I I I r 7 I Risico’s medicijnen zonder recept 7 Poliklinieken dermatologie Open dag en spatadercentrum. Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen. Alleen op verwijzing van de huisarts. Contracten met alle zorgverzekeraars. Algemene dermatologie, huidkankercentrum, eczeemcentrum Apps om meer te bewegen Drink water rw i TIPS 1 Telefoon 0118-673050 Fax 0118-673060 info@dermateam.nl Beatrixlaan 20 4461 PN Goes Park Veldzigt 67 4336 DX Middelburg 3 www.knmp.nl j *z'" Eén op de vijf Neder landse vrouwen weet niet dat medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden. Het gaat dan om medicijnen die je zonder recept bij de supermarkt of dro gist haalt en de door de dokter voorgeschreven medicatie. Sommige medicijnen gaan eikaars werking tegen waardoor de medicijnen niet goed werken. Andere medicijnen versterken elkaar juist. Foto: PR werking van het antistol- lingsmiddel aspirine tegen kan gaan.” Ter Weel Goes Joannaplantsoen 1, Goes O Maak kennis met Zorggroep Ter Weel en haar zorgaanbod. O Informeer naar de mogelijkheden van de fysiotherapie en ergotherapie (aan huis). O Laat u rondleiden door de oude Villa door medewerkers van de gespecialiseerde dagbesteding. Bezoek de gezellige voorjaarsmarkt! 21 maart 2015 10.00 -16.00 uur DeKNMP behartigt de be langen van haar leden en de farmacie, verricht weten schappelijk onderzoek en ondersteunt de apotheker met producten en diensten op het gebied van onder meer patiëntenvoorlichting en communicatie. i Sint Maarten in de Groe Beukenstraat 190, Goes o Neem een kijkje in het nieuwe gebouw. O Kom in beweging in de seniorenfitness en beweegtuin. O Ontdek diverse buurtactiviteiten. O Een kopje koffie met wat lekkers staat voor u klaar in het Grand Café! Bewegen moet je zelf doen maar deze Apps zijn daar bij wel handig: Blokje om: bedenkt steeds een nieuwe wandelroute, waar je ook bent. Houdt afstand en verbruikte ca lorieën bij (gratis). Stappenteller met pedo meter legt vast hoeveel, hoe ver en hoe snel je loopt (gratis). Fietsen.123 is ideaal voor fietstochteh. Met fietsrou tes in elke provincie, fiet senmakers, horeca en op- laadpunten voor e-bikes (gratis). Wandelen bevat een da tabase met 2000 wande lingen door het hele land. Een deel van de routebe schrijvingen is gratis. Ongeveer 75% van ons lichaam bestaat uit water. Water is belangrijk voor onder meer de absorptie van voedingsstoffen en het verwerken van afval. Als je onvoldoende water drinkt is je lichaam niet in staat om alle giftige stof fen waaraan je dagelijks wordt blootgesteld te ver wijderen. Richtlijn is om 2 liter per dag te drinken. Een belangrijke indicator of je voldoende drinkt is de kleur van je urine. Een diepgele tot oranje kleur is niet goed. Bijwerkingen niet bekend Uit de enquête blijkt dat drie op de tien vrouwen hun apotheker niet op de hoogte stelt van bijwerkingen die mogelijk het gevolg zijn van medicijngebruik. Vaak zor gen bijwerkingen dat je je nog zieker voelt. Soms ver dwijnen die bijwerkingen, maar in veel gevallen kan er eenvoudig iets aan gedaan worden. Horikx: “Veel voor komende bijwerkingen zijn maag- en darmklachten, hoofdpijn en duizeligheid en huidproblemen zoals uitslag of jeuk. Maagklachten zijn bijvoorbeeld vaak te voor komen door een medicijn tijdens of vlak na de maal tijd in te nemen. Het melden van een bijwerking brengt in ieder geval duidelijkheid. Mogelijk is een wijziging van tijdstip van inname al een oplossing. De apotheker kan ook kijken, of een ander middel beter past.” Dit blijkt uit een enquête van de apothekersvereniging Ko ninklijke Nederlandse Maat schappij ter Bevordering van de Pharmacie (KNMP) onder 6.000 vrouwen. Deze wijst ook uit dat ruim twee derde van de respondenten medicijnen slikt die ze niet in de apotheek aanschaffen. De enquête is uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de kennis over medicijnge bruik en om bewustzijn te creëren over het gebruik van medicijnen naast elkaar. Sommige medicijnen gaan eikaars werking tegen waar door de medicijnen niet goed werken. Andere medicijnen versterken elkaar juist. De patiënt kan dan meer last krijgen van bijwerkingen. Apotheker Annemieke Ho rikx: “Het gaat ook om ge neesmiddelen die je zonder recept koopt. De enquête laat zien dat niet iedereen zich hiervan bewust is. Dat terwijl een veelgebruikt zelfzorgmedicijn zoals de pijnstiller ibuprofen al de Samen voelt beter www.terweel.nl Wanneer je beperkt wordt door ziekte of ouderdom is het juist belangrijk om zoveel mogelijk verbonden te blijven met mensen die je dierbaar zijn en de wereld om je heen. Dat is waar onze zorg voor staat. Kijk voor ons programma tijdens de Week van Zorg en Welzijn op www.wvozorg.nl V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 21