l« Dizzieni J Win’ 30 x Waanzinnig van boeken? Zorg en Ondersteuning Wandelen met Elke stap Telt in ’s-Heer Hendrikskinderen Unieke oorlogsbeelden te zien U hoort goed, maar u verstaat slecht? Word gratis lid van Dizzie.nl en win! Hoorsensatie Word nu gratis lid en ontdek je nieuwe favoriete boeken’ Iedere week in maart verloot Dizzie.nl 30 boeken onder alle nieuwe leden. IK Ik reis alleen Connect Hearings.,. De leukste boekencommunity van Nederland recensies boekennieuws blogs winacties Samuel Bjoik C www.de-bevelander.nl Foto: Leon Janssens J C www.zeeuwsmuseum.nl Uw gehoor, onze zorg GOES - Wonen met Zorg en Ondersteuning (WMZO) is een officieel ouder-woonin- itiatief, het wordt bekostigd uit Wajong uitkeringen en de 24-uurs zorg wordt via het PGB ingekocht bij Woon- droomzorg. Op hun locatie is plaats voor tien jong vol wassenen met een verstan delijke beperking. Gouden handen De overheid kort op de zorg maar onze vrijwilligers heb ben gouden handen die onze taken verlichten.” Momen teel is er een appartement vrij, een nieuwe bewoner is welkom. “Bewoners kunnen aangeven wat zij willen”, zegt coördinator Anneke len uit welke richting het spraakgeluid komt. Volgens de Zwitserse weten schappers wordt het spraakverstaan in gezelschap hierdoor sterk verbeterd. Wonen met Zorg en Onder steuning Trompstraat 71 Middelburg T: 0625164844 www.wmzo.nl SENSATIE P«ioc. )o Nesbel* Zwitserse wetenschappers: „De nieuwe Audéo V helpt vooral in gezelschap" Connect Hearing Goes, Schuttershof 30 goes@connecthearing.nl 1 Connect Hearing Middelburg, Korte Delft 4 middelburg@connecthearing.nl www.connecthearing.nl/venture of bel gratis 0800 - 665 59 99 Steeds meer mensen kunnen wel iswaar goed horen, maar niet meer alles verstaan. Dat valt vooral op in gezelschap of bij het televisiekijken. Een nieuwe gehoorchip zorgt ervoor dat gesprekken weer beter zijn te volgen, zonder dat het opvalt. staan in verschillende situaties ver beterd kan worden. De chip herkent waar de gesprekspartner zich bevindt en versterkt alleen deze stem. De ove rige omgevingsgeluiden worden juist onderdrukt. Door verschillende rich- tingsgevoelige microfoons kan het boortoestel in alle richtingen horen en in een fractie van een seconde bepa- Belangstellenden kunnen zich telefo nisch op 0800 - 66 55 999 aanmelden voor een vrijblijvende test of een in formatief gesprek. kers als s, f, t, k, h en g kunnen niet meer goed worden verstaan of wor den verwisseld. Veel mensen hebben moeite om een dergelijk gehoorverlies te onderkennen, omdat ze lage tonen wel goed horen. Hierdoor lijkt het dat de spreker onduidelijk spreekt. En dat zorgt al snel voor irritatie. Familie De band met elkaar is leuk, het vóelt als familie omdat het zo kleinschalig is. Wij laten zien hoe het kan en waarborgen dat.” sers, Rykel ten Kate en Jos de Ligny. Maar ook foto’s van de bekende Vlissingse firma Dert zijn in de expo sitieruimte te vinden.” Het zijn vaak snapshots van bijvoorbeeld razzia’s voor de Arbeitseinsatz, een V2 transport dat stiekem vanuit een portiek of van achter het raam van een woning snel op de gevoeli ge plaat werden vastgelegd. Met het kijken naar die oude foto- of filmbeelden waant de bezoeker zich in een soort rol als voyeur die getuige is van een voorval dat niet gezien mocht wor den. Verschillende foto’s Elke stap Telt duurt tien weken. Wekelijks komen de deelnemers op vrijdag bij el kaar om hun nieuwe week- plan op te halen en samen een wandeling te maken. Een mooie combinatie van sportiviteit en gezelligheid. De kosten bedragen 10 euro, inclusief het gebruik van een stappenteller. Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt er ook voorlichting gegeven over gezondheid gerelateerde onderwerpen, Nieuwe gehoorchip ontwikkeld Zwitserse wetenschappers hebben een nieuwe gehoorchip ontwikkeld. De chip helpt om spraak weer te verstaan. Belangstellenden kunnen zich nu aan- rfielden om de nieuwe Audéo V-sys- temen van Phonak vrijblijvend uit te proberen. Eerst wordt een gehoortest gedaan en wordt de spraakverstaan - baarheid gemeten. Bij beschadigingen van het binnenoor analyseert speciale software het verschil met een goed- horende. Deze waarden worden in de nieuwe Venture-gehoorchip in de Audéo V overgedragen. Vervolgens wordt de chip precies zo afgesteld dat hij het hoge-tonenverlies compen seert. De proefperiode, die daarop volgt, moet met name duidelijk ma ken op welke manier het spraakver- Vervolg van de voorpagina Dat zijn de stadsbrand van Middelburg naar aan leiding van het bombar dement van 17 mei 1940, ook wel bekend als ‘Het Vergeten Bombardement’ en de Slag om De Schelde (2 oktober - 8 november 1944). Marjan Ruiter: “De expositie bestaat voor een groot deel uit kleine samenhangende ouevre presentaties geëtaleerd in zes groepen met fotoma teriaal van verschillende Zeeuwen. Onder andere Cornells Pieter Snijders, de eerdergenoemde Neel- tje Flipse-Roelse, Jo Vis- ■TB swiss .3 HEARING TECHNOLOGY Veel mensen verstaan slecht, hoewel ze op zich nog goed kunnen horen. In gezelschap, zoals bijvoorbeeld bij fa milie valt het op dat ze vaak iets moe ten laten herhalen. Dit kan komen doordat ze hoge tonen niet goed ho ren. Vaak heeft de betrokkene dit zelf niet in de gaten. De oorzaak ligt in een beschadiging van de zenuwcellen in het binnenoor (het slakkenhuis). Bij hoge-tonenverlies klinken spraakge luiden onduidelijk en dof. Medeklin- Moes, “Een groep van negen jong volwassenen dat roept wel eens vragen op. Nor maal doen waar het kan; als het moet stellen we het bij. Ieder mag en kan voor zijn eigen mening uitkomen. bijvoorbeeld over een ac tieve leefstijl, tips om goed te bewegen en informatie over beweegmogelijkheden na het project. Aan het eind van het pro ject voelen deelnemers zich fitter en zijn zij in staat lan gere afstanden te wande len. Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met Niels Slager van het SMWO via 0113-277111of n.slager® smwo.nl Tien appartementen Secretaris WMZO Hanny Dingemanse, “Hier zijn tien appartementen met een ruime woonkamer met keukenblok, een slaapka mer en een grote badkamer, met douche en toilet, plus een kleine berging. Centraal in ons pand is de gezamen lijke keuken en woonkamer en buiten een gezamenlijke tuin. De bestuursvorm is zo danig dat een ouder, pleeg ouder of wettelijke vertegen woordiger zitting neemt in het bestuur. Ouders vormen zo het bestuur en dat scheelt in overheadkosten. ‘S-HEER HENDRIKSKINDEREN - VanuithetHeerHendrikhuis Start op vrijdag 13 maart om 10.30 uur het wandelproject Elke stap telt. Iedereen die regelmatig wandelt of graag wil gaan wandelen, kan deelnemen. Elke deelnemer doet een wandeltest. Aan de hand van de testresultaten wordt per persoon het in- stapniveau bepaald. Ieder een krijgt een stappenteller in bruikleen en een indivi dueel opbouwprogramma. HU De Bevelander woensdag 11 maart 2015 17 LKT A Hanny Dingemanse, bewoonster Charlotte, Anneke Moes en bewoner Danny hebben het reuze naar hun zin. komen uit diverse archie ven of uit persoonlijke col lecties. Velen daarvan zijn nooit gepubliceerd. De tentoonstelling ‘Schie ten tegen het vergeten’ is vanaf 21 maart tot 1 november te bekijken in het Zeeuws Museum (Ab- dijplein) in Middelburg. Deze loopt synchroon met het 75ste jubileumherden- kingsjaar sinds de start van de Tweede Wereldoor log in 1940. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot zondag van 11.00-17.00 uur. ADVERTENTIE Ginette van Wijngaarden adviseert bij Connect Hearing betrokkenen over de nieuwe gehoorchips. f s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 25