan explosieven en wetgeving.” “We begonnen met onder zoek op de Grebbeberg en later ook in kamp Amers foort en Westerbork. Op een gegeven moment kwam ik een bepaald circuit terecht waardoor ik ook lezingen ging geven en werd gevraagd om onderzoek te doen in Treblinka en Sobibor.” In die laatste plaats legde Ivar samen met een heel onder zoeksteam de fundamenten van de gaskamers van Sobi bor bloot. “Binnen tien mi nuten ging dat over het in ternet, vervolgens begon het door te sijpelen en kwamen de eerste journalisten. Die konden daar natuurlijk niet zo maar bij komen om te filmen, maar wereldnieuws was het wel ja.” tigste werd ik het en ik wil het ook altijd blijven. Erg fijn om te weten wat je wilt.” Ivar vond Middelburg een prettige stad om op te groei en. Hij doorliep keurig de zes klassen van het VWO en ging vervolgens naar Leiden om te studeren. “Dat is toch een beetje‘het epicentrum van de archeologie. Ik had er wel wat aanpassingspro blemen, maar werd goed op gevangen en ben er snel in gekomen. Mijn ouders zijn altijd in Middelburg blijven wonen en de hang naar Zee land is ook altijd gebleven.” GOES - Vorig jaar haalde Ivar Schute (48) nog het wereld nieuws toen hij samen met collega’s de gaskamers van Sobibor blootlegde. De ar cheoloog die opgroeide in Middelburg is nu werkzaam in Leiden en doet op het mo ment vooral onderzoek naar voormalige naziconcentra- tiekampen. Romeinen in Nederland en omliggende landen’. “Door dat ik een zwaar accent heb gelegd op fysische geografie weet ik veel van de bodem en de opbouw ervan. Dat is erg handig wanneer je op plekken komt die je niet kent en waar je wilt gaan on derzoeken en graven. Ik heb Ivar Schute: "Ik zoek nog een bepaalde verdieping. Ik weet nu van heel veel dingen een beetje. En eigenlijk zou ik graag van één ding heel veel willen weten.” O Kent u een Zeeuw die het ver geschopt heeft? redactie, bevelander wegenermeda.nl inmiddels door heel Neder land gewerkt als prospectie- archeoloog en heb ook drie jaar in Duitsland gezeten.” Wat Ivar nu doet, het werk in voormalige naziconcen- tratiekampen, kwam voort uit een besef dat dingen uit de Tweede Wereldoorlog langzaamaan beginnen te verdwijnen. “Tot tien jaar geleden bemoeide de ar cheologie zich niet met de Tweede Wereldoorlog. Maar toch kun je er als archeoloog best iets aan toevoegen. Toen het besef indaalde dat zaken als loopgraven en der gelijke op den duur zouden gaan verdwijnen, wilde ik daar iets mee doen. Samen met een collega heb ik toen eerst gekeken of we de prak- archeoloog geeft het een kick, maar het trekt ook een zware wissel op je. De poli tieke druk is hoog, je moet met vier landen samen werken en je ligt onder een enorm vergrootglas.” In april gaat Ivar als het goed is weer naar Sobibor. Het duurt ech ter wel even voor alles rond is, omdat het over veel schij ven gaat. Voor de toekomst wil hij meer met de ‘holo- caustarcheologie’. “Ik zoek een bepaalde verdieping. Ik weet nu van veel dingen een beetje. En eigenlijk zou ik graag van één ding heel veel willen weten.” Wie is die Ivar Schute dan? Geboren in: Bergen op Zoom Huidige woonplaats: Leiden Werk: Senior projectleider archeologie onderzoeksbu reau RAAP Privé: Vriend van Alette, vader van Merijn (16] Belangrijkste levensles: “Zoeken en vooral trachten niet te vinden. Het proces is interessanter dan de vondst.” Ivar Schute: "Toen ik 7 was heb ik al eens geroepen dat ik archeoloog wilde worden, op mijn 25ste werd ik het en ik wil het ook altijd blijven.” Foto: Sake Elzingo

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 35