162 Zeeuwse klussen f VERHUIZEN MET ZORG! de Vonk 0113 22 22 20 iiiml Ss WB s Officiële opening zaterdag 28 maart it's aLL iïbowt ex-pmetwe Oranje Fonds en NLdoet PAAUWE AANG^ENÖRUG I -Lil dl 0118 46 22 05 Dagopvang van kinderen tot 4 jaar Buitenschoolse opvang Bergweg 16 Goes 0113 - 23 27 39 j www.kinderopvangzeeland.nl monDMLmouERS N T E R U R Keukens Badkamers Interieurbouw Loop gerust binnen en laat u inspireren! U kunt ons inschakelen voor: Kartell Boedelruiming Zeeland verzorgt dit graag voor u! Tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land, steken Plaats nu alvast in uw agenda: Zaterdag 28 maart van 11:00 tot 17:00 uur Uitvaartverzorging H. Jobse Flexibele opvang Woningontruimingen Seniorenwoningen ontruimen Zolders leeghalen Garages/schuren opruimen Tijdelijke opslag Kleine verhuizingen ‘ER IS GENOEG TE DOEN, DUS IK HOOP DAT ER VEEL MENSEN KOMEN HELPEN’ www.boedelruimingzeeland.nl I contact@boedelruimingzeeland.nl Tel. 06-22907762 Wasmachine, droger of vaatwasser kapot? I KgL: 011 g - Scheepsinterieurs H Cl Kinderdag O www.de-bevelander.nl door Rachel van Westen Het adres voor Ondernemer en Particulier. Tijdens de vrijwilligersactie NLdoet Partners ?n bedrijven die hebben meegewerkt aan de vernieuwde showroom zijn: ZONNEMAIRE r a 1 Vogel Verhuizingen INTERIEUR De Bevelander woensdag 11 maart 2015 2 üvingstoneweg 50 4462 GL Goes Tel: 0113-231920 Mail: goes@beerens.com www.beerensinterieurs.com Veilig, vertrouwd, korte lijnen en flexibel. NLdoet wordt gehouden op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart. Tijdens deze grootste vrijwilligersactie van Nederland zullen er weer duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Ook zin om een dagje te helpen? In alle gemeenten zijn vrijwilligers nodig en in Zeeland liggen er maar liefst 162 grote en kleinere klussen te wachten. U wilt geheel verzorgd een woning laten ontruimen... Snel afgehandeld en professioneel verzorgd... Uitgevoerd door ervaren vakmensen... Ervaar de home experience tijdens de officiële opening van de compleet vernieuwde show room en bundeling van krachten bij Beerens Interieurs te Goes. www.hjobse-uitvaart.nlwww.basisuitvaart-zeeland.nl Voor het vakkundig en voordelig verzorgen van: Uw Belastingaangifte en/of Uw boekhouding van uw onderneming Ons kantoor is ook ’s avonds en op zaterdag morgen geopend. Wij komen ook bij u thuis Bel tijdig voor een afspraak. Wij leveren bezemschoon op en verwijderen eventueel vloerbedekking. De woning kan opgeleverd worden voor de woningbouw of naar de wensen van de makelaar. Kleine reparaties en of aanpassingen aan het huis zijn tijdens een huisontruiming ook mogelijk. (■administratie- en adviesbureau In de natuur Ook voor mensen die lie ver bezig zijn in de natuur, is er meer dan voldoende aanbod. De Stichting Beleef Groen Arnemuiden is op zoek naar vrijwilligers die op zaterdag 21 maart wil len helpen met het maken van een vlechtheg. “Aan de Steigerweg ligt een kaal stuk land en daar gaan we volks tuinen, schooltuinen en een speelplaats maken”, legt Ka rin Mol uit, “De Stichting Landschapsbeheer heeft een aanplantingsplan gemaakt en op vrijdag komen er twee scholen om te helpen met de beplanting. Zaterdag hopen Daniels 1 www.aangeenbrugelectro.nl www.datrepareerikzelfwel.nl G Het afgelopen jaar steunde het Oranje Fonds met 28,7 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgep dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. G Vanaf 2 euro per maand bent u lid van het Oranje Fonds. Ga voor meer informatie naar de website van het Oranje Fonds: www.oranjefonds.nl O In 2014 waren tijdens NLdoet ruim 325.000 Nederlanders actief bij ruim 8.600 klussen. venkant van de containers willen plakken en we hopen dat er iemand wil komen helpen die verstand heeft van elektriciteit, ’s Avonds is het er hartstikke donker, dus nu kunnen we er alleen maar overdag iets uithalen. Je begrijpt wel dat we heel blij zouden zijn met verlich ting in de containers.” In Tholen is zwembad de Spetter hard op zoek naar vrijwilligers die willen ko men helpen. Achter deze hulpvraag zit een bijzon der verhaal. “De gemeente heeft in het verleden geop perd om het zwembad te sluiten”, vertelt Johan Koe- dood. “Daarop hebben we een actiecomité opgericht en in 2013 werd er na een spannende vergadering be sloten om het zwembad te renoveren. Daar waren wel wat voorwaarden aan ver bonden. Er moest bijvoor beeld meer uit de participa- tiesamenleving komen. Dus we zijn er eens goed over na gaan denken hoe we de bur ger hierbij kunnen betrek ken en toen kwam NLdoet in beeld. Dat leek ons een mooie oplossing. Eind april gaat het zwembad open, dus er is nu nog heel veel te doen. Er moet heel veel schoongemaakt worden, de zwembadbak moet schoon- gespoten worden, er zijn wat tegels verzakt die weer Rijksweg TA. 4421 PT Kapelle. lel. 0113 344732 t mail info9anorikaab.nl www.devonkaab.nl goed gelegd moeten worden, we gaan de graskantjes af steken, bestrating reinigen en banken schilderen. We zouden het ook leuk vin den wanneer kunstenaars schilderijen op ons kanti- negebouwtje willen maken. Kortom, er is genoeg te doen bij het Thoolse zwembad, dus ik hoop dat er veel men sen komen helpen.” Als we niks doen kunnen we straks alles weggooien.” Het bestuur van deze stich ting bestaat uit drie vrijwil ligers en menig zaterdag is gevuld met klusjes voor het Jeugdwerk. Een paar extra handen zijn dan ook meer dan welkom. “Daarom heb ben we ons dit jaar weer opgegeven voor NLdoet. Bovendien mochten we een begroting inleveren tot een maximum bedrag van 400 euro. Dat geld is ons toege wezen en daar zijn we heel blij mee, want de materialen die we nodig hebben zijn erg duur. We zijn op zoek naar handige vrijwilligers die de dakbedekking op de bo- GOES - Stichting Jeugdwerk uit Kloetinge doet voor de vierde keer mee met NL Doet. “We hebben hier drie containers staan waar we spullen in opslaan voor de kindervakantieweek en na schoolse activiteiten”, licht Petra Menheere toe, “die containers lekken, dus ze moeten hoognodig opge knapt worden, want deze spullen moeten droog staan. Ajuitia zul

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2